Undskyld det roder
Vi arbejder pt med siden

strreet Quest

Har du ikke prøvet Jelling Street Quest endnu? prøv det her:  
Scan kode
eller klik på link:
Jelling Street Quest

og det er gratis!

Vi tilbyder en street quest i en af de mest unikke danske byer - Jelling. I løbet af søgen vil du lære om de begivenheder og fakta, der har haft indflydelse på hele verden, og du vil lære, hvordan vi hver især er forbundet med Jelling på daglig basis, uanset hvor du er i verden, selvom du aldrig vidste om det.
Alle, der kender til Jelling by, forbinder den med vikinger, runesten og Harald Blåtand, men under søgen finder du ud af, hvor rig denne by egentlig er - med dens historier, arkitektur og vigtigst af alt, mennesker. Tag din hjelm på, tag dine gode vibber med og lad os have det sjovt under vores rejse!
Alle byer har deres egen unikke historie ofte med tråde langt tilbage i fortiden. Men en af de mere unikke byer er den gamle kongeby Jelling, som har lange historiske tråde til bl.a. betydningsfulde vikinge konger, som satte de evige symboler på grundlæggelsen af den danske nation og indførelsen af kristendommen.
Men tager du på opdagelse i Jelling, finder du ud af hvor rig denne by egentlig er - med dens historie, bygninger og vigtigst af alt, menneskene. Jelling gemmer på meget, fordi det er en by, som har gennemgået og til stadighed gennemgår store forvandlinger.
Uanset om du er turist eller jellinggenser vil dette online spil på underholdende vis give dig spændende facts og guide dig på en oplysende rejse gennem dele af Jellings fortid, nutid og måske fremtid.
Er du klar til at tage på opdagelse i Jelling?

Questen er lavet i et samarbejde mellem Street Quest - Escape Rooms, BID Jelling, Jelling Turist- og Handelsstandsforening og Jelling Lokalråd
Did you not try the Jelling Street Quest yet?
Scan:

or press 
Jelling Street Quest in English

and it's free!!

For your attention, we offer a street quest in one of the most unique Danish cities - Jelling. During the quest, you will learn about the events and facts that had an impact on the whole world and you will learn how each of us is connected to Jelling on a daily basis, no matter where you are in the world, even if you never knew about it.
Everyone who knows about the city of Jelling associates it with Vikings, runic stones and Harald the BlueTooth, but during the quest you will find out how rich this city really is - with its stories, architecture, and most importantly, people. Put on your helmet, bring your good vibes and let's have fun during our journey!
All cities have their own unique history often with threads far back in the past. But one of the more unique towns is the old royal town of Jelling, which has long historical links to, among other things, important Viking kings who set the eternal symbols on the founding of the Danish nation and the introduction of Christianity.
But if you go exploring in Jelling, you will find out how rich this city really is - with its history, buildings and most importantly, the people. Jelling has a lot in store because it is a city that has undergone and continues to undergo major transformations.
Regardless of whether you are a tourist or a Jellinger, this online game will provide you with exciting facts in an entertaining way and guide you on an enlightening journey through parts of Jelling's past, present and perhaps future.
Are you ready to go exploring in Jelling?


Rigtig god fornøjelse med Jelling Street Quest og denne hjemmeside.
Siden er ikke lavet af professionelle. Der er brugt 123site.com til at lave den.
Ambitionen er at lave et supplement til Jelling Street Quest.
Måske har turen rundt i Jelling givet dig lyst til at vide lidt mere om Jelling. Og så er du kommet til rette sted.
Der er  flere oplysninger om de steder, som du møder på turen, og historier om mange flere steder og finurlige facts fra  nutid og "nyere"fortid.  God fornøjelse

Eventuelle fejl og mangler kan kun tilskrives Webmaster. Skriv venligst via mail knappen, hvis du har kommentarer. Tak


Anesminde
Asta Andersens hus - Gormsgade 13 
Bethania - Jelling Have
Håndværkerforeningen
Jelling Kro
Jelling Mølle - Byens Hus
Jelling Sparekasse
Jelling igennem de sidste 2-300 år
Jelling Brugsforening
Poppos Jernbyrd  -  gavlmaleri
Runecentret - Det gamle Mejeri og Hytteost 
"Vandsten" 
De forsvundne huse gormsgade1-3
Genforeningsstenen
Jernbanestationen
Skolen i Jelling
Tour de France Stenen
University College Lillebælt
Østerbydammen
Vidste du? .... meget mere information


GORMSGADE 13Asta Andersen - en legende i Jelling

Boghandel på hjørnet af Gormsgade og Mølvangvej 1957

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Samme sted 1920

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


I dette hjørnehus har der i næsten 80 år ligget en boghandel. Det var den kun 27-årige enke, Anna Marie Andersen, der i 1918 lejede sig ind i huset og indrettede en lille boghandel, der med årene blev berømt viden om. Med sig havde hun nemlig sin lille treårige datter, Asta. Inden Anna Andersen 1918 begyndte sin boghandel i Gormsgade 13, boede her skomager Lützen med sine 12 børn.

Huset blev revet ned, da vejen i 1936 skulle  udvides. Et nus hus blev bygget bag det gamle, inden man revet det ned
 Det ”nye” hus blev Anna Andersen ejer af. Huset var ret stort og familien Andersen havde altid flere seminarister boende. 

Lige så snart hun kunne, hjalp den lille Asta sin mor i butikken, og det var helt naturligt, at hun efter moderens død førte forretningen videre. 

Det var Asta, der gjorde boghandelen kendt. Asta Andersen var en stor personlighed. Hun engagerede sig stærkt i Jellings kulturliv og det var en oplevelse at træde ind i hendes boghandel. Her var mange bøger – og meget andet. Hvis vejret tillod det, sad Asta Andersen ved et bord udenfor butikken. Her kunne hun følge med i stort og småt og få en snak med alle, der havde et ærinde i Gormsgade. Boghandelen lukkede i 1997.

Asta Andersen, blev født på en ejendom syd for Jelling, som datter af Anna og Marius Andersen.
Astas far døde pludseligt efter få dages sygdom, da Asta kun var 5 måneder gammel.
Herefter arbejdede Astas mor hos bager Jacobsen i Jelling, og fra 1918 drev hun boghandel på hjørnet af Mølvangvej og Gormsgade, hvor nu Surdejsbageren ligger.
Asta stiftede ikke selv familie. Hendes mor havde passet hende fra hun var spæd og havde i øvrigt klaret sig uden hjælp. Asta følte en dyb forpligtelse overfor sin mor, og valgte tidligt at følge i moderens fodspor og videreførte boghandelen.
Før Asta Andersen tog sin uddannelse som boghandler på Boghandlernes Højskole, gik hun på Snoghøj Gymnastikhøjskole og en tid underviste hun i gymnastik på seminariets øvelsesskole i Jelling.
Asta deltog aktivt i alt hvad der rørte sig i Jelling. Hun deltog i folkedans, gymnastikopvisninger, dilettant opførelser i Håndværkerforeningen og på seminariet. Der var ofte bud efter hende til de kvindelige roller i seminariets dilettant opførelser, idet der frem til 1958 kun var mandlige studerende på seminariet.
Jellings historie var en af Asta Andersens store interesser. og hun var en ivrig fotograf. Hun fulgte nøje med i de arkæologiske udgravninger, og færdedes hjemmevant blandt de mange museumsfolk og arkæologer, der besøgte Jelling.
Byen Jelling var hendes hjertebarn, og hun vidste meget om byen og dens beboere.
Og hun blev en person, der var kendt og skattet i hele byen, og der er i 2022 startet byggeri af et villakvarter, opkaldt efter hende i JellingHjørnehuset med boghandel 1918 - før det blev revet ned i 1936 og erstattet af en ny hjørnebygning trukket tilbage fra vejen

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Asta Andersen foran sin boghandel,
som lukkede i 1997

A picture containing text, building, store, shop Description automatically generated

Erling Nygaard, Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Det er muligt at se større billeder her
Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

 

Bethania 1939-40
Ukendt/Jelling Lokalhistoriske ArkivDenne smukke imposante bygning midt i Jelling har en helt særlig historie. Den er opført i 1924 og arkitekten bag den var Frits Jensen fra Vejle. Murermesteren, N.A. Christensen, var også fra Vejle, og han er her værd at nævne, fordi murerhåndværket ved bygningen blev fremhævet som aldeles storartet.

Men hvem kunne finde på at opføre en bygning som denne og med hvilket formål? Det kunne gårdejerne fra Baggesholm, Søren og Anna Larsen. De var engageret i det indremissionske arbejde og med opførelsen af Bethania ønskede de at etablere et hvilehjem for enlige.

Søren og Anna Larsen havde tjent godt på deres landbrug og ønskede nu at investere overskuddet i en god gerning. På hjemmet fik man sit eget værelse, kost, lys, varme og vask for omkring 100 kr. om året. Boede man i Jelling kunne man komme forbi og betale for et bad. Søren Larsen var selv forstander på hjemmet indtil sin død i 1943. En datter og svigersøn overtog hjemmet og drev det indtil 1968. 

Fra 1974 har stedet heddet Jelling Have, som det også hedder i dag og drives af OK-fonden som bo - og behandlingssted.

I umiddelbar tilknytning ligger Missionshuset, som var missionshus for Indre Mission indtil 2019, hvor der blev bygget nyt missionshus på Sydkrogen i Jelling


Bethania ca 1950
Ålborg Luftfoto/Det kgl. BibliotekBethania - Jelling Have
med Missionshuset til venstre

Udsnit fra SDFE kortviewer

Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side
Fra Google maps Street View

I den Gamle By i Århus nu ligger 2 huse, et hjørnehus og et længehus, der engang lå, hvor Gormsgade og Stationsvej mødtes.
Husene blev opført i 1933. af arkitekt G. V. Abrahamsen til blandt andre cigarfabrikant Jørgensen på hjørnet og frisørmester O. C. Hansen. Men mange forretningsdrivende har i tidens løb haft lokaler her, bl.a. urmager, boghandel, frisør, tøjforretning, galleri, musikfestival kontor,
revisionskontor og arkitektkontor
Længehuset indgår i gågaden fra 1974 og i stueetagen dannes ramme om en butik med blomster og brugskunst. I hjørne butikslokalet skal der være et pizzeria årgang 1974 som en del af den kommende 2014-gade. Lejlighederne indrettes med et regnbuepar (mor og mor) med tre børn samt en singlekvinde.

Huset i Jelling er tegnet af arkitekt Georg Valdemar Abrahamsen og opført i andet halvår 1933 af Jelling-håndværkere. Det var frisørmester O. C. Hansen, der tog initiativ til byggeriet, som han siden fik cigarfabrikant Jørgensen og træhandler Ludvig Poulsen med i, så Gormsgade 1, 3 og 5 blev opført i en arbejdsgang. Frisørmesteren var genbo til den tomme byggegrund og boede i et hus, der lå tæt sydøst for Sydhøjen. Det blev i øvrigt revet ned i 1935.
Nu går der en cykel-og gangsti hvor husene lå 


Det helt nye Gormsgade 1-3 i 1933


Hvad er der sket med husene? Se her:

Pause i nedrivningen
Vafo.dk 1912
Gammelt hus til Den gamle By
Århus Stiftstidende 2012
Stilstand i byggeri. Jelling huset ligger stadig på lager
Vafo.dk 2018
Gormsgade 1-3 i Den gamle by i Århus.
Indvies i påsken 2023

Vafo.dk 2023


Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side


 1920 Anna Andersen/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Håndværkerforeningen blev stiftet i 1883.

Håndværkerforeningens hus blev bygget i 1901 og revet ned i 1979 som led i frilæggelsen af højene i begyndelsen af 1980'erne.
Der blev indrettet biograf i den store sal i 1941 ved biografdirektør O.C. Hansen.
I sidefløjen var fra 1928-60 teknisk skole.
Håndværkerforeningen blev brugt til møder, dilettant, biograf, teknisk skole etc. Der blev også drevet hotel og restaurant.Håndværkerforeningen, med Teknisk Skole
til højre. Til venstre ses ØvelsesskolenÅlborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl Bibliotek


Håndværkerforeningen set fra bagsiden
med Øvelsesskolen i forgrunden
Ålborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl BibliotekBilledet er taget i anledning af Haandværkerforeningens
60 års jubilæum i 1943 Teknisk Skole var i huset  til højreUkendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Det er muligt at se større billeder herDet er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side


Og hvem var det så, der i Jelling sørgede for, at man også her til evig tid kunne mindes tilbagekomsten af det tabte land? Ikke overraskende var det igen forstander Skat-Rørdam, der stod i spidsen for at få etableret dette smukke mindesmærke her i Jelling.

I Jelling var stenen klar på en af de vigtige datoer i denne forbindelse, nemlig dagen hvor Christian x red over den gamle grænse ved Taps, den 10. juli 1920.

Stenen blev afsløret 10. juli 1920 i silende regn. Men det skulle være denne dag, hvor hele Danmark sammen med Sønderjylland fejrede Genforeningen. Dagen begyndte med en Genforeningsgudstjeneste i kirken kl. 12. Kirken var fyldt til sidste plads. Kl. 16 begyndte et møde i seminariets gymnastiksal, der også var stuvende fuldt. Først talte seminarielærer Marius Sørensen og så tog naturligvis Skat Rørdam ordet. Han talte blandt andet om ”Opfyldelsen af vort største nationale håb” og at ”det sønderjyske spørgsmål har gjort os mere danske”.

Herefter gik hele forsamlingen ud i anlægget, hvor stenen stod omvundet med Dannebrog. Igen sagde Skat Rørdam et par ord, hvorefter han fjernede sløret og overgav stenen til Jelling by. På stenen er ridset navnene på de fire sønderjyske amter, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Der er også en lille tekst af Grundtvig: ”Altid det dages dog på ny, hvor hjerternes Morgen venter”. Teksten er en direkte reference til Skat Rørdams hovedpointe i hele det sønderjyske arbejde: HÅBET. Håbet går igen i alle hans taler i forhold til det sønderjyske spørgsmål.

Stenen stammer fra en udgravning af banelegemet ved Jelling, hvor den blev skænket til Skat Rørdam. Ligesom ved Uffestenen måtte en flok seminarister slæbe den op til forstanderboligens have. Men nu kom den så til at virke som Genforeningssten.Stenen var 1914 fundet ved udgravning af banen
efter statens overtagelse.
Efter nogle år i forstanderboligens have blev den
 til Genforeningssten.

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Det er muligt at se større billeder her


Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

MØLVANGVEJ 2


Hvis man kigger godt efter, kan man se, at Brugsen består af en ældre og en nyere del. Den ældre er bygget i 1960 og den er bygget med det formål at drive en brugsforening. Jelling havde haft en brugsforening siden 1920, men den lå i Gormsgade i et hus som ikke længere findes. 

Oprindeligt lå præcis her en af Jelling større gård, Rosenvold. Brugsen i Gormsgade levede på lånt tid, da man godt vidste, at der lå et stort ønske om at frilægge gravhøjene. Derfor havde man sikret sig ved at købe et par jordlodder fra den gamle gård Rosenvold og i 1959 kunne man i dette hus indvie en moderne selvbetjeningsbutik. 

Butikken lå i stueetagen, på første sal boede uddeleren og i tagetagen var der plads til kommis’erne. 

Se mere om gården Rosenvold længere nede


100 år med brugs i Jelling. læs historien
Vafo.dk
Nedenstående citeret delvist derfra:
  • Jelling og Omegns Brugsforening bliver stiftet 9. december 1920 på en generalforsamling i salen på Jelling Håndværkerforening.
  • Brugsforeningen lå på Gormsgade. Men den flyttede 22. juli 1959 til Mølvangvej.
  • I 1960’erne vokser Jelling, og brugsforeningens bestyrelse beslutter at bygge om og til.
  • I 1968 er butikken på 365 kvadratmeter. Det er også i disse år, at man begynder at bruge kontant betaling.
  • Jelling vokser yderligere, og Brugsen får brug for endnu mere plads – omtrent det dobbelte. I 1972 køber brugsforeningen ”Pumpemandens hus” på hjørnet af Fårupvej og Mølvangvej.
  • Gennem længere tid bliver det undersøgt, hvor i byen en ny og større brugsbutik kan ligge. Det ender med, at Brugsen i stedet for at flytte bliver udvidet. I 1982 åbner den 650 kvadratmeter store forretning.
  • I 1993/94 bliver Brugsen udvidet igen. To år senere – i 1996 – bliver Brugsens nuværende uddeler Henrik Werge ansat.


Den første brugsbygning 1920

Rosenvold
Rosenvold lå oprindelig i Østerbyen, formentlig ved siden af Højgård. Da den flyttedes om i Vesterbyen, blev den placeret på den snævre plads mellem Gormshøj og landevejen, tæt op ad Sydhøjens vestside og her havde den sin plads, til den ca. 1852 brændte. Dens ejer, Johan Frederik Rosenvold, opførte sin nye gård vest for landevejen, det nuværende Mølvangvej 2. Stuehuset var efter Jellingforhold meget stort og herskabeligt. Det fornemme har en eftertid valgt at understrege ved at opkalde gården efter bygherren og give den det smukke navn Rosenvold.
Bygningerne blev nedrevet i forbindelse med Brugsens opførelse 1959.
En villavej i Jelling på gårdens jorder har fået navn efter gården.Rosenvold 1948-52

Ålborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl Bibliotek


Stuehus før nedrivning i 1958

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side


Per Lampe/Google maps


Som alle andre gode byer i Danmark, har Jelling naturligvis også en kro. Sandsynligvis har der ligget beværtninger af en slags i Jelling, lige så længe, der har været mennesker her. Men den nuværende Jelling kro kan dateres tilbage til 1820. 

Der hvor Jelling Kro ligger, har der siden 1690 ligget en gård. Ejeren - Hans Møller drev fra ca. 1773 kro virksomhed på gården

Jelling Kros historie kan derfor føres tilbage til 1773. I de første år fungerede stedet som herberg med beværtning for rejsende. Det var et privilegium, men også en pligt, som blev pålagt en gård, der lå hensigtsmæssigt i forhold til ”alfarvej”.

Ca. år 1820 blev en bygning i én etage opført til brug for kro virksomhed. Kromanden havde selv ansvaret for beværtningen, der nu også indbefattede servering for byens folk.

I 1842 blev kroen og gården delt, da ejeren ønskede at sælge. Samtidig fik Jelling Kro Kongelig bevilling (helt præcist den 20/6 1842). Den øverste etage blev bygget på kroen omkring 1843-44, oprindelig med 2 kviste, og 3 skorstene. På loftet var der stuepige værelser.

Kroens bygninger blev sammen med Kirken og Højene totalfredede af overfredningsnævnet den 13. oktober 1947. 

Kroen har gennem tiden haft mange forskellige funktioner. Her kunne rejsende søge ly og lokale kunne gå ind til en dram eller et måltid mad. Der er blevet holdt foredrag og holdt politiske møder. På et tidspunkt blev det almindeligt, at private personer lejede sig ind og holdt deres barnedåb, konfirmationer og bryllupper, ligesom gravøllet også typisk blev holdt på kroen: fra vugge til grav. Byen har her holdt sine høstfester og en gang imellem var der optrædende artister på kroen.

Oprindeligt hørte der landbrug med til kroen, men det blev solgt fra for mange år siden. Man beholdt dog en stor have med plads til flere lysthuse og dansepavilloner. 

På nordsiden af Jelling Kro lå byens markedsplads. Her mødtes man et par gange om året for især at handle med landbrugsvarer: kreaturer, heste, får, lam og grise. Når der var marked i byen, var der gang i gaderne. Der var udskænkning på pladsen, så det er ikke gået stille for sig. Jelling Kro 1905 Gormsgade 16.

I baggrunden Jelling savmølle.

Anna Andersen - Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Gormsgade set mod nord med kroen for enden
 af gaden 1905

ukendt/Jelling Lokalhistoriske ArkivJelling Kro med stalden i forgrunden 1930
Fotografen står på det nuværende Herningvej
og kigger mod øst. Vejen der går mod venstre
er Tørringvej (tidl. Hygumvej).

Henrik Kolstrup/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Jelling Kro 1935 B 1386

Svend Jørgensen - Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Luftfoto med kroen øverst i billedet 1965
Nedrivning af huse på østsiden af Gormsgade
er tilendebragt

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Mulighed for at se større billeder, klik her


Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side
​​​​

Kulturhuse - Vejle Kommune

© Byens Café Foto: VisitVejle

Byens Hus indviet 10.10.2010
Det er slet ikke til at se det, hvis man ikke ved det. Byens Hus, som blev opført i 2010, ligger hvor den tidligere Jelling Mølle lå. Vi ved ikke med sikkerhed, hvornår Jelling fik sin egen vindmølle med store møllevinger. Men den fandtes i hvert fald i 1870’erne. I 1889 blev der bygget et beboelseshus til møllen og efterhånden kom også et teglværk til. De første årtier var virksomhederne ejet af familien Kjær. I 1910 overtog familien Brøndum, og da var teglværks delen allerede nedlagt. Igennem årene blev mølleriet hele tiden forsøgt udvidet med andre sideerhverv. Mølleriet havde skiftende ejere og efterhånden handlede det mest om salg af korn- og foderstoffer. Omtrent 1935 blev vingerne pillet af den oprindelige og i 1959 blev resten af møllen revet ned. Der blev dog stadig drevet mølleri helt indtil 1982. I tiden frem til nedrivningen i 2009 var der i sidebygningerne kunstner atelier og gavebutik/café. I 2009 blev grundet ryddet og man gik i gang med at opføre Byens Hus.
Byens Hus i Jelling er resultatet af et fantastisk samarbejde mellem foreninger, private og kommune.
Her er både Café, Bibliotek, Biograf, Bryggeri og lokaler til brug for møder og for kreative sjæle. Det er også her Jelling Musikfestival og Jelling Lokalhistoriske samling har til huse
Ideen til Byens Hus opstod i forbindelse med Jelling Kommunes planer for fornyelse af Jelling Midtby omkring 2001/2002, hvor der var fare for, at det kreative centrum, der var omkring Møllecaféen og Møllens kunstnere, ville forsvinde. Så projektets mål er at fastholde og fremme et aktivt kunst- og kulturliv i Jelling Midtby, gerne sammen med et voksende handels- og forretningsliv.
En række foreninger og andre af Jellings aktive miljøer specielt inden for musik, billedkunst og teater, har sammen dannet baggrund for etablering af husets indhold. Et indhold, der dog fik tilføjet en væsentlig dimension, da fremsynede politikere besluttede at flytte byens bibliotek ind i huset.
Den daglige drift af den ikke-kommunale del af huset, skal primært klares af de forskellige foreninger og dermed ved hjælp af frivillige. Byens Hus og det folkelige engagement i huset er den institutionelle ramme, der skal sikre et bredt favnende kulturelt tilbud i Jelling – til gavn for kommunens borgere, besøgende og turister.


Jelling Mølle, ca 1906 teglværk, t.h. skrædder N.P. Hansens
ejendom opført 1905, seminariets pedelbolig og Jelling Skole

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Jelling Mølle først i 1900 talletfoto fra 1906
Møllevingerne fjernedes 1936, men først i 1959
forsvandt selve møllebygningen

Anna Andersen - Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Møllegade i 1920’rne

Til højre hjørnet af Gormsgade 11
Til venstre hjørnet af Gormsgade 9 B401

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Møllegade set fra højen 1925
Til venstre Gormsgade 9

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Luftfoto over Mølle området 1950’rne

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Det er muligt at se større billeder her


Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

Med links til andres artikler - billedsamlinger mv.


Med nyere historie menes de sidste 2-300 år

Jelling var endnu en lille landsby med middelalderkirke i midten af 1800-tallet. I 1841 blev Jelling Seminarium oprettet. Men i anden halvdel af 1800-tallet kom der både en sparekasse, et andelsmejeri og en håndværkerforening; sidstnævnte blev stiftet i 1883.
I 1894 blev Jelling stationsby på Vejle-Give-banen. Jernbanen fik væsentlig betydning for Jellings udvikling, og det samme fik seminariets vækst. I 1921 var der 839 indbyggere i byen. Indirekte havde seminariet også betydning for byens fysiske udseende, idet den mangeårige forstander Hemming Skat Rørdam satte sig i spidsen for en frilæggelse af de to vikingetidshøje i midten af byen. Der var bygget tæt langs højene, men nu begyndte man at nedrive husene på østsiden af Gorms Høj. I 1935 blev det sidste af disse huse fjernet, og i årene derefter fortsatte processen med yderligere nedrivninger for at frilægge højene.
I 1950 boede der 1.003 personer i Jelling, og dette tal var i 1970 vokset til 1.540. I 1960’erne opstod parcelhuskvarterer mod især vest og sydvest. I 1966 blev der bygget et friluftsbad, og i 1969 åbnede fritidscenteret Gormshallen. Seminariet voksede; indtil 1958 var det kun for mænd, herefter fik kvinder lov at komme på seminarium, hvilket fordoblede elevtallet. Det nødvendiggjorde opførelse af nye seminariebygninger, indviet i 1967, for at få plads til alle seminaristerne. I 1982 blev socialpædagogisk afdeling føjet til seminariet, og i 2002 blev det til center for videregående uddannelse (CVU).
Udbygning mod syd og opførelsen af nye beboelser fortsatte fra slutningen af 1900-tallet og ind i 00’erne. Indbyggertallet steg til 2.614 i år 2000 og lå i 2006 på 2.932. Frilægningen af bymidten med vikingehøjene og kirken fortsatte; oplevelsescenteret Kongernes Jelling åbnede i år 2000.
I perioden 1970‑2006 var byen administrativt centrum for Jelling Kommune. Der blev bygget en ny kommunal administrationsbygning i 1977 og etableret asylcenter fra 1993. Første udgave af Jelling Musikfestival fandt sted i 1989.

Links til andre artikler
Læs bl.a.fortælling om Jelling tilbage til 1500-tallet -om Skidendammen, der tog navneændring til Smededammen, om hvordan Kongevejen og Høvdingeborg kom til betyde en stor bevågenhed og udvikling af Jelling i det 16. århundrede, om at Konge Frederik d. 2 i 1536 fik sit eget Herberge i Jelling. Og mange andre sjove og spændende oplysninger:

Billeder fra Nationalmuseets billedsamling - primært vedr. monumentområdet og gamle udgravninger

Se forskellen på Jelling fra 1954 til 2020  lukker op i map.Krak.dk.

Mulighed for at se større billeder. Gå til Galleriside

Der er stor forskel på Mølvangvej omkring Brugsen ca 1960 og 2020’rne

Sylvest Jensen Luftfoto/Det Kgl Bibliotek

Hjørnet af Fårupvej/Mølvangvej  1960 

Sylvest Jensen Foto/Det Kgl. Bibliotek

Vejlevej 20, 

1948-52 Ålborg Luftfoto Det Kgl. Bibliotek

Jelling fra luften ca 1930

Hærens Flyvetropper/Det Kgl Bibliotek

Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne sideJelling Sparekasse på Gorms Torv 2006-2023

Den 3. april 1870 blev der i Jelling Skole afholdt et møde angående oprettelsen af en Spare- og Lånekasse for Jelling Sogn. Før mødet var der lavet udkast til love og 86 medlemmer tegnede indskudsbidrag på 30 rigsdaler.

Sparekassen havde til huse hos skiftende formænd formænd for i 1922 at flytte ind hos søstrene Bertelsens Vejlevej 5 1922, hvor de fik et lokale og købte huset i 1949

Fra 1967 -1994 opkøbte sparekassen Vejlevej 1 og 3 og man byggede om og byggede til for i 1994 at indvie et helt nyt hovedkontor

D. 1.December 2006 indvies det ny Domicil på Gorms Torv. Jelling sparekasse fik filialer flere steder og blev i årene 2006-2022 sammenlagt med andre pengeinstitutter, for til sidst at lukke  helt ned i Jelling. Den første lokalitet for Jelling Sparekasse 1870
var hjemme hos Peder Ravn på Fårupvej i
”Den gamle gård"

Sparekassens første rigtige lokale hos
Søstrene Bertelsen Vejlevej 5 1922-67Indvielse af den Nye Sparekasse 1994


Fotos Jelling Sparekasses FondDet er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side
ca år 1900
Bygningen til højre i billedet hører til Jelling Seminarium. Imellem de to bygninger ses Sydhøjen.

Ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Jelling Station åbnedes sammen med Vejle-Give banen den 2. august 1894. Ved åbningen af Jelling Station var Jelling by kun en stor landsby med et udpræget gårdsamfund, men Jelling by voksede hurtig efter jernbanen kom til byen. Jelling Station blev hurtig en af banens bedste mellemstationer målt på persontrafik. I starten var det primært på grund af turistattraktioner som kirken med Jellingestenen og vikingegravhøjene, der tiltrak, men senere også som udflugts by.

Da statsbanerne overtog Jelling Station i 1914 i forbindelse med Givebanens forlængelse til Herning den 1. januar 1914, blev Jelling Station nedsat til holdeplads med sidespor. Efter kraftige protester for borgere i Jelling ophøjede DSB Jelling Holdeplads til Station i 1918

Vejle-Give-Herning strækningen blev fjernstyret fra Herning i 1969. På grund af en faldende trafikmængde blev Jelling Station nedsat til trinbræt med sidespor i 1973. Sidesporet blev nedlagt i 1988.

I 1978 blev den oprindelige stationsbygning nedrevet og erstattet af et posthus med tilhørende venterum.


Fra Jernbanen.dk/ Jernbanehistorisk forum er hentet følgende:
"Anlægget af en smalsporet jernbane fra Vejle til Give med et statstilskud på op til 100.000,- kr. blev vedtaget ved lov af Rigsdagen den 12. april 1889. Det var tredje gang man forsøgte; i 1882 og 1887 var forslaget blevet afvist. Lovteksten blev senere ændret til en normalsporet bane, og den 15. juni 1892 blev der udstedt koncession til ”Vejle-Give Jernbaneselskab” med åbning senest 1. maj 1896.
Ingeniørfirmaet Gluud, Werner og Winkel byggede uden de helt store problemer banen, der kunne åbne for ordinær drift den 2. august 1894.
For bl.a. at spare tilslutningsafgiften til DSB etablerede VGJ sig med egen station – Vejle Nord – lidt nord for statsbanernes station, dog forbundet med et overleveringsspor. I 1897 blev stationsområdet kraftigt udvidet, da den nye privatbane til Vandel (VVGJ) fik endestation her. Fra Vejle N påbegyndtes stigningen op gennem Grejsdalen til Grejsdal station efterfulgt af Højgaard holdeplads, Hørup holdeplads, Jelling station, Mølvang holdeplads, Gadbjerg station, Farre station og Give station.
I hovedparten af VGJs tid som privatbane kørtes der 3 togpar dagligt, og køretiden var ca. 1½ time for den 30 kilometer lange strækning.
I 1908 besluttedes det at DSB skulle forlænge banen fra Give til Herning samt overtage strækningen Vejle – Give. Anlægget af Give – Herning delen blev påbegyndt i 1911 og den 1. januar 1914 åbnede banen. Staten havde i 1912 overtaget ejerskabet af VGJ men først den 1. oktober 1914 overtog staten også driften af banen, hvorved VGJ ophørte med at eksistere."


Stationsbygning set fra sporet ca 1975


ukendt /Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Stationsvej set fra nord ned mod stationen

ukendt /Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Til venstre i billedet ses seminariet med
pedelbolig og gymnastiksal.
Til højre i billedet ses posthuset (Stationsvej 6)
og Rosendals Gård (Stationsvej 8) og bagest i billedet stationsbygningen.

Stationsvejs vestlige del blev først temmelig sent udbygget. Posthuset blev opført ca. 1906 og lå i den første tid ret isoleret med Rosendals Gård som eneste nabo. /Byens første posthus lå på Herningvej 2)
Stationsbygningen blev nedrevet omkring 1975.

På pladsen forrest til højre i billedet var der en tømmerplads og tømmerhandel (kendt som Rosendals Tømmerhandel) indtil 1933, hvor Gormsgade 1-3 blev opført.

Seminariets pedelbolig forrest til venstre blev revet ned ca. 1932. Efter pedelboligen ses seminariets første gymnastiksal.

Rosendals gård blev revet ned i 1933. Hvor den lå, kom Jellings nye mejeri til at ligge (Stationsvej 8). Mejeriets bygninger eksisterer stadigvæk, men mejeriet er nedlagt, og nu (2017) har Runecenteret til huse i bygningerne.

D en 1. august 1995 var der en togulykke i Jelling hvor to regionaltog stødte frontalt sammen i sydenden af Jelling Station. Ingen personer omkom ved ulykken – men af de i alt 69 personer i togene, blev 19 indlagt og 35 behandlet på skadestuer; 15 kom ikke på sygehus. De to regionaltog var så sammenfiltrede, at de måtte skæres op på stedet for at blive fragtet bort.
Strækningen mellem Vejle og Herning er enkeltsporet. Togene - fra Fredericia hhv. Herning - skulle planmæssigt krydse hinanden på Jelling station. Toget fra Herning satte - efter passagerudveksling - i gang fra Jelling station uden at have fået signal eller anden tilladelse til dette og kolliderede med det indkørende tog fra Fredericia (Vejle), der havde fået signal til indkørsel på stationen. Begge togs lokomotivførere nåede at bremse en smule før kollisionen, hvor togenes hastighed var ca. 50 km/t.
Togene bestod begge af togsæt Litra MR. Forreste førerrum i begge togsæt blev knust og i MRD 4268 fra tog 3756 knækkede vognkassen ved forreste dør. I MR 4066 fra 3746 var passagerafdelingen umiddelbart bag førerrummet også knust.

Jelling set fra sydøst. Forrest i billede jernbanen, Jelling Station, Jernbanevej. Midt i billedet Vejlevej.  mellem 1940-1960

ukendt /Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Stationsvej set fra Nord ned mod stationen


Ålborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl Bibliotek


Jelling Station. 1960


Sylvest Jensen luftfoto/Det Kgl. Bibliotek


Det er muligt at se større billeder her


Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

udsnit SDFE Kort viewer


Den gamle hovedbygning til seminariet er en af de ældste bygninger af det nuværende Jelling Seminarium, eller CVU som det hedder i dag. Bygningen er fra 1889, men seminariet er helt tilbage fra 1841. 

Det var ikke givet på forhånd, der skulle bygges et seminarium i netop Jelling. Men man ville gerne have et seminarium i denne del af landet, blandt andet for at kunne tilbyde de dansksindede sønderjyder en dansk læreruddannelse. Ribe var også på tale, men det lå for langt væk og var i øvrigt en købstad. I Jelling kunne man placere et seminarium med primær rekruttering af landbo sønner, der ikke skulle lokkes i fordærv i alt for store byer.

Forstanderboligen blev opført, fordi man splittede hvervet som forstander og sognepræst. Indtil da havde en person varetaget begge hverv. Men fra 1894 fik Jelling altså omsider en forstander, der ikke også skulle fungere som sognets præst.

Forstanderboligen har været hjem for fire forstandere. En af de mest kendte var manden med det finurlige navn, Hemming Skat-Rørdam. Han var søn af en kendt biskop og kom til Jelling i 1903, da var han kun 31 år gammel. Selv om forstanderen ikke længere også var præst, havde Skat Rørdam en teologisk baggrund. Skat Rørdam var meget optaget af den nationale sag og var en flittig foredragsholder. Han engagerede sig i stort set alt, hvad der havde med kultur i Jelling at gøre. Det var ham der stod bag opførelse af både Uffe-stenen og byens Genforeningssten. Efter Genforeningen i 1920 forlod han Jelling for at varetage drømmejobbet som forstander af Haderslev Seminarium, et indtil 1920 udpræget tysk seminarium, som nu skulle omdannes til et dansk. Han fik kun godt fem år i Jelling, før han døde en alt for tidlig død.
Skat Rørdam har sat mange fingeraftryk i Jelling.

I 1933 blev der opført en ny rektorbolig. Den gamle forstanderbolig blev i første omgang lavet om til formningslokaler. I forbindelsen med anlæg af monumentområdet og palisadens forløb i perioden 2009-13 revet ned. Fra 1982 kom pædagoguddannelsen til. Samtidig med udvidelse af aktiviteterne ændrede seminariet i 2002 navn til CVU Jelling, som fire år senere fusionerede med syv andre uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet og på Fyn under det fælles navn University College Lillebælt.ca. 1900 med Smededammen i forgrunden


Ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Forstanderbolig ca 1915

Anna Andersen/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Seminariet og præstegård 1947


Sylvest Jensen Luftfoto/Det Kgl Bibliotek

Seminariet set fra luften ca. 1950


Ålborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl Bibliotek


Hovedbygningen ses mellem til venstre præstegården og til højre den gamle gymnastiksal. I forgrunden ses Smededammen.De svungne gavle var ødelagt allerede 1895, seks år efter at hovedbygningen var bygget


Hansen-Marcussen/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Det er muligt at se større billeder - klik her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

Et gavlmaleriRELIGIONSSKIFTET I DANMARK.

Historien om overgangen mellem asatro og kristendom


Foto: Jelling Heritage
I Jelling findes et 50 m2 stort gavlmaleri, som skildrer noget af denne historie . Det ses på gavlen af den store bygning syd for monumentområdet - på Gorms Torv.
Fortællingen fortolkes i maleriet, som er malet af kunstnerne Hans Oldau Krull og Peter Birk. Kunstnerne fokuserer på hver deres opgave. Peter Birk koncentrerer sig om den før-kristne tid med moderne, men tro, slyngede ornamenter og mytiske symboler.
I Peters arbejde på gavlmaleriet, såvel som i det grafiske værk; ser man "Yggdrasil", livets træ, og grisen "Særimner", Odins gris, som er kilde til rigeligt og evigt frisk koge-flæsk i "Valhal".
Hans Krull koncentrerer sig om personerne munken "Poppo" og Dronning Thyra. Kunstnerens fortolkning er, at hun holder et mistænksomt øje med "Poppo", der samtidig viser sin uskadte hånd frem, som et bevis for styrken i den kristne tro.
Det fortælles nemlig, at munken Poppo, kommer til Jelling og udfordrer kongen på den rette tro.
Kongen håner Poppo og udfordrer munken ved at foreslå ham at bære jernbyrd! Dvs. at Poppo skal bære en jernhandske, som er blevet gjort rødglødende i bålet. Og hvis Poppo undgår at brænde sig, vil Kongen anerkende, at “den hvide krist” er stærkere end de gamle nordiske guder!
Og ja, myten fortæller, at Poppos hånd var uskadt efter forløbet. Så Kongen, Harald Blåtand proklamerer, at fra nu af skal danerne være kristne.
Munken Poppo belønnes af kirken i Rom og bliver efterfølgende udnævnt som biskop i Køln.
Maleriet blev indviet i september 2022 i forbindelse med den årlige Verdensarvs uge i Jelling


Som forlæg til maleriet blev brugt dette  kunsttryk,
som også er lavet af Hans Oldau Krull og Peter Birk,

 
På kunsttrykket skildres på den ene side kulturelementer fra vikingetiden. Thors gris, Særrimner; Yggdrasil; autentisk vikingeornamentik osv.

Højre side er en skildring af alt det der gik forud!. For der er altid noget der går forud, som vores sognepræst Kristian Bøcker, sagde ved indvielsen af maleriet. Der er også noget der går forud for ASAtroen. Asa-troen kom sandsynligvis med folkevandringer fra Asien og ind i Skandinavien via Mongoliet, Rusland, Norge, Finland, Sverige til Danmark.
På kunsttrykket ser vi også hvad der kom efter Poppo’s besøg. Poppo viser sin uskadte hånd frem; han er blevet biskop, og lidt i baggrunden ser vi en alvorlig kvinde holde øje med begivenhederne. Vi regner med at, det er Dronning Thyra, som vi antager har haft en finger med i spillet, skønt hun har været død i 10 - 15 år på dette tidspunkt.

Historien om religionsskiftet er langt mere end fortællingen om, at der blev båret “Jernbyrd”. Magthaverne forsøger simpelthen at sælge et svært budskab til folket ved at binde dem en skrøne på ærmet. Altså "spin” eller “fake news”! Det kender vi alt for godt!
Dronning Thyra - der var dronning/drotning før hun blev gift med Kong Gorm - var tydeligvis den kloge, og politisk begavede, når Kong Gorm og Thyra vurderes op imod hinanden.

Kong Gorm der angiveligt har været sø-konge sammen med sin far var god til at drikke og slås; men han havde ikke evnerne til at styre et land. Det tog Thyra sig til gengæld af! Det var hun opdraget til!
Formentlig var det Gorms ægteskab med Thyra og via hendes slægt og status - der legitimerede Gorms kongestatus - og ikke omvendt!

Det vil derfor være mindst lige så rigtigt at kalde Kongernes Jelling for Dronningens Jelling - eller Thyras Jelling.
læs meget mere om maleriet og dets tilblivelse, om kunstnerne, om "EN HISTORIE OM EN RELIGION DER SKIFTER FORM", o.m.m. her  om Maleriet 

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side
In English? Press

Historien om Hytteost, og Jelling Andelsmejeri som
blev til Runecentret i Jelling

Runecentrret 2023

Jelling har haft to mejerier. Det første er fra 1887  og var beliggende på Vejlevej 18. Da det var nedslidt, afløstes det af et nyt mejeri i 1926, som lå praktisk mellem Jelling Station og Jelling Posthus.

I 1882 oprettede man Danmarks, ja, verdens første andelsmejeri i Hjedding ved Ølgod. Kun fem år efter fik Jelling sit andelsmejeri. Torsdag den 12. september 1887 startede omkring 150 andelshavere levering af sødmælk til Jelling Mælkeri. Det nye mælkeri var bygget på hjørnet af Vejlevej og Skovgade, hvor Rema 1000 nu ligger. Med tiden blev også dette mejeri for lille og var nedslidt, da der stadig kom flere leverandører til, og man havde desuden problemer med beliggenheden, da mælkevognene ikke kunne blive ved med at holde på den stadig mere trafikerede hovedvej 18.
28. maj 1926 flyttede man til et nyopført mejeri på Stationsvej, som havde kostet den nette sum af 244.000 kr. Arkitekten var den på den tid meget benyttede arkitekt E. V. Lind fra Skive. Her var plads til kommende års udvidelse af leverandør kredsen. Mejeribestyrer Frode Kragh Iversen blev ansat den 15. august 1936 og virkede som en dygtig og fremsynet leder indtil 1971. I disse år udviklede Jelling Andelsmejeri sig meget. 14. september 1937 afholdtes 50 års jubilæum ved en fest i Jelling Håndværkerforening med 480 deltagere og dagen efter med 300 unge. I 1946 var mejeriet med til at starte DOFO i Vejle, der blev Danmarks største osteeksport selskab.

Jelling mejeri Vejlevej 18, 1910

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Jelling Mejeri, Vejlevej 18, 1912,
25 års jubilæum 

Anna Andersen - Jelling/Jelling Lokalhistoriske ArkivVejlevej 1925-30 Til venstre hjørnet af Damvej og Vejlevej med husene Vejlevej nr. 24, 22, 20, 18, 16.

I midten af billedet ses det daværende mejeri, som lå på hjørnet af Skovgade og Vejlevej (skorstenen).

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Jelling Mejeri, 1959

Elfelt - København/Jelling Lokalhistoriske Arkiv1960 I forgrunden til højre ses stationsbygningen
 og  Stationsvej

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Runecenteret – en del af Jelling butiksliv
I dag er der……..
Efter en beskeden start af Jelling Elforretning i 1976 fik Jonna og Niels Kjærgaard i 1977 muligheden for at købe Stationsvej 8. Jelling Andelsmejeris bygninger skulle sælges og finde anden anvendelse. Borgmester Karlo Søndergaard og formanden for mejeriet, Otto Pilgaard, fandt sammen med Niels Kjærgaard en løsning. Jonna og Niels Kjærgaard købte mejeriet og Jelling Elforretning fik dermed en tilsvarende placering i byen og samtidig åbnedes muligheder for udlejning af forretninger og lejligheder i de store bygninger. Mejeriet havde en grundplan på 1250 kvm og ca. 1000 kvm i overetagen.
En omfattende ombygning gik i gang og allerede 1. august 1978 flyttede Jelling Radio & TV ved Ib Jensen ind i de lokaler der før havde huset Jellings mejeriudsalg og oven på denne fløj, hvor der tidligere havde boet mejerister, blev værelserne nu udlejet til lærerstuderende.
I november 1979 blev Runecentret officielt åbnet med en festlig indvielse. Udover ”Jelling Radio & TV” var de første lejere ”Salon Poulsen”, ”Butik Kirsten” og ”Jelling Elforretning”. Siden har der naturligt været udskiftninger hen ad vejen, hvor andre butikker er kommet til, ligesom folk med behov for en privatbolig gennem længere eller kortere åremål har haft til huse i bygningen.
Niels Kjærgaard har hele tiden stået for ombygning af lejemålene efter drøftelse med lejerne. Målet har været at skabe et helhedsindtryk, hvor den gamle fine mejeribygning i videst muligt omfang holder stilen. Ved den seneste ombygning i 2015 har man i så stort omfang som muligt ført facaden ud mod Stationsvej tilbage til arkitekt E. V. Linds oprindelige byggestil fra midten af 1920´erne. En forskønnelse byens borgere i høj grad påskønner, og da Vejle Kommune har planer om at forskønne Stationsvej, ser fremtiden lovende ud for Runecenteret.
- af Conny Bæk Hansen


Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side


Jelling Skole fra før 1903, hvor den blev revet ned
for at give plads for Jelling seminariums
øvelsesskole, som blev opført på samme sted.

Barbara Hansen - Jelling/Jelling Lokalhistoriske ArkivI 1742 fik Jelling Skole sin fundats. dvs den aftale, som Jelling Skole hviler på


Citat fra “AF JELLINGS NYERE HISTORIE”   Side 152
 “I Kristian den 4.s Tid havde vi en Præst, som var meget ivrig for at · hæge og værne om de gamle Kongeminder. Samme Præst ansøgte 1635 Kongen om Lov til at gøre et ,Gadehuse til Degnebo og beskikke en dansk Skolemester.”
Men hvad skete der i mellemtiden? læs historien.
Side 153  “I 1742 - Aaret før Jellingbønderne blev Selvejere - fik Jelling Skole sin Fundats. Børnene fra Rugballe skulde gaa til Jennum, og Børnene fra Skovbølling til Hygum, men alle andre Sognets Børn skulde undervises i Jelling Skole. I Fundatsen hedder det: “ Hvis Degnen ikke skulde være bekvem til Skolehold, skal en anden duelig Person altid dertil beskikkes, og i saa Fald skal Huset følge Skoleholderen, siden det af Begyndelsen er dertil bygge””

Først i 1814 kommer en bestemmelse om at alle drenge og piger skulle undervises fra de var 6-7 år til de fyldte 13-14 år. Herefter begyndte de at gå til konfirmationsforberedelse.

På landet var eleverne i skole 17-18 timer om ugen. Dengang gik eleverne også i skole om lørdagen. Tre dage om ugen underviste læreren den yngste klasse, og de tre øvrige dage den ældste klasse. I sommerhalvåret var der brug for, at de store børn hjalp til med arbejdet på markerne. Nogle steder gik den ældste klasse derfor kun i skole én eller to dage om ugen i sommerhalvåret. Til gengæld skulle de i skole 4-5 dage i vinterhalvåret. For den yngste klasse var det lige omvendt. På den måde kunne den samme lærer undervise begge klasser.Loven sagde, at der højst måtte være et par kilometer at gå, og derfor var der ikke så langt mellem skolerne ude på landet.

Forældrene fik en bøde, hvis de ikke sørgede for, at deres børn kom i skole. Men hvis de voksne havde brug for, at børnene arbejdede, kunne de finde på at holde dem hjemme fra skole alligevel. Barnets arbejde var ofte mere værd end bøden, som gårdejeren fik.


På Thyrasvej  3 lå den første skole i Jelling. Den blev revet ned for i 1903 at skaffe plads til den nye skole. Skolen med de mange navne: Jelling By og Seminarieskole, Jelling Øvelsesskole, Den gule Skole.


Forrest Jelling Skole indtil 1903,
Thyrasvej 3.
Midt i billedet ses smedens bolig,
Vejlevej 1.

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Jelling Skole (Thyrasvej 3 ( bag ved denne anes Haandværkerforeningen
(Thyrasvej 5)
Skolen er opført 1903 på tomten af den gamle Jelling skole og blev nedrevet i 1980.

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


1906 Set fra Smededammen

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Luftfoto med bagside af skolen ca 1950

Ålborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl BibilotekAnna Andersen/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Festpladsen mellem Gorms høj og det sydlige kirkegårdsdige blev indrettet under den første verdenskrig.
Talerstolen fra 1915 var bekostet af oberst Søren Listoe, seminarieforstander Svendsens plejesøn. Den blev tegnet af lærer Edsen Johansen. I juni 1915 blev den indviet ved et stort folkemøde, hvor tidligere statsminister I.C. Christensen talte.
Talerstolen står i dag på Stationsvej overfor Runecentret og foran seminariet

2023 EB

I oktober 1958 blev en ny og meget tiltrængt øvelsesskole indviet. Der var ikke længere plads i den gule skole, som så indtil 1981 fungerede som undervisningslokaler for seminariet - bl.a formning og håndarbejde

Den ny øvelsesskole blev bygget ved siden af seminariet på Jernbanevej/Grønnegade

Odense luftfoto /Jelling Lokalhistoriske Arkiv


II begyndelsen af 1970erne blev det klart, at skolen ikke kunne blive ved med at rumme de stadigt flere elever og seminarister, at en udvidelse var nødvendig. I stedet for at udvide på stedet, bsluttede man at bygge nyt. Således kom Bredagerskolen til at ligge på den anden side banen.På grund af økonomi blev byggeriet udført af 2 omgange.Først byggede man lokaler til 1-6 klasserne, der flyttede ind i august 1976. Eleverne på 7-10. klasserne fortsatte på Smededamsskolen til 1982 og så kunne de også glæde sig over de fine forhold i den nye skole - med idrætshal.
Da e yngst elever havde forladt Smededamsskolen,flyttede de store ind, idet bygningerne blev brugt til den nyoprettede pædagoguddannelse.
I 1995 blev Specialskolen Skovagerskolen bygget ved siden af Bredagerskolen.

Efter Jelling Øvelsesskole var blevet tømt for de små elever, flyttede de store ind, idet bygningerne blev brugt til den nyoprettede pædagoguddannelse.

I 2013 startede Jelling Friskole i en del af disse bygninger. Se artikel i VAF fra 2012
https://vafo.dk/jelling/smededamskolen-bliver-maaske-skole-igen
Det er muligt at se større billeder herDet er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

Billede fra afsløring af TDF stenen 30/6 2022

foto: Vejle Kommune


Gorm den Gamle gjorde det. Harald Blåtand gjorde det. Rejste sten i Jelling over deres store bedrifter.
Nu har Jelling rejst en sten over Tour de France rytternes bedrifter
Når den sidste Tour de France cykel er kørt ud af Jelling, så skal der være noget tilbage. Ikke kun de gode minder. Noget mere håndfast. Noget, vi kan røre ved og føle på. Noget, der måske kan stå i 1000 år.
Derfor har Jelling rejst en tonstung sten, der skal fortælle om store tanker, store bedrifter og lidt pral. En sten, der i sin udformning sender en hilsen tilbage til arven fra vikingekongerne og samtidig er moderne i sit udtryk og viser, at Tour de France sætter sit præg på området.
Tour de France er et møde mellem det rå og det raffinerede. Et møde mellem den til tider rå natur, rytternes råstyrke, hierarkiet på holdet, taktisk tænkning og den raffinerede cykel. Det møde kan ses og føles på stenens rå flade, hvor en cykel træder frem.
Stenen er ikke kun en fejring af Tour de France-feltets-besøg. Den er også en fejring hverdagens cyklister, af landevejenes lycra-klædte cykelhelte og dem, der har valgt at opleve Danmark på cykelferie. I fantasien kan cyklens stel udstyres med såvel klikpedaler og racerstyr som med en mere behagelige sadel, kurv og bagagebærer.
Og som cyklen kører igennem Jelling, præges den af arven fra Vindelev-skattens guldbrakteater, kong Gorms remspænde og Harald Blåtands store runesten. Denne arv er graveret i messing, der patinerer over tid.
Stenen er rejst i anledningen af Tour de France 3. juli 2022, hvor løbets 3. etape kørte gennem Jelling. Jelling Sparekasses Fond har skænket stenen og den er udført af Filip’s Sten & Billedhuggeri.


Se flere billeder og læs artiklen fra juni 2022 på VAFO.dk

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side
Uffestenen blev afsløret den 22. juni 1913. Ikke alle brød sig om hverken udformningen eller den tekst, der var at læse på stenen. Den kendte forfatter og nobelprismodtager, Johannes V. Jensen, mente, at den var en skændsel. Vejle Amts Folkeblad kunne godt lide den, de kaldte den ”smuk”, ”harmonisk”, ”ejendommelig” og ”storslået”. En kendt billedhugger fra Vejle, Billeschou, havde taget sig af den mere håndværksmæssige side af sagen. Vejle Amts Folkeblad havde en nøje beskrivelse af stenen:
”Lad os begynde med den stor Overligger.
Dens forside består af to skrå Falder, der adskilles fra hinanden ved en omtrent lodret Kant.
Den ene Flade bærer navnet Vermund, den anden Navnet Uffe; Over hvert Navn findes anbragt en Krone og under hvert af dem en Ravn, Krigens Symbol
Som Tilslutning til på Fladernes nederste Kant er det Meningen at anbringe nogle Bølgelinjer.
På den Kant, som danner Grænsen mellem de to Flader, findes udbygget Sværdet Skræp.
På Bagsiden af Overliggeren skal sættes følgende Indskrift:
”Jeg kom fra Linnet i Vester. Læreskolens Sønner drog mig”.
Af de tre svære Sten, som bærer Overliggeren, vil kun den mod Gaden vendende få nogen Udsmykning. Her findes Navnet Folke, den Mand, der efter Sakses Beretning på Sønderjydernes Vegne overbragte Kong Vermund på Jelling Kongsgård Budskabet om den svenske Kong Atles Krigserklæring i så mandige Ord, at Kongen rakte ham sit Guldbæger tilbage.
I god Samklang med denne Fortælling har man på Stenen under Folkes Navn anbragt den sønderjyske Løve.
De to andre Bæresten i Dyssen vil kun komme til at bære Navnene på de Steder, hvorfra de er hentet, henholdsvis Jelling og Harresø.
Endelig Sokkelen. På Forsiden, altså under Navnene Vermund, Uffe og Folke, findes Indskriften:
”Søn skal løfte Faders Arv”, på Bagsiden Årstallet 1913, og på de to andre henholdsvis 13. April og 22. Juni. Den første Dato angiver hin mindeværdige Dag da den store Sten førtes fra Linnet til Jelling, den anden den Dag, da Monumentet afsløres og overgives til Offentligheden.”

Selve afsløringsdagen var en festdag i Jelling. Dannebrog vajede over hele byen og to store Dannebrogsflag dækkede monumentet. Cirka 3000 mennesker havde samlet sig på pladsen omkring Uffestenen. Et orkester spillede nationalsangen, hvor alle rejste sig og herrerne tog huer og kasketter af. Herefter sang man sammen ”I Danmark er jeg født” og så tog Skat-Rørdam ordet for at byde velkommen på Sønderjysk Forenings vegne. Skat Rørdam havde været med til at stifte Sønderjysk Forening for Jelling i 1908 og bestred formandsposten. Efter endnu en fællessang holdt Skat Rørdam selve afsløringstalen og her forstår man i hvilket ærinde stenen egentlig er sat. For det er faktisk et mindesmærke, til ”minde om de Mænd, som har levet på dette Sted, og om Begivenheder, som er foregået her”.

Uffe repræsenterer i denne forbindelse kærligheden til fædrelandet, og det er den man med stenen, ønskede at minde især de unge om, og især lærerskolens elever.

Det var Jelling Sønderjyske Forening, som Skat Rørdam var formand for, der stod bag hele ideen om etableringen af monumentet.

Ideen fik han ved en kæmpe folkefest i Jelling i 1912 

De sønderjyske foreninger og ungdomsforeninger i Vejle og Omegn havde inviteret 1000 unge sønderjyder til folkefest den 6.-7. juli i Vejle og byerne omkring. Målet med festlighederne var at styrke troen på folkeligt fællesskab og kærlighed til moderlandet imellem folk både syd og nord for Kongeågrænsen.

På folkefestens sidste dag var der flere særtog til Jelling og kørsel med hestevogne, og omkring 7000 mennesker samles i byen. Der var taler og sange, og det medbragte smørrebrød bliver sat til livs. Søndag aften fragter særtog sønderjyderne godt hjem.

Og det er under al festivitasen, at seminarieforstander Hemming Skat Rørdam fra Jelling får idéen til et stort monument til minde om Folkefesten. Indsamling finder sted under selve Folkefesten, og et års tid senere pruster, stønner og pukler både heste og 80 seminarieelever med at få monumentet på plads. 

Alene den øverste sten vejer mellem fem og syv tons. Hele Jelling følger med i arbejdet for at få monumentet på plads og kørt stenene hen til Smededammen. Her står den altså stadig og gør opmærksom på sig selv.


Se hele billedserien om Uffestenens vej fra Linnet 
og til den endelige plads foran skolen
d. 13. og 14. april 1913
 


Anna Andersen, Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Uffestenen foran Jelling Øvelsesskole og Håndværkerforening ca 1960


ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Jelling Skole, Uffestenen og Hotel Gormshøj, set mod nord
(fra Vejlevej), ca. 1976

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Anlægget ved Smededammen ca. 1915

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv b684

Det er muligt at se større billeder her

Links til andre artikler om Vermund og sønnen Uffe hin Spage, som nogen kilder sammenligner med Gorm og Harald
Sagnet om Uffe hin Spage. - Tidsskrift.dk  (downloades til enhed)
herfra citeres: s 64-65
"Anglerne er altsaa annekterede som Danskere, og den førdanske Urtid er forsvunden. Deres Rigssæde er fra Angel flyttet til Jelling, som var Danmarks vigtigste Kongsgaard i 10. Aarhundrede, endnu kendelig for os gennem sine mægtige Kongshøje og Runestene. Og Vermund og Uffe er kun Masker for Gorm den Gamle og Harald Blaatand. Sagnet om Uffe hin Spage.  Sammensmeltningen kan være lettet af den Omstændighed, at Vermund allerede i »Beowulf« — synes at optræde med Navneformen Gar mund, der nærmer sig stærkt til Gorm. Vermund er gammel, bærer i nordisk Overlevering Tilnavnet »den vise«, hvad der forudsætter høj Alder; det passer jo godt nok til Gorms Tilnavn »den Gamle«. løvrigt tillægges der Vermund en vis Uvirksomhed, Passivitet; han har nedgravet sit ypperlige Slagsværd Skrep af Mistillid til Sønnen Uffes Evne til at svinge det. Hermed kan sammenholdes, at Gorm i Sagnet hos Sven Aggesøn kaldes »den løge«, dvs. »den lade«. Yderligere er Vermund affældig og blind; her tænker Digteren sikkert paa et almendansk Nationaltræk, den blinde Sorgløs¬ hed overfor Farer fra Udlandet. »O Danmark, paa Rænker du aldrig dig forstod!« Sønnen Uffe fremstilles som kæmpestærk, men dvask og næsten stum. Vi mindes her et lignende Motiv i en anden dansk Gendigtning af anglisk Urdigtning, nemlig den Dvask¬ hed, der tillægges Tvskertrællen Kong Ingild og revses i en Tordentale af Kæmpen Starkad; denne Tordentales danske Udgave har Axel Olrik netop tydet som møntet paa Harald Blaatand. Men Uffe ejer Evnen til i elvte Time at vaagne til Daad. Og dét, mener Ellekilde, sigter til Harald Blaatand, der kraftig sikrede Rigets Sydgrænse ved at nedkæmpe den svenske Indvandrer Gnupas Rige og saaledes stolt kunde sige paa Jellingstenen om sig selv, at han »vandt alt Danmark«. løvrigt kan Uffes Opvaagnen i elvte Time ogsaa tages som et Billede paa almendansk Art: »Kommer vi ikke idag, saa kommer vi imorgen; "


Kong Vermund og Uffe Hin Spage 400-500 årene  fra Fortidensjelling.dk
Denne fortælling er noget nemmere læst end ovenståendeDet er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

"Vandsten" på det nye sted foran Byens Hus

foto: EB

“Vandsten” er en skulptur skabt af billedhuggeren Ole Christensen (1932-2000). 

Kunstneren forklarede selv om stenen: - “Vandstrålen skal stå i 10 centimeters højde over stenen, der ser ud som den gør, fordi den skal danne en beskyttende omfavnelse af den lille vandstråle. Skulpturen hedder Vandsten, fordi det er det, den er. Så kan folk selv fortolke den lige nøjagtig, som de vil”
“Vandsten” blev rejst i 1991 på Hovkjær Torv som en gave til Jelling i anledning af forsikringsselskabet Vejle Brands 150-års jubilæum.
Den fik dog kun 15 år på sin plads, før den i 2005 måtte vige for Jelling Sparekasses byggeri af et nyt hovedsæde. Hovkær Torv er i dag Brugsens Parkeringsplads
Siden har den stået opmagasineret på tre forskellige lokationer.
Siden Vandsten forsvandt fra bybilledet i 2005, har borgere i årenes løb flere gange efterspurgt skulpturen. 

Efter 15 år på Vejle Kommunes lagre blev den fundet frem og der blev bevilget penge til at genopstille den i Jelling. Selve soklen var dog pist væk, så der måtte laves en ny.

I oktober 2022 blev Vandsten så sat op på sin nye plads ved Byens Hus


Mere fra Vejle Amts Folkeblad:

   Forsvundet kunstværk: Jellingborgere forsøger igen at redde Vandsten
  'Det har været en lang, hård kamp': Forsvundet skulptur gør comeback efter 17 år
  Penge øremærket skulpturprojekt: Vandstenen vender snart tilbage til Jellings bybillede

Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side


Se mere på www.Jellingguiden.dk

VIDSTE DU …
....at der er mange overnatningsmuligheder i Jelling:.
B&B - Trine Andersen
Dambo Bed & Breakfast
Fårup Sø Camping
Jelling Apartment
Jelling Familie Camping
Jelling Kro
Kolleruplund Gårdferie
Nørrelide ferielejlighed og herberg
Skelgaard Ferielejlighed
Skovdal Kro
Skovlyst Bed & Breakfast

…at der er gode muligheder for kultur og bevægelse i Jelling.
Byens Hus, Møllegade 10, indeholder Biograf, Bibliotek, Borgerservice og café m/koncertarrangementer
Gormshallen, Kathrinelund 1, har to idrætshaller, fitnesslokale, spinninglokale, skydebaner, e-sports lokale, stort udendørs idrætsanlæg med tennisbaner, beach-bane samt fodboldbaner. Derudover er der motionssti rundt om fodboldbanerne med udendørs
træningsredskaber.
Ragnarok SkatePark Skinbjerg 1. Banen er til skateboard, løbehjul, rulleskøjter eller BMX. Der er ca. 830 m2 til at boltre dig på.


…at i Jelling er der flere steder, hvor du kan spise og drikke godt:

Jelling Kro, Gormsgade 16
SEJD Café & Boutique , Gorms torv 7
Byens Café, Byens Hus Møllegade 10
Pandekagehuset, Gormsgade 21
Jelling Pizzeria, Jernbanevej 1
Jelling Familiecamping, Mølvangvej 55
Skovdallund kro Fårupvej


…at der er flere steder man kan bade i Jelling.

Fårup Sø har rent vand, og her kan du trygt bade.
Vejle Kommune måler vandets indhold
af bakterier hen over sommeren.
Du kan også leje vandcykler og robåde ved
kiosken i den østlige ende af Fårup Sø.
Jelling Friluftsbad - en opvarmet oase for hele
familien. Her er 25 m bassin, børne og småbørnsbassin, og altid mindst 25 grader varmt.
Friluftsbadet blev indviet i 1966 og det store bassin blev udgravet ved håndkraft af en gruppe frivillige

…at der i Jelling hvert år sidst i maj samles mellem 30.000 og 40.000 glade mennesker til
Jelling Musikfestival. Landets 3. største musikfestival.
Og at der hvert år i den første weekend i juli samles vikinger fra nær og fjern til det store Vikingemarked.
at der arrangeres verdensarvs uge hvert år omkring d. 1.september, med Høstmarked, loppemarked, Fællessang ved højene, fællesspisning, underholdning, og meget mere.
Se mere via dette link  

...at der ikke er langt til flere oplevelser.
0 km. til Hærvejsstien
- den går lige gennem Monumentområdet
2 km. til Fårup Sø
11 km. til Vejle
8 km. til Givskud Zoo
8 km. til Kongens Kær
16 km. til Randbøldal Plantage
22 km. til Syvårssøerne
22 km. til Gudenåens udspring
22 km. til Lalandia
24 km. til Legoland
26 km. til Egtvedpigens grav
Grejsdalsstien starter i Kongernes Jelling.


...og historien om den frygtelige drukneulykke
Damvej er anlagt ind over en mark, der hørte til gården Grangård, dengang den lå ved Østerbydammen. Det første hus på Damvej er bygget i 1932. Det er Damvej 2.

Når man kigger ud over Østerbydammen, ser man en af de sidste gårde, der stadig ligger i Jelling by, nemlig Østergård. Oprindeligt lå der rigtig mange gårde i Jelling.

Selv om Jelling er en by i evig forandring, er der stadig huse og steder, som er let genkendelige på trods af et mere end 100 år gammelt motiv. Det gælder for eksempel dette blik ned ad Vejlevej med Østerbydammen til højre og den smukke aftægtsbolig til Østergård midt i billedet.

Aftægtsboligen blev opført af Geert Hansen Sørensen, der havde Østergård fra 1874-1906. I 1906 solgte han gården og flyttede med sin familie i Damrosa, som aftægtsboligen så smukt kom til at hedde.


Østerbydammen Villa Rosa 1906


ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Villa Damrosa, Vejlevej 28  1912

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Østergaard
I forgrunden ses Geert Hansen Sørensen med familie,
som ejede Østergård 1874-1906
De byggede villaen Vejlevej 28 (Damrosa)

 

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Østerbydammen, set fra vestmed Vejlevej 28 i
bBaggrunden, ca 1910


ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Østerbydammen 1947


Sylvest Jensen Luft foto/Det Kgl BibliotekHer ved Østerbydammen gemmer sig en sørgelig historie om Anna Olsen og hendes familie. Vejle Amts Folkeblad, 6. februar 1913:
”I Eftermiddags ved 2-Tiden er en Pige paa 4 Aar, Anna Olsen, Datter af Gaardejer Ole Olsen, Jelling, druknet. Hun kørte paa Slæde paa en Dam tæt ved Gaarden, faldt i et Hul og kom ind under Isen. Det varede et Kvarter, inden man fik hende trukket op, og da var hun død.”.

Ole Grangaard fortæller:
“Der er tale om min fars søster, familien boede dengang i det der i dag hedder Dambo. Det var en en af byens gårde placeret få meter fra kanten af Dammen. Østerbydammen blev brugt om vinteren til at skære frosne isblokke til brug i byens frysekælder.
Der blev ikke talt meget om ulykken i familien - det gjorde man ikke, den slags skulle man "komme over" ved at forsøge at glemme.
Det fik dog en medvirkende betydning for mine bedsteforældres beslutning om at flytte gården (i bogstaveligste forstand) væk fra Østerbydammen og over på den anden side af banen. Dels fordi min bedstemor ønskede at komme væk fra dammen og derudover fordi gårdens jorde lå på den anden side af banen. Den nye gård, Grangaard(i dag børnehave, danmarks bedste i 2017), bør, blev i vid udstrækning bygget af genbrugsmaterialer fra den gamle gård. Så vidt jeg ved blev kun en mindre længe stående tilbage.
Annas mor, min bedstemor, var gravid da det skete og da hun kort efter fødte en datter blev hun døbt Anna. Anna fik således som sit lod i livet at være den der skulle erstatte den døde pige. Det blev rigtig svært. Min kusine Anne Marie Ejrnæs, der er forfatter har skrevet en gribende historie om min faster Annas liv. Bogen hedder: Theas færd". Der er flere andre bøger af min kusine om familien i Jelling. F.eks. bogen, "Sneglehuset".Sneglehuset er beliggende på hjørnet af Jernbanevej og Skovgade.”


Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side
It's all Googletranslated - sorry.


We wish you a lot of fun with Jelling Street Quest and this website.
The site is not made by professionals. 123site.com was used to create it.
The ambition is to make a supplement to Jelling Street Quest. There is not much room for much information in the Quest, so you can read more here and see pictures from before and now.
Perhaps the trip around Jelling has made you want to know a little more about Jelling. And then you have come to the right place.
There is partly more information about the places you meet on the trip, and partly stories about many more places and quirky information. Enjoy

Any errors and omissions can only be attributed to the Webmaster. Please write via the mail button if you have comments

Follow the links


Anesminde
Asta Andersen House - Gormsgade 13 
Bethania Home - Jelling Have
"Håndværkerforeningen
Jelling Inn
Jelling Mill - The citizens House
Bank of Jelling
Many more fun facts about Jelling
Jelling Grocery Store " Brugsen"
Poppos Jernbyrd  -  Gable painting
Runecentret - the Dairy
"Vandsten" The "Waterstone
The Lost Houses of Gormsgade 1-3
The Reunion Stone
The Railway Station
The School in Jelling
The Tour de France Stone
University College Lillebælt
Østerbydammen
Anesminde ca. 1935

unknown/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Anesminde was one of the largest farms in Jelling town. It has been here since 1794, but very recently Vejle Municipality took over the buildings. The farm has been called Anesminde ( Memory of Ane) since 1839. That's when Ane Gys, who was married to the farm owner Knud Pagh, died. He honored her by naming the beautiful farm after her.
Over the years, the farm has had many different owners, but it has always been a large farm with many employees. Around the year 1900, the Wistoft family owns the farm. Jens Peter Wistoft was the formal owner, but farms have always been family-run businesses. His wife, Jacobine, has been in charge of all the household with the help of a handful of servants. She had to ensure that there was food on the table for everyone every day, that the servants were under control, that the herb gardens were looked after. Not infrequently it was the wives who had control of the farm's accounts. The couple had five children who certainly also had their significant roles on the farm, as they have been able to take on responsibilities.

Anesminde 1910

unknown/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Anesminde ca. 1960

 unknown/Jelling Lokalhistoriske Arkiv 

Anesminde before the demolition of the farmhouse and
commencement of remodelingsection of google maps map


Plan for Anesminde and the area around the farm.
Reconstruction 2024-25Vejle municipality
It is possible to see larger pictures here

It is not allowed to copy the images on this site.
Bookshop on the corner of Gormsgade and Mølvangvej 1960

 The same spot 2010

In this corner house there was a bookstore for almost 80 years. It was the only 27-year-old widow, Anna Marie Andersen, who in 1918  rented the house and set up a small bookstore, which over the years became famous knowledge of. She had her little three-year-old daughter, Asta, with her. Before Anna Andersen started her bookshop at Gormsgade 13 in 1918, shoemaker Lützen lived here with their 12 children.

Iin 1936, the road had to be widened and a new house was built behind the old one
Anna Andersen became the owner of the "new" house. The house was quite large and the Andersen family always had several seminarians living there.

As soon as she could, little Asta helped her mother in the store, and it was only natural that after her mother's death, she continued the business.

It was Asta who made the bookstore famous. Asta Andersen was a great personality. She was strongly involved in Jelling's cultural life and it was an experience to step into her bookshop. There were many books here - and much else. If the weather permitted, Asta Andersen sat at a table outside the shop. Here she could follow big and small and have a chat with everyone who had an errand in Gormsgade. The bookstore closed in 1997.

Asta Andersen, was born on an estate south of Jelling, as the daughter of Anna and Marius Andersen.Asta's father died suddenly after a few days of illness, when Asta was only 5 months old. After that, Asta's mother worked at baker Jacobsen in Jelling, and from 1918 she ran a bookstore on the corner of Mølvangvej and Gormsgade, where Surdejsbageren is now located. Asta did not start a family herself. Her mother had looked after her from an infancy and had managed without help. Asta felt a deep commitment to her mother, and early on chose to follow in her mother's footsteps and continued the bookstore. Before Asta Andersen took her education as a bookseller at Boghandlernes Højskole, she attended Snoghøj Gymnastikhøjskole and for a time she taught gymnastics at the seminary's exercise school in Jelling
, gymnastics shows, dilettante performances in the Craftsmen's Association and at the seminary. She was often called for for female roles in the seminary's dilettante performances, as until 1958 there were only male students at the seminary. Jelling's story was one of Asta Andersen's great interests. She followed the archaeological excavations closely, and was at home among the many museum people and archaeologists who visited Jelling.The town of Jelling was her brainchild, and she knew a lot about the city and its inhabitants.
And she became a person who was known and treasured throughout the city, and in 2022 construction has started on a residential area named after her in JellingThe corner house with bookstore before it was demolished in 1936 and replaced by a new corner building withdrawn from the road

Asta Andersen in front of her bookshop, which closed in 1997A picture containing text, building, store, shop 
Description automatically generatedJelling Sparekasse on Gorms Torv 2006-2023

On 3 April 1870, a meeting was held in Jelling School regarding the establishment of a Savings and Loan Bank for Jelling Parish. Before the meeting, draft laws had been drawn up and 86 members subscribed a contribution of 30 rigsdalers.

The savings bank was housed by changing chairmen chairmen until in 1922 they moved in with the sisters Bertelsens Vejlevej 5 1922, where they got a room and bought the house in 1949

From 1967 -1994, the savings bank bought Vejlevej 1 and 3 and rebuilt and added to it in order to inaugurate a brand new head office in 1994

On 1 December 2006, the new domicile on Gorms Torv is inaugurated. Jelling sparekasse had branches in several places and in the years 2006-2022 was merged with other financial institutions, and eventually closed down completely in Jelling.


The first location for Jelling Sparekasse 1870
was at Peder Ravn's home on Fårupvej in
"Den gamle gård"

 Sparekassen's first real office was a room
at Søstrene Bertelsen Vejlevej 5 1922-67consecration of the New Savings Bank 1994

 

Bethania 1939-40
Unknown/Jelling Lokalhistoriske ArkivThis beautiful imposing building in the middle of Jelling has a very special history. It was built in 1924 and the architect behind it was Frits Jensen from Vejle. The Master Mason, N.A. Christensen, was also from Vejle, and he is worth mentioning here because the masonry craftsmanship at the building was highlighted as absolutely great.

But who could think of erecting a building like this and for what purpose? The farm owners from Baggesholm, Søren and Anna Larsen were able to do this. They were engaged in the inner missionary work and with the construction of Bethania they wanted to establish a rest home for single people.

Søren and Anna Larsen had made a good profit from their farming and now wanted to invest the profits in a good deed. At the home you got your own room, board, light, heating and washing for around DKK 100 a year. If you lived in Jelling, you could come by and pay for a bath. Søren Larsen himself was the manager of the home until his death in 1943. A daughter and son-in-law took over the home and ran it until 1968.

Since 1974, the place has been called Jelling Have, as it is also called today and is run by the OK Foundation as a residence and treatment place.

In the immediate vicinity is the Mission House, which was the mission house for Indre Mission until 2019, when a new mission house was built on Sydkrogen in Jelling


Bethania ca 1950
Ålborg Luftfoto/Det kgl. Bibliotek

Bethania - Jelling Have
the old Parish House to the left
Luftfoto fra SDFE kortwieverIt is not allowed to copy the images on this pageDID YOU KNOW THAT …


See more at www.Jellingguiden.dk


...that there are many accommodation options in Jelling:.
B&B - Trine Andersen
Dambo Bed & Breakfast
Fårup Lake Camping
Jelling Apartment
Jelling Family Camping
Jelling Inn
Kolleruplund Farm Holiday
Nørrelide holiday apartment and hostel
Skelgaard Holiday apartment
Skovdal Inn
Skovlyst Bed & Breakfast


...that there are good opportunities for culture and possibilities of movement in Jelling.

Byens Hus, Møllegade 10, contains a cinema, library, citizen services and café with concert events.
Gormshallen, Kathrinelund 1, has two sports halls, fitness room, spinning room, shooting range, e-sports room, large outdoor sports facility with tennis courts, beach court and football pitches. In addition, there is an exercise path around the football pitches with an outdoor area  training equipment.
Ragnarok SkatePark Skinbjerg 1. The track is for skateboards, scooters, roller skates or BMX. It's about. 830 m2 to romp on.
...that in Jelling there are several places where you can eat and drink well:

Jelling Inn, Gormsgade 16
SEJD Café & Boutique, Gorms torv 7
Byens Café, Byens Hus Møllegade 10
Pandekagehuset, Gormsgade 21
Jelling Pizzeria, Jernbanevej 1
Jelling Family Camping, Mølvangvej 55
Skovdallund kro Fårupvej... that there are several places to swim in Jelling. 

Fårup Sø has clean water, and here you can safely swim
Vejle Municipality measures the water content of bacteria over the summer.
You can also rent pedaloes and rowing boats at the kiosk at the eastern end of Fårup Sø.
Jelling Friluftsbad - a heated oasis for the whole  family. Here is a 25 m pool, children's and toddler's pool, and the water is always at least 25 degrees.
The outdoor swimming pool was inaugurated in 1966 and the large pool was excavated by hand by a group of volunteers


... that in Jelling every year at the end of May, between 30,000 and 40,000 happy people gather for the Jelling Music Festival. The country's 3rd largest music festival.
And that every year on the first weekend in July, Vikings from near and far gather for the big Viking Market.
That World Heritage Week is organized every year around September 1st, with  Harvest Market, Flea Market, communal singing by the mounds, communal dining, entertainment, and much more.
See more via this link World Heritage Week (Danish)


...that there is not far to more experiences.
0 km. to Härvejstien
- it goes straight through the Monument area
2 km. to Fårup Sø
11 km. to Vejle
8 km. to Givskud Zoo
8 km. to the King's Love
16 km. to Randbøldal Plantage
22 km. to the Seven Lakes
22 km. to the source of the Gudenåen
22 km. to Lalandia
24 km. to Legoland
26 km. to Egtvedpigen's grave
The Grejsdal path starts in Kongernes Jelling.


 1920 Anna Andersen/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


The "Håndværkerforening" (The craftsman's association's house) was founded in 1883.


The "Håndværkerforening" was built in 1901 and demolished in 1979 as part of the clearing of the mounds in the early 1980s.
A cinema was set up in the large hall in 1941 by cinema director O.C. Hansen.
In the side wing was a technical school from 1928-60.
The craftsmen's association was used for meetings, amateur, cinema, technical school etc. A hotel and restaurant were also run.
The "Håndværkerforening",
with Technical School to the right.
To the left is The Yellow School

The "Håndværkerforening" seen from the back The Yellow School in the foreground

Ålborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl Bibliotek

Ålborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl Bibliotek

The picture was taken on the occasion of The "Håndværkerforening" 's anniversary in 1943
Technical School was in the house on the rightUkendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

It is not allowed to copy the images on this site.
If you look closely, you can see that Brugsen consists of an older and a newer part. The older one was built in 1960 and it was built with the purpose of running a utility association. Jelling had had a utility association since 1920, but it was located in Gormsgade in a house that no longer exists.

Originally, one of Jelling's larger farms, Rosenvold, was located exactly here. Brugsen in Gormsgade was living on borrowed time, as it was well known that there was a great desire to expose the burial mounds. Therefore, they secured themselves by buying a few plots of land from the old Rosenvold farm, and in 1959 a modern self-service shop could be inaugurated in this house.

The shop was on the ground floor, the distributor lived on the first floor and there was room for the commissions on the top floor.

 

 The First Building in 1920

A new Building 1960


he Farm Rosenvold 1947. 


Like all other good towns in Denmark, Jelling naturally also has an inn. There have probably been innkeepers of some kind in Jelling for as long as there have been people here. But the current Jelling inn can be dated back to 1820.

Where the Jelling Inn is located, there has been a farm since 1690. The owner - Hans Møller operated from approx. 1773 inn business on the farm

Jelling Kro's history can therefore be traced back to 1773. In the first years, the place functioned as a hostel with accommodation for travellers. It was a privilege, but also a duty, which was imposed on a farm that was conveniently located in relation to the "main road".

Approx. In 1820, a one-storey building was erected for use as an inn. The Croman himself was responsible for the hospitality, which now also included catering for the townspeople.

In 1842, the inn and the farm were divided when the owner wanted to sell. At the same time, Jelling Kro received a Royal grant (exactly on 20/6 1842). The upper floor was built at the inn around 1843-44, originally with 2 dormers and 3 chimneys. In the attic there were maids' rooms.

The inn's buildings, together with the Church and the Højene, were completely pacified by the pacification board on 13 October 1947.

Over time, the inn has had many different functions. Here travelers could seek shelter and locals could go in for a dram or a meal. Lectures have been given and political meetings have been held. At one point, it became common for private individuals to rent and hold their christenings, confirmations and weddings, just as the funeral was also typically held at the inn: from cradle to grave. The town has held its harvest festivals here and once in a while there were performing artists at the inn.
Originally, farming was part of the inn, but it was sold many years ago. However, a large garden with space for several gazebos and dance pavilions was retained.
On the north side of Jelling Kro was the town's market square. Here they met a few times a year to mainly trade agricultural goods: cattle, horses, sheep, lambs and pigs. When there was a market in the city, there was activity in the streets. There was handing out on the square, so it hasn't gone quietly.
 Jelling Inn 1905

Jelling Inn 1935


​​​​Kulturhuse - Vejle Kommune

Byens Hus inaugurated 10.10.2010
You can't see it at all if you don't know it. Byens Hus, which was built in 2010, is located where the former Jelling Mill was located. We do not know for sure when Jelling got its own windmill with large blades. But at least it existed in the 1870s. In 1889, a residential house was built for the mill and eventually a brickworks was also added. For the first decades, the companies were owned by the Kjær family. In 1910, the Brøndum family took over, and by then the brickworks part had already closed down. Over the years, attempts were made to expand the mill with other side businesses. The mill had changing owners and gradually it was mostly about the sale of grain and fodder. Around 1935 the wings were peeled off the original one and in 1959 the rest of the mill was demolished. However, the mill was still operated until 1982. In the time leading up to the demolition in 2009, there was an artist's studio and a gift shop/café in the side buildings. In 2009, the site was cleared and construction of Byens Hus began.
Byens Hus in Jelling is the result of a fantastic collaboration between associations, private individuals and the municipality.
There is a café, library, cinema, brewery and rooms for meetings and for creative souls. This is also where the Jelling Music Festival and the Jelling Local History Collection are located
The idea for Byens Hus arose in connection with Jelling Municipality's plans for the renewal of Jelling Midtby around 2001/2002, when there was a danger that the creative center that was around Møllecaféen and Møllen's artists would disappear. So the project's aim is to maintain and promote an active art and cultural life in Jelling Midtby, preferably together with a growing commercial and business life.
A number of associations and other of Jelling's active environments, especially in music, visual arts and theatre, have together formed the background for the establishment of the house's content. A content that, however, had a significant dimension added when forward-thinking politicians decided to move the city's library into the building.
The day-to-day running of the non-municipal part of the building must primarily be handled by the various associations and thus with the help of volunteers. Byens Hus and the popular involvement in the house are the institutional framework that must ensure a wide-ranging cultural offer in Jelling - to the benefit of the municipality's citizens, visitors and tourists.


Møllegade i 1920’rne                                                  Aerial photo of the Mill area in the 1950s

Jelling Mill first in the 1900s

THE CHANGE OF RELIGION IN DENMARK.

The story of the transition between Asatro and Christianity
In Jelling, there is a 50 m2 gable painting which depicts some of this history. It can be seen on the gable of the large building south of the monument area - on Gorms Torv.
The story is interpreted in the painting, which was painted by the artists Hans Oldau Krull and Peter Birk. The artists focus on each of their tasks. Peter Birk concentrates on the pre-Christian era with modern but faithful, winding ornaments and mythical symbols.
In Peter's work on the gable painting, as well as in the graphic work; you see "Yggdrasil", the tree of life, and the pig "Særimner", Odin's pig, which is the source of abundant and eternally fresh boiled pork in "Valhall".
Hans Krull concentrates on the figures of the monk "Poppo" and Queen Thyra. The artist's interpretation is that she keeps a suspicious eye on "Poppo", who at the same time shows her uninjured hand, as proof of the strength of the Christian faith.

It is said that the monk Poppo comes to Jelling and challenges the king on the right faith.

The king taunts Poppo and challenges the monk by suggesting he carry iron burdens! That is that Poppo must wear an iron glove which has been made red hot in the fire. And if Poppo avoids burning himself, the King will recognize that "the white Christ" is stronger than the old Nordic gods!

And yes, the myth says that Poppo's hand was unharmed after the process. So the King, Harald Bluetooth proclaims that from now on the Danes must be Christians.

The monk Poppo is rewarded by the church in Rome and is subsequently appointed as bishop in Cologne.The painting was inaugurated in September 2022 in connection with the annual World Heritage Week in Jelling

As a source for the painting, this art print,
which is also made by Hans Oldau Krull and Peter Birk,
was used

 

On the one hand, the art print depicts cultural elements from the Viking Age. Thor's pig, Særrimner; Yggdrasil; authentic viking ornamentation etc.

The right side is a depiction of everything that went before!. Because there is always something that precedes, as our parish priest Kristian Bøcker said at the inauguration of the painting. There is also something that precedes the ASA faith. The Asa belief probably came with migrations from Asia and into Scandinavia via Mongolia, Russia, Norway, Finland, Sweden to Denmark.
On the art print, we also see what came after Poppo's visit. Poppo shows off his uninjured hand; he has become a bishop, and a little in the background we see a serious woman keeping an eye on the events. We reckon it's Queen Thyra who we assume had a hand in the game, although she's been dead for 10 - 15 years at this point.

The story of the change of religion is far more than the story of an "Iron Burden" being carried. Those in power are simply trying to sell a difficult message to the people by tying them with a chain on their sleeve. So "spin" or "fake news"! We know that all too well!
Queen Thyra - who was queen before she married King Gorm - was clearly the wise one, and politically gifted when King Gorm and Thyra are assessed against each other.

King Gorm, who allegedly was sea-king with his father, was good at drinking and fighting; but he did not have the skills to rule a country. Thyra took care of that in return! That's what she was raised to do!
Presumably it was Gorm's marriage to Thyra and via her lineage and status - that legitimized Gorm's kingly status - and not the other way around!

It will therefore be at least as correct to call the King's Jelling the Queen's Jelling - or Thyra's Jelling.


In the Old Town in Århus there are now 2 houses, a corner house and a long house, which once stood where Gormsgade and Stationsvej met.
The houses were built in 1933 by architect G. V. Abrahamsen for, among others, cigar manufacturer Jørgensen on the corner and hairdresser O. C. Hansen. But many entrepreneurs have had premises here over time, e.g. watchmaker, bookstore, hairdresser, clothing store, gallery, music festival office,
auditor's office and architect's office
The terraced house forms part of the pedestrian street from 1974 and the ground floor forms the framework for a shop with flowers and applied art. In the corner shop space there will be a pizzeria from 1974 as part of the upcoming 2014 street. The apartments are furnished with a rainbow couple (mother and mother) with three children and a single woman.

The house in Jelling was designed by architect Georg Valdemar Abrahamsen and built in the second half of 1933 by Jelling craftsmen. It was master hairdresser O. C. Hansen who took the initiative for the construction, which he later got cigar manufacturer Jørgensen and timber merchant Ludvig Poulsen involved in, so that Gormsgade 1, 3 and 5 were built in one work session. The hairdresser returned to the empty building site and lived in a house that was close to the south-east of Sydhøjen. Incidentally, it was demolished in 1935.
Now there is a cycle and footpath where the houses used to be 


The brand new Gormsgade 1-3 in 1933

Gormsgade 1-3 in the Old Town
in Aarhus. Inaugurated in Easter 2023
Around year 1900
The building on the right in the picture belongs to the "Jelling Seminarium" i.e The Teacher Training School. Between the two buildings you can see "Sydhøjen".
Unknown/Jelling Local History Archive

Jelling Station was opened together with the Vejle-Give line on 2 August 1894. At the opening of Jelling Station, Jelling town was just a large village with a distinct farm community, but Jelling town grew rapidly after the railway came to town. Jelling Station quickly became one of the line's best intermediate stations in terms of passenger traffic. In the beginning it was primarily because of tourist attractions such as the church with the Jellingestenen and the Viking burial mounds that attracted, but later also as an excursion town.

When the state railways took over Jelling Station in 1914 in connection with the extension of the Givebanen to Herning on 1 January 1914, Jelling Station was reduced to a stop with sidings. After strong protests by citizens of Jelling, DSB elevated Jelling Holdeplads to Station in 1918

The Vejle-Give-Herning section was remotely controlled from Herning in 1969. Due to a falling traffic volume, Jelling Station was reduced to a step board with siding in 1973. The siding was closed in 1988.

In 1978, the original station building was demolished and replaced by a post office with associated waiting room.

The following was taken from Jernbanen.dk/Jernbanehistorisk forum:
"The construction of a narrow-gauge railway from Vejle to Give with a state subsidy of up to DKK 100,000 was passed by law by the Riksdagen on 12 April 1889. It was the third time it had been attempted; in 1882 and 1887 the proposal had been rejected. The text of the law was later changed to a normal gauge line, and on 15 June 1892 a concession was issued to "Vejle-Give Jernbaneselskab" with opening on 1 May 1896 at the latest.
The engineering company Gluud, Werner and Winkel built the track without any major problems, which could open for normal operation on 2 August 1894.
For i.a. to save the connection fee to DSB, VGJ established itself with its own station – Vejle Nord – a little north of the state railway station, but connected by a handover track. In 1897, the station area was greatly expanded, when the new private railway to Vandel (VVGJ) had its terminus here. From Vejle N, the climb up through Grejsdalen to Grejsdal station was started, followed by Højgaard stop, Hørup stop, Jelling station, Mølvang stop, Gadbjerg station, Farre station and Give station.
During most of VGJ's time as a private railway, 3 pairs of trains ran daily, and the running time was approx. 1½ hours for the 30 kilometer stretch.
In 1908, it was decided that DSB should extend the line from Give to Herning and take over the section Vejle - Give. The construction of the Give – Herning section began in 1911 and on 1 January 1914 the line opened. In 1912, the state had taken over the ownership of VGJ, but it was not until 1 October 1914 that the state also took over the operation of the track, whereby VGJ ceased to exist."


Station building seen from the track circa 1975
unknown /Jelling Local History Archive

"Stationsvej" as seen from the north down towards the station
unknown /Jelling Local History Archive

The Teacher Training School can be seen on the left in the picture
janitor's residence and gymnasium.
To the right of the picture is the post office (Stationsvej 6)
and Rosendals Gård (Stationsvej 8) and at the back of the picture the station building.
The western part of Stationsvej was only expanded rather late. The post office was built approx. 1906 and was initially quite isolated with Rosendals Gård as its only neighbour. /The city's first post office was located at Herningvej 2)
The station building was demolished around 1975.

In the square at the front right of the picture there was a timber yard and timber trade (known as Rosendals Tømmerhandel) until 1933, when Gormsgade 1-3 was built.
The seminary's janitor's residence at the front on the left was demolished approx. 1932. After the janitor's residence, the seminary's first gymnasium can be seen.

Rosendal's farm was demolished in 1933. Where it was, Jelling's new dairy came to be located (Stationsvej 8). The dairy's buildings still exist, but the dairy has closed down, and now (2017) the Runecenter is housed in the buildings.

On 1 August 1995 there was a train accident in Jelling where two regional trains collided head-on at the south end of Jelling Station. No people died in the accident - but of the total of 69 people on the trains, 19 were hospitalized and 35 were treated in emergency rooms; 15 did not go to hospital. The two regional trains were so tangled that they had to be cut up on the spot to be transported away.
The section between Vejle and Herning is single-track. The trains - from Fredericia and Herning - planned to cross each other at Jelling station. The train from Herning started - after a passenger exchange - from Jelling station without having received a signal or other permission for this and collided with the incoming train from Fredericia (Vejle), which had received a signal to enter the station. The locomotive drivers of both trains managed to slow down slightly before the collision, when the speed of the trains was approx. 50 km/h.
The trains both consisted of Litra MR train sets. The front driver's compartment in both trainsets was crushed and in MRD 4268 from train 3756 the carriage box at the front door broke. In MR 4066 from 3746, the passenger compartment immediately behind the driver's compartment was also crushed.

Jelling seen from the southeast. At the front of the picture the railway, Jelling Station, Jernbanevej. In the middle of the picture Vejlevej. between 1940-1960

unknown /Jelling Local History Archive

Station road seen from the north down towards the station
Ålborg Aerial photo 1948-52/The Royal Library


Jelling Station. 1960
Sylvest Jensen aerial photo/Kgl. library


It is possible to see larger images here

It is not permitted to copy the images on this page
And who was it in Jelling who ensured that the return of the lost land could be commemorated here as well for eternity? Not surprisingly, it was again superintendent Skat-Rørdam who took the lead in getting this beautiful memorial established here in Jelling.

In Jelling, the stone was ready on one of the important dates in this connection, namely the day when Christian x rode over the old border at Taps, 10 July 1920.

The stone was unveiled on 10 July 1920 in pouring rain. But it was supposed to be this day when all of Denmark together with Southern Jutland celebrated the Reunification. The day began with a Reunion service in the church at 12. The church was filled to capacity. At 16, a meeting began in the seminary's gymnasium, which was also packed. First seminar teacher Marius Sørensen spoke and then of course Skat Rørdam took the floor. Among other things, he spoke about "The fulfillment of our greatest national hope" and that "the South Jutland question has made us more Danish".
After this, the entire assembly went out into the facility, where the stone was surrounded by Dannebrog. Again, Skat Rørdam said a few words, after which he removed the veil and handed the stone over to Jelling town. The names of the four Southern Jutland counties, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg and Tønder, are scratched on the stone. There is also a small text by Grundtvig: "It always dawns anew, where the Morning of the hearts awaits". The text is a direct reference to Skat Rørdam's main point in the entire Southern Jutland work: HOPE. Hope reappears in all his speeches in relation to the South Jutland issue.

The stone originates from an excavation of the track body at Jelling, where it was donated to Skat Rørdam. Just like at the Uffestenen, a group of seminarians had to drag it up to the garden of the headmaster's residence. But now it came to seem like the Reunification Stone.

The story of Jelling Andelsmejeri which became the Rune Center in Jelling

Runecenteret 2023

Image caption


There have been two dairies in Jelling. The first dates from 1887 and was located at Vejlevej 18. When it was worn out, it was replaced by a new dairy in 1926, which was conveniently located between Jelling Station and Jelling Post House.

In 1882, Denmark's, indeed the world's, first cooperative dairy was established in Hjedding near Ølgod. Only five years later, Jelling got his cooperative dairy. On Thursday 12 September 1887, around 150 cooperative members started delivering whole milk to Jelling Mælkeri. The new dairy was built on the corner of Vejlevej and Skovgade, where Rema 1000 is now located. Over time, this dairy also became too small and was worn out, as more and more suppliers were added, and there were also problems with the location, as the milk vans could not continue to stay on the increasingly busy main road 18.
On 28 May 1926, they moved to a newly built dairy on Stationsvej, which had cost the tidy sum of DKK 244,000. The architect was the much-used architect E. V. Lind from Skive at the time. There was room here for next year's expansion of the supplier circle. Dairy manager Frode Kragh Iversen was hired on 15 August 1936 and acted as a skilled and forward-looking manager until 1971. During these years Jelling Cooperative Dairy developed a lot. On 14 September 1937, the 50th anniversary was celebrated at a party in the Jelling Craftsmen's Association with 480 participants and the following day with 300 young people. In 1946, the dairy helped start DOFO in Vejle, which became Denmark's largest cheese export company

Jelling Dairy, Vejlevej 18, 1910

Jelling Dairy, Vejlevej 18, 1912,
25th anniversary


                                       Jelling Dairy, Stationsvej approx. 1950


The rune center – part of Jelling shopping life
Today there is……..
After a modest start for Jelling Elforretning in 1976, Jonna and Niels Kjærgaard got the opportunity to buy Stationsvej 8 in 1977. Jelling Andelsmejeri's buildings had to be sold and found another use. Mayor Karlo Søndergaard and the chairman of the dairy, Otto Pilgaard, found a solution together with Niels Kjærgaard. Jonna and Niels Kjærgaard bought the dairy and Jelling Elforretning thus got a similar location in the city and at the same time opened up opportunities for letting shops and apartments in the large buildings. The dairy had a floor plan of 1250 square meters and approx. 1000 square meters on the upper floor.
An extensive renovation began and already on 1 August 1978, Jelling Radio & TV at Ib Jensen moved into the premises that had previously housed Jelling's dairy outlet, and on top of this wing, where dairymen had previously lived, the rooms were now rented out to student teachers.
In November 1979, the Rune Center was officially opened with a festive inauguration. In addition to "Jelling Radio & TV", the first tenants were "Salon Poulsen", "Butik Kirsten" and "Jelling Elforretning". Since then, there have naturally been replacements along the way, where other shops have been added, just as people in need of a private home have been housed in the building for longer or shorter periods of time.
Niels Kjærgaard has always been in charge of remodeling the leases after discussion with the tenants. The aim has been to create an overall impression where the old fine dairy building maintains its style as far as possible. In the most recent rebuilding in 2015, the facade facing Stationsvej has been returned to architect E. V. Lind's original building style from the mid-1920s as much as possible. A beautification is greatly appreciated by the city's citizens, and since Vejle Municipality has plans to beautify Stationsvej, the future looks promising for the Rune Center.
- text by Conny Bæk Hansen
The Tour de France Stone

Image from the unveiling of the TDF stone 30/6 2022

foto: Vejle KommuneGorm the Old did.Harald Blåtand did it.
Raised stones in Jelling over their great achievements.
Now Jelling has erected a stone over the achievements of the Tour de France riders
"When the last Tour de France bike has ridden out of Jelling, there must be something left. Not just the good memories. Something more tangible. Something we can touch and feel. Something that can perhaps stand for 1000 years ."
That's why Jelling has erected a ton-heavy stone that will tell of great thoughts, great achievements and a little bragging. A stone that in its design sends a salute back to the heritage of the Viking kings and at the same time is modern in its expression and shows that the Tour de France leaves its mark on the area.
The Tour de France is a meeting between the raw and the refined. A meeting between the sometimes raw nature, the raw strength of the riders, the hierarchy of the team, tactical thinking and the refined bike. That meeting can be seen and felt on the raw surface of the stone, where a bicycle steps forward.
The stone is not just a celebration of the Tour de France field's visit. It is also a celebration of everyday cyclists, of the lycra-clad cycling heroes of the country roads and those who have chosen to experience Denmark on a cycling holiday. In the imagination, the bicycle's frame can be equipped with click pedals and racing handlebars as well as with a more comfortable saddle, basket and luggage carrier.
And as the bicycle travels through Jelling, it is marked by the legacy of the Vindelev Treasure's gold bract theater, King Gorm's belt buckle and Harald Blåtand's large rune stone. This legacy is engraved in brass that patinas over time.
The stone was erected on the occasion of the Tour de France 3 July 2022, where the 3rd stage of the race ran through Jelling. Jelling Sparekasse's Fond has donated the stone and it was made by Filip's Sten & Billedhuggeri.

See More from  Vejle Amts Folkeblad (newspaper)her  (danish)     
The Uffe stone was unveiled on 22 June 1913. Not everyone cared for either the design or the text that could be read on the stone. The well-known author and Nobel laureate, Johannes V. Jensen, thought it was a disgrace. Vejle Amts Folkeblad liked it, they called it "beautiful", "harmonious", "peculiar" and "magnificent". A well-known sculptor from Vejle, Billeschou, had taken care of the more artisanal side of things. The Vejle County Gazette had a detailed description of the stone:
"Let's start with the big lintel.
Its front consists of two slanted folds, which are separated from each other by an approximately vertical edge.
One surface bears the name Vermund, the other the name Uffe; Above each name is placed a crown and below each of them a raven, the symbol of war
As a connection to the lower edge of the surfaces, it is intended to place some wavy lines.
On the edge, which forms the border between the two surfaces, there is an extended sword scrap.
The following inscription must be placed on the back of the lintel:
"I came from Linnet in Vester. The Sons of the teacher training school dragged me”.
Of the three heavy stones that support the lintel, only the one facing the street will receive any decoration. Here is the name Folke, the man who, according to Saxon's account, conveyed to King Vermund at Jelling Kongsgård the message of the Swedish King Atlas's declaration of war on behalf of the Sønderjyders in such manly words that the king handed him back his gold goblet.
In good harmony with this story, the South Jutland lion has been placed on the stone under Folke's name.
The other two headstones in Dyssen will only bear the names of the places from which they were taken, respectively Jelling and Harresø.
Finally, the Plinth. On the front, i.e. under the names Vermund, Uffe and Folke, there is the inscription:
"The son shall lift the father's inheritance", on the back the year 1913, and on the other two 13 April and 22 June respectively. The first date indicates the memorable day when the great stone was brought from Linnet to Jelling, the second the day when the monument was unveiled and handed over to the public.”

The unveiling day itself was a day of celebration in Jelling. The Dannebrog waved over the whole city and two large Dannebrog flags covered the monument. Approximately 3,000 people had gathered in the square around the Uffestenen. An orchestra played the national anthem, and everyone stood up and the men took off their hats and caps. Afterwards they sang together "I was born in Denmark" and then Skat-Rørdam took the floor to welcome on behalf of the Sønderjysk Association. Skat Rørdam had helped found Sønderjysk Forening for Jelling in 1908 and contested the chairmanship. After another joint song, Skat Rørdam gave the actual unveiling speech, and here you understand what mission the stone is actually set for. Because it is actually a memorial, to "remember the men who have lived in this place and the events that have taken place here".

In this connection, Uffe represents the love for the fatherland, and it is he who, with the stone, wanted to remind especially the young people, and especially the students of the teacher's school.

It was Jelling Sønderjyske Forening, of which Skat Rørdam was chairman, that was behind the whole idea of establishing the monument.

He got the idea at a huge folk festival in Jelling in 1912
The South Jutland associations and youth associations in Vejle and the surrounding area had invited 1000 young South Jutland residents to a folk festival on 6-7. July in Vejle and the surrounding towns. The aim of the celebrations was to strengthen the belief in popular community and love for the motherland between people both south and north of the Kongeågrørnsen.

On the last day of the folk festival, there were several special trains to Jelling and horse-drawn carriages, and around 7,000 people gathered in the town. There were speeches and songs, and the smørrebrød brought along is put to good use. Sunday evening freights took the southerners home safely.

And it is during all the festivity that seminary director Hemming Skat Rørdam from Jelling gets the idea for a large monument to commemorate Folkefesten. Collection takes place during the Folkefest itself, and a year later both horses and 80 seminary students snort, moan and hump to get the monument in place.

The top stone alone weighs between five and seven tons. The whole of Jelling is involved in the work to get the monument in place and transported the stones to Smededammen. So here it still stands and draws attention to itself.

The stone is transported through the city
The Uffe Stone in front of Jelling Practice School
and Craftsmen's Association approx. 1960It is not allowed to copy the images on this site.


The old main building for the seminary is one of the oldest buildings of the current Jelling Seminary, or CVU as it is called today. The building dates from 1889, but the seminary dates back to 1841.

It was not a foregone conclusion that a seminary would be built in Jelling in particular. But they would like to have a seminary in this part of the country, among other things to be able to offer the Danish-minded people of southern Jutland Danish teacher training. Ribe was also discussed, but it was too far away and was also a market town. In Jelling, you could place a seminary with the primary recruitment of rural sons who should not be lured into corruption in overly large cities.

The superintendent's residence was built because the duties of superintendent and parish priest were split. Until then, one person had held both positions. But from 1894, Jelling finally got a superintendent who did not also have to function as the parish priest.

The principal's residence has been home to four principals. One of the most famous was the man with the whimsical name, Hemming Skat-Rørdam. He was the son of a well-known bishop and came to Jelling in 1903, when he was only 31 years old. Although the superintendent was no longer also a priest, Skat Rørdam had a theological background. Skat Rørdam was very interested in the national cause and was a diligent speaker. He got involved in pretty much everything that had to do with culture in Jelling. It was he who was behind the construction of both the Uffe Stone and the city's Reunification Stone. After Reunification in 1920, he left Jelling to take up his dream job as director of Haderslev Seminarium, a distinctly German seminary until 1920, which was now to be transformed into a Danish one. He only got a good five years in Jelling before he died an untimely death.
Skat Rørdam has left many fingerprints in Jelling.

In 1933, a new rector's residence was built. The old headmaster's residence was initially converted into training rooms. In connection with the construction of the monument area and the progress of the palisade in the period 2009-13 demolished. From 1982, the teacher education program was added. Simultaneously with the expansion of the activities, in 2002 the seminary changed its name to CVU Jelling, which four years later merged with seven other educational institutions in the Triangle area and on Funen under the common name University College Lillebælt.

ca. 1915

approx. 1900 with "Smededammen"
in the foreground


Superintendent's residence circa 1915

New rector's residence built 1933'
and demolished in 2010.

As seen from the air
"vandsten on it's new place in front of Citizens House""Water stone" is a sculpture created by the sculptor Ole Christensen (1932-2000).

The artist himself explained about the stone: - “The water jet must stand at a height of 10 centimeters above the stone, which looks the way it does because it must form a protective embrace of the small water jet. The sculpture is called Vandsten because that is what it is. Then people can interpret it themselves exactly as they want.”
"Vandsten" was erected in 1991 at Hovkjær Torv as a gift to Jelling on the occasion of the insurance company Vejle Brand's 150th anniversary.
However, it only had 15 years in its place, before it had to give way in 2005 to Jelling Sparekasse's construction of a new headquarters. Hovkær Torv is today Brugsen's car park
Since then it has been stored in three different locations.
Since Vandsten disappeared from the cityscape in 2005, citizens have requested the sculpture several times over the years.

After 15 years in Vejle Municipality's warehouse, it was found and money was allocated to re-erect it in Jelling. However, the plinth itself was blown away, so a new one had to be made.

In October 2022, Vandsten was set up in its new place at Byens Hus

See More from Vejle Amts Folkeblad (newspaper)
contains pictures, but text is in Danish

Missing work of art: Jelling citizens are again trying to save Vandsten
'It's been a long, hard fight': Lost sculpture makes comeback after 17 years'
Money earmarked for sculpture project: The Vandstenen will soon return to Jelling's cityscape

...and the story of the terrible drowning accident
Damvej is built across a field that belonged to the farm Grangård, when it was located by Østerbydammen. The first house on Damvej was built in 1932. It is Damvej 2.
When you look out over Østerbydammen, you see one of the last farms still in Jelling town, namely Østergård. Originally, there were many farms in Jelling.
Although Jelling is a city in perpetual change, there are still houses and places that are easily recognizable despite a motif that is more than 100 years old. This applies, for example, to this view down Vejlevej with Østerbydammen on the right and the beautiful residence for Østergård in the middle of the picture.

The retirement home was built by Geert Hansen Sørensen, who owned Østergård from 1874-1906. In 1906, he sold the farm and moved with his family to Damrosa, as the retirement home so beautifully came to be called.


Østerbydammen Villa Rosa 1906
A sad story about Anna Olsen and her family is hidden here. Vejle County Gazette, 6 February 1913:
"This afternoon at 2 o'clock, a 4-year-old girl, Anna Olsen, daughter of farmer Ole Olsen, Jelling, drowned. She was sledding on a pond close to the farm, fell into a hole and got under the ice. It took a quarter of an hour before they pulled her up, and then she was dead."

Ole Grangaard tells:
"It is about my father's sister, the family then lived in what is now called Dambo. It was one of the city's farms located a few meters from the edge of Dammen. Østerbydammen was used in the winter to cut frozen blocks of ice for use in the city's freezer.
There was not much talk about the accident in the family - you didn't, you had to "get over it" by trying to forget.
However, it was instrumental in my grandparents' decision to move the farm (in the most literal sense) away from Østerbydammen and over to the other side of the track. Partly because my grandmother wanted to get away from the pond and also because the farm's fields were on the other side of the track. The new farm, Grangaard (today a kindergarten, Denmark's best in 2017), should, was largely built from recycled materials from the old farm. As far as I know, only one less long one remained.
Anna's mother, my grandmother, was pregnant when it happened and when she soon after gave birth to a daughter, she was christened Anna. Anna was thus given her lot in life to be the one to replace the dead girl. It became really difficult. My cousin Anne Marie Ejrnæs, who is a writer, has written a moving story about my aunt Anna's life. The book is called: Theas Færd -  Thea's Journey". There are several other books by my cousin about the family in Jelling. For example, the book, "Sneglehuset" - "The Snail House".
Sneglehuset is located on the corner of Jernbanevej and Skovgade.”  • Jelling, South Denmark, Denmark