GORMSGADE 13Asta Andersen - en legende i Jelling

Boghandel på hjørnet af Gormsgade og Mølvangvej 1957

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Samme sted 1920

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


I dette hjørnehus har der i næsten 80 år ligget en boghandel. Det var den kun 27-årige enke, Anna Marie Andersen, der i 1918 lejede sig ind i huset og indrettede en lille boghandel, der med årene blev berømt viden om. Med sig havde hun nemlig sin lille treårige datter, Asta. Inden Anna Andersen 1918 begyndte sin boghandel i Gormsgade 13, boede her skomager Lützen med sine 12 børn.

Huset blev revet ned, da vejen i 1936 skulle  udvides. Et nus hus blev bygget bag det gamle, inden man revet det ned
 Det ”nye” hus blev Anna Andersen ejer af. Huset var ret stort og familien Andersen havde altid flere seminarister boende. 

Lige så snart hun kunne, hjalp den lille Asta sin mor i butikken, og det var helt naturligt, at hun efter moderens død førte forretningen videre. 

Det var Asta, der gjorde boghandelen kendt. Asta Andersen var en stor personlighed. Hun engagerede sig stærkt i Jellings kulturliv og det var en oplevelse at træde ind i hendes boghandel. Her var mange bøger – og meget andet. Hvis vejret tillod det, sad Asta Andersen ved et bord udenfor butikken. Her kunne hun følge med i stort og småt og få en snak med alle, der havde et ærinde i Gormsgade. Boghandelen lukkede i 1997.

Asta Andersen, blev født på en ejendom syd for Jelling, som datter af Anna og Marius Andersen.
Astas far døde pludseligt efter få dages sygdom, da Asta kun var 5 måneder gammel.
Herefter arbejdede Astas mor hos bager Jacobsen i Jelling, og fra 1918 drev hun boghandel på hjørnet af Mølvangvej og Gormsgade, hvor nu Surdejsbageren ligger.
Asta stiftede ikke selv familie. Hendes mor havde passet hende fra hun var spæd og havde i øvrigt klaret sig uden hjælp. Asta følte en dyb forpligtelse overfor sin mor, og valgte tidligt at følge i moderens fodspor og videreførte boghandelen.
Før Asta Andersen tog sin uddannelse som boghandler på Boghandlernes Højskole, gik hun på Snoghøj Gymnastikhøjskole og en tid underviste hun i gymnastik på seminariets øvelsesskole i Jelling.
Asta deltog aktivt i alt hvad der rørte sig i Jelling. Hun deltog i folkedans, gymnastikopvisninger, dilettant opførelser i Håndværkerforeningen og på seminariet. Der var ofte bud efter hende til de kvindelige roller i seminariets dilettant opførelser, idet der frem til 1958 kun var mandlige studerende på seminariet.
Jellings historie var en af Asta Andersens store interesser. og hun var en ivrig fotograf. Hun fulgte nøje med i de arkæologiske udgravninger, og færdedes hjemmevant blandt de mange museumsfolk og arkæologer, der besøgte Jelling.
Byen Jelling var hendes hjertebarn, og hun vidste meget om byen og dens beboere.
Og hun blev en person, der var kendt og skattet i hele byen, og der er i 2022 startet byggeri af et villakvarter, opkaldt efter hende i JellingHjørnehuset med boghandel 1918 - før det blev revet ned i 1936 og erstattet af en ny hjørnebygning trukket tilbage fra vejen

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Asta Andersen foran sin boghandel,
som lukkede i 1997

A picture containing text, building, store, shop Description automatically generated

Erling Nygaard, Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Det er muligt at se større billeder her
Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side