In English ?- press

udsnit SDFE Kort viewer


Den gamle hovedbygning til seminariet er en af de ældste bygninger af det nuværende Jelling Seminarium, eller CVU som det hedder i dag. Bygningen er fra 1889, men seminariet er helt tilbage fra 1841. 

Det var ikke givet på forhånd, der skulle bygges et seminarium i netop Jelling. Men man ville gerne have et seminarium i denne del af landet, blandt andet for at kunne tilbyde de dansksindede sønderjyder en dansk læreruddannelse. Ribe var også på tale, men det lå for langt væk og var i øvrigt en købstad. I Jelling kunne man placere et seminarium med primær rekruttering af landbo sønner, der ikke skulle lokkes i fordærv i alt for store byer.

Forstanderboligen blev opført, fordi man splittede hvervet som forstander og sognepræst. Indtil da havde en person varetaget begge hverv. Men fra 1894 fik Jelling altså omsider en forstander, der ikke også skulle fungere som sognets præst.

Forstanderboligen har været hjem for fire forstandere. En af de mest kendte var manden med det finurlige navn, Hemming Skat-Rørdam. Han var søn af en kendt biskop og kom til Jelling i 1903, da var han kun 31 år gammel. Selv om forstanderen ikke længere også var præst, havde Skat Rørdam en teologisk baggrund. Skat Rørdam var meget optaget af den nationale sag og var en flittig foredragsholder. Han engagerede sig i stort set alt, hvad der havde med kultur i Jelling at gøre. Det var ham der stod bag opførelse af både Uffe-stenen og byens Genforeningssten. Efter Genforeningen i 1920 forlod han Jelling for at varetage drømmejobbet som forstander af Haderslev Seminarium, et indtil 1920 udpræget tysk seminarium, som nu skulle omdannes til et dansk. Han fik kun godt fem år i Jelling, før han døde en alt for tidlig død.
Skat Rørdam har sat mange fingeraftryk i Jelling.

I 1933 blev der opført en ny rektorbolig. Den gamle forstanderbolig blev i første omgang lavet om til formningslokaler. I forbindelsen med anlæg af monumentområdet og palisadens forløb i perioden 2009-13 revet ned. Fra 1982 kom pædagoguddannelsen til. Samtidig med udvidelse af aktiviteterne ændrede seminariet i 2002 navn til CVU Jelling, som fire år senere fusionerede med syv andre uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet og på Fyn under det fælles navn University College Lillebælt.ca. 1900 med Smededammen i forgrunden


Ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Forstanderbolig ca 1915

Anna Andersen/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Seminariet og præstegård 1947


Sylvest Jensen Luftfoto/Det Kgl Bibliotek

Seminariet set fra luften ca. 1950


Ålborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl Bibliotek


Hovedbygningen ses mellem til venstre præstegården og til højre den gamle gymnastiksal. I forgrunden ses Smededammen.De svungne gavle var ødelagt allerede 1895, seks år efter at hovedbygningen var bygget


Hansen-Marcussen/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Det er muligt at se større billeder - klik her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side