Et supplement til Jelling Street Quest

This website is under construction and pages in english are not open at the moment - coming soon


Har du ikke prøvet Jelling Street Quest endnu? prøv det her:
Jelling Street Quest
Alle byer har deres egen unikke historie ofte med tråde langt tilbage i fortiden. Men en af de mere unikke byer er den gamle kongeby Jelling, som har lange historiske tråde til bl.a. betydningsfulde vikinge konger, som satte de evige symboler på grundlæggelsen af den danske nation og indførelsen af kristendommen.
Men tager du på opdagelse i Jelling, finder du ud af hvor rig denne by egentlig er - med dens historie, bygninger og vigtigst af alt, menneskene. Jelling gemmer på meget, fordi det er en by, som har gennemgået og til stadighed gennemgår store forvandlinger.
Uanset om du er turist eller jellinggenser vil dette online spil på underholdende vis give dig spændende facts og guide dig på en oplysende rejse gennem dele af Jellings fortid, nutid og måske fremtid.
Er du klar til at tage på opdagelse i Jelling?

Questen er lavet i et samarbejde mellem Street Quest - Escape Rooms, BID Jelling, Jelling Turist- og Handelsstandsforening og Jelling Lokalråd
Did you not try the Jelling Street Quest yet?
Jelling Street Quest in English

For your attention, we offer a street quest in one of the most unique Danish cities - Jelling. During the quest, you will learn about the events and facts that had an impact on the whole world and you will learn how each of us is connected to Jelling on a daily basis, no matter where you are in the world, even if you never knew about it.
Everyone who knows about the city of Jelling associates it with Vikings, runic stones and Harald the BlueTooth, but during the quest you will find out how rich this city really is - with its stories, architecture, and most importantly, people. Put on your helmet, bring your good vibes and let's have fun during our journey!


In English? press


Rigtig god fornøjelse med Jelling Street Quest og denne hjemmeside.
Siden er ikke lavet af professionelle. Der er brugt 123site.com til at lave den.
Ambitionen er at lave et supplement til Jelling Street Quest.
Måske har turen rundt i Jelling givet dig lyst til at vide lidt mere om Jelling. Og så er du kommet til rette sted.
Der er  flere oplysninger om de steder, som du møder på turen, og historier om mange flere steder og finurlige facts fra  nutid og "nyere"fortid.  God fornøjelse

Eventuelle fejl og mangler kan kun tilskrives Webmaster. Skriv venligst via mail knappen, hvis du har kommentarer. Tak


It's all Googletranslated - sorry.

the English pages are unfortunately not quite finished yet. You will notice that you cannot open a page. It will be fine in no time

We wish you a lot of fun with Jelling Street Quest and this website.
The site is not made by professionals. 123site.com was used to create it.
The ambition is to make a supplement to Jelling Street Quest. There is not much room for much information in the Quest, so you can read more here and see pictures from before and now.
Perhaps the trip around Jelling has made you want to know a little more about Jelling. And then you have come to the right place.
There is partly more information about the places you meet on the trip, and partly stories about many more places and quirky information. Enjoy

Any errors and omissions can only be attributed to the Webmaster. Please write via the mail button if you have comments

Follow the links


Anesminde
Asta Andersen House - Gormsgade 13 
Bethania Home - Jelling Have
Confiance
"Håndværkerforeningen"
Jelling Inn
Jelling Mill - The citizens House
Bank of Jelling
Many more fun facts about Jelling
Jelling Grocery Store " Brugsen"
Poppos Jernbyrd  -  Gable painting
Runecentret - the Dairy
"Vandsten" The "Water
The Lost Houses of Gormsgade 1-3
The Reunion Stone

The Railway Station
The School in Jelling
The Tour de France Stone
The Lost Houses of Gormsgade 1-3
The Reunion Stone

The School in Jelling
University College Lillebælt
Østerbydammen
Did you know.....? Much more information


In English? press


Anesminde ca. 1935

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Anesminde var en af de allerstørste gårde i Jelling by. Den har ligget her siden 1794, men for ganske nylig overtog Vejle Kommune bygningerne. Gården har heddet Anesminde siden 1839. Da døde nemlig Ane Gys, der var gift med gårdejeren Knud Pagh. Han ærede hende ved at opkalde den smukke gård efter hende.
Gården har gennem tiden haft mange forskellige ejere, men det har altid været en stor gård med mange ansatte. Omkring år 1900 besidder familien Wistoft gården. Jens Peter Wistoft var den formelle ejer, men gårde har altid været familiedrevne virksomheder. Hans hustru, Jakobine, har stået for al husholdningen ved hjælp af en håndfuld tjenestefolk. Hun har skullet sikre, at der hver dag var mad på bordet til alle, at der var styr på tjenestefolkene, at urtehaverne blev passet. Ikke sjældent var det hustruerne der havde styr på gårdens regnskaber. Parret havde fem børn, som helt sikkert også har haft deres væsentlige roller på gården, efterhånden som de har kunnet påtage sig et ansvar.

Anesminde 1910

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Anesminde ca. 1960

 ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv 


Anesminde før nedrivning af stuehus og
påbegyndelse af ombygning
udsnit af google maps kort


Plan for Anesminde og området omkring gården.
Ombygning 2023-24


Vejle kommune
Se mere vedr. det nye Anesminde Vafo artikel

Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

GORMSGADE 13in English - press
Asta Andersen - en legende i Jelling

Boghandel på hjørnet af Gormsgade og Mølvangvej 1957

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Samme sted 1920

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


I dette hjørnehus har der i næsten 80 år ligget en boghandel. Det var den kun 27-årige enke, Anna Marie Andersen, der i 1918 lejede sig ind i huset og indrettede en lille boghandel, der med årene blev berømt viden om. Med sig havde hun nemlig sin lille treårige datter, Asta. Inden Anna Andersen 1918 begyndte sin boghandel i Gormsgade 13, boede her skomager Lützen med sine 12 børn.

Huset blev revet ned, da vejen i 1936 skulle  udvides. Et nus hus blev bygget bag det gamle, inden man revet det ned
 Det ”nye” hus blev Anna Andersen ejer af. Huset var ret stort og familien Andersen havde altid flere seminarister boende. 

Lige så snart hun kunne, hjalp den lille Asta sin mor i butikken, og det var helt naturligt, at hun efter moderens død førte forretningen videre. 

Det var Asta, der gjorde boghandelen kendt. Asta Andersen var en stor personlighed. Hun engagerede sig stærkt i Jellings kulturliv og det var en oplevelse at træde ind i hendes boghandel. Her var mange bøger – og meget andet. Hvis vejret tillod det, sad Asta Andersen ved et bord udenfor butikken. Her kunne hun følge med i stort og småt og få en snak med alle, der havde et ærinde i Gormsgade. Boghandelen lukkede i 1997.

Asta Andersen, blev født på en ejendom syd for Jelling, som datter af Anna og Marius Andersen.
Astas far døde pludseligt efter få dages sygdom, da Asta kun var 5 måneder gammel.
Herefter arbejdede Astas mor hos bager Jacobsen i Jelling, og fra 1918 drev hun boghandel på hjørnet af Mølvangvej og Gormsgade, hvor nu Surdejsbageren ligger.
Asta stiftede ikke selv familie. Hendes mor havde passet hende fra hun var spæd og havde i øvrigt klaret sig uden hjælp. Asta følte en dyb forpligtelse overfor sin mor, og valgte tidligt at følge i moderens fodspor og videreførte boghandelen.
Før Asta Andersen tog sin uddannelse som boghandler på Boghandlernes Højskole, gik hun på Snoghøj Gymnastikhøjskole og en tid underviste hun i gymnastik på seminariets øvelsesskole i Jelling.
Asta deltog aktivt i alt hvad der rørte sig i Jelling. Hun deltog i folkedans, gymnastikopvisninger, dilettant opførelser i Håndværkerforeningen og på seminariet. Der var ofte bud efter hende til de kvindelige roller i seminariets dilettant opførelser, idet der frem til 1958 kun var mandlige studerende på seminariet.
Jellings historie var en af Asta Andersens store interesser. og hun var en ivrig fotograf. Hun fulgte nøje med i de arkæologiske udgravninger, og færdedes hjemmevant blandt de mange museumsfolk og arkæologer, der besøgte Jelling.
Byen Jelling var hendes hjertebarn, og hun vidste meget om byen og dens beboere.
Og hun blev en person, der var kendt og skattet i hele byen, og der er i 2022 startet byggeri af et villakvarter, opkaldt efter hende i JellingHjørnehuset med boghandel 1918 - før det blev revet ned i 1936 og erstattet af en ny hjørnebygning trukket tilbage fra vejen

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Asta Andersen foran sin boghandel,
som lukkede i 1997

A picture containing text, building, store, shop Description automatically generated

Erling Nygaard, Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Det er muligt at se større billeder her
Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

 

In English? press

Bethania 1939-40
Ukendt/Jelling Lokalhistoriske ArkivDenne smukke imposante bygning midt i Jelling har en helt særlig historie. Den er opført i 1924 og arkitekten bag den var Frits Jensen fra Vejle. Murermesteren, N.A. Christensen, var også fra Vejle, og han er her værd at nævne, fordi murerhåndværket ved bygningen blev fremhævet som aldeles storartet.

Men hvem kunne finde på at opføre en bygning som denne og med hvilket formål? Det kunne gårdejerne fra Baggesholm, Søren og Anna Larsen. De var engageret i det indremissionske arbejde og med opførelsen af Bethania ønskede de at etablere et hvilehjem for enlige.

Søren og Anna Larsen havde tjent godt på deres landbrug og ønskede nu at investere overskuddet i en god gerning. På hjemmet fik man sit eget værelse, kost, lys, varme og vask for omkring 100 kr. om året. Boede man i Jelling kunne man komme forbi og betale for et bad. Søren Larsen var selv forstander på hjemmet indtil sin død i 1943. En datter og svigersøn overtog hjemmet og drev det indtil 1968. 

Fra 1974 har stedet heddet Jelling Have, som det også hedder i dag og drives af OK-fonden som bo - og behandlingssted.

I umiddelbar tilknytning ligger Missionshuset, som var missionshus for Indre Mission indtil 2019, hvor der blev bygget nyt missionshus på Sydkrogen i Jelling


Bethania ca 1950
Ålborg Luftfoto/Det kgl. BibliotekBethania - Jelling Have
med Missionshuset til venstre

Udsnit fra SDFE kortviewer

Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne sideIn English - press link

  

Sidste nyt 28/3 2023:

Confiance kan pt ikke ses på Gorms Torv. Statuen var ved at forvitre i sin fastgørelse i fundamentet og er derfor taget ind til kærlig behandling. Om og hvornår den kommer tilbage, vides ikke. Men historien om Confiance lever stadig
se mere her - Vafo.dk
og her - Vafo.dk

Billeder fra KØS
Museum for kunst i det offentlige rum


Bronzeskulpturen ”Confiance” har fået en fin placering på Gorms Torv med Gorms Høj som fornem baggrund. Det er én af dansk skulpturhistories største og fornemste skulptører, Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984), der har udført værket i 1963. Indtil 2017 var de placeret foran Jellings rådhus

Confiance blev i 1982 blev afsløret foran rådhuset i Jelling. Og Confiance betyder tillid. Ved afsløringen fik byrådets medlemmer hurtigt vendt titlen til "tillid til kommunens styre". Det var Jellings tidligere borgmester, Karlo Søndergaard, der havde måttet trække i det officielle tøj for at afsløre skulpturen. Dens udseende var nu ikke nogen hemmelighed: den har gennem længere tid stået i rådhusets forhal. Skulpturen er udført i bronze af den 71-årige Sonja Ferlov Macoba. har tidligere været i gruppe med blandt andre Asger Jorn.


1982
Confiance er titlen på den skulptur, som tirsdag eftermiddag blev afsløret foran rådhuset i Jelling. Og Confiance betyder tillid. Ved afsløringen fik byrådets medlemmer hurtigt vendt titlen til "tillid til kommunens styre". Det var Jellings tidligere borgmester, Karlo Søndergaard, der havde måttet trække i det officielle tøj for at afsløre skulpturen. Dens udseende var nu ikke nogen hemmelighed: den har gennem længere tid stået i rådhusets forhal. Skulpturen er udført i bronze af den 71-årige Sonja Ferlov Macoba. Hun bor nu i Paris, men har tidligere været i gruppe med blandt andre Asger Jorn
.


Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side
Fra Google maps Street View

I den Gamle By i Århus nu ligger 2 huse, et hjørnehus og et længehus, der engang lå, hvor Gormsgade og Stationsvej mødtes.
Husene blev opført i 1933. af arkitekt G. V. Abrahamsen til blandt andre cigarfabrikant Jørgensen på hjørnet og frisørmester O. C. Hansen. Men mange forretningsdrivende har i tidens løb haft lokaler her, bl.a. urmager, boghandel, frisør, tøjforretning, galleri, musikfestival kontor,
revisionskontor og arkitektkontor
Længehuset indgår i gågaden fra 1974 og i stueetagen dannes ramme om en butik med blomster og brugskunst. I hjørne butikslokalet skal der være et pizzeria årgang 1974 som en del af den kommende 2014-gade. Lejlighederne indrettes med et regnbuepar (mor og mor) med tre børn samt en singlekvinde.

Huset i Jelling er tegnet af arkitekt Georg Valdemar Abrahamsen og opført i andet halvår 1933 af Jelling-håndværkere. Det var frisørmester O. C. Hansen, der tog initiativ til byggeriet, som han siden fik cigarfabrikant Jørgensen og træhandler Ludvig Poulsen med i, så Gormsgade 1, 3 og 5 blev opført i en arbejdsgang. Frisørmesteren var genbo til den tomme byggegrund og boede i et hus, der lå tæt sydøst for Sydhøjen. Det blev i øvrigt revet ned i 1935.
Nu går der en cykel-og gangsti hvor husene lå 


Det helt nye Gormsgade 1-3 i 1933


Hvad er der sket med husene? Se her:

Pause i nedrivningen
Vafo.dk 1912
Gammelt hus til Den gamle By
Århus Stiftstidende 2012
Stilstand i byggeri. Jelling huset ligger stadig på lager
Vafo.dk 2018
Gormsgade 1-3 i Den gamle by i Århus.
Indvies i påsken 2023

Vafo.dk 2023


Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side
In English - press
Og hvem var det så, der i Jelling sørgede for, at man også her til evig tid kunne mindes tilbagekomsten af det tabte land? Ikke overraskende var det igen forstander Skat-Rørdam, der stod i spidsen for at få etableret dette smukke mindesmærke her i Jelling.

I Jelling var stenen klar på en af de vigtige datoer i denne forbindelse, nemlig dagen hvor Christian x red over den gamle grænse ved Taps, den 10. juli 1920.

Stenen blev afsløret 10. juli 1920 i silende regn. Men det skulle være denne dag, hvor hele Danmark sammen med Sønderjylland fejrede Genforeningen. Dagen begyndte med en Genforeningsgudstjeneste i kirken kl. 12. Kirken var fyldt til sidste plads. Kl. 16 begyndte et møde i seminariets gymnastiksal, der også var stuvende fuldt. Først talte seminarielærer Marius Sørensen og så tog naturligvis Skat Rørdam ordet. Han talte blandt andet om ”Opfyldelsen af vort største nationale håb” og at ”det sønderjyske spørgsmål har gjort os mere danske”.

Herefter gik hele forsamlingen ud i anlægget, hvor stenen stod omvundet med Dannebrog. Igen sagde Skat Rørdam et par ord, hvorefter han fjernede sløret og overgav stenen til Jelling by. På stenen er ridset navnene på de fire sønderjyske amter, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Der er også en lille tekst af Grundtvig: ”Altid det dages dog på ny, hvor hjerternes Morgen venter”. Teksten er en direkte reference til Skat Rørdams hovedpointe i hele det sønderjyske arbejde: HÅBET. Håbet går igen i alle hans taler i forhold til det sønderjyske spørgsmål.

Stenen stammer fra en udgravning af banelegemet ved Jelling, hvor den blev skænket til Skat Rørdam. Ligesom ved Uffestenen måtte en flok seminarister slæbe den op til forstanderboligens have. Men nu kom den så til at virke som Genforeningssten.Stenen var 1914 fundet ved udgravning af banen
efter statens overtagelse.
Efter nogle år i forstanderboligens have blev den
 til Genforeningssten.

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Det er muligt at se større billeder her


Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side


In English - press 1920 Anna Andersen/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Håndværkerforeningen blev stiftet i 1883.

Håndværkerforeningens hus blev bygget i 1901 og revet ned i 1979 som led i frilæggelsen af højene i begyndelsen af 1980'erne.
Der blev indrettet biograf i den store sal i 1941 ved biografdirektør O.C. Hansen.
I sidefløjen var fra 1928-60 teknisk skole.
Håndværkerforeningen blev brugt til møder, dilettant, biograf, teknisk skole etc. Der blev også drevet hotel og restaurant.Håndværkerforeningen, med Teknisk Skole
til højre. Til venstre ses ØvelsesskolenÅlborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl Bibliotek


Håndværkerforeningen set fra bagsiden
med Øvelsesskolen i forgrunden
Ålborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl BibliotekBilledet er taget i anledning af Haandværkerforeningens
60 års jubilæum i 1943 Teknisk Skole var i huset  til højreUkendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Det er muligt at se større billeder herDet er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

Per Lampe/Google maps


Som alle andre gode byer i Danmark, har Jelling naturligvis også en kro. Sandsynligvis har der ligget beværtninger af en slags i Jelling, lige så længe, der har været mennesker her. Men den nuværende Jelling kro kan dateres tilbage til 1820. 

Der hvor Jelling Kro ligger, har der siden 1690 ligget en gård. Ejeren - Hans Møller drev fra ca. 1773 kro virksomhed på gården

Jelling Kros historie kan derfor føres tilbage til 1773. I de første år fungerede stedet som herberg med beværtning for rejsende. Det var et privilegium, men også en pligt, som blev pålagt en gård, der lå hensigtsmæssigt i forhold til ”alfarvej”.

Ca. år 1820 blev en bygning i én etage opført til brug for kro virksomhed. Kromanden havde selv ansvaret for beværtningen, der nu også indbefattede servering for byens folk.

I 1842 blev kroen og gården delt, da ejeren ønskede at sælge. Samtidig fik Jelling Kro Kongelig bevilling (helt præcist den 20/6 1842). Den øverste etage blev bygget på kroen omkring 1843-44, oprindelig med 2 kviste, og 3 skorstene. På loftet var der stuepige værelser.

Kroens bygninger blev sammen med Kirken og Højene totalfredede af overfredningsnævnet den 13. oktober 1947. 

Kroen har gennem tiden haft mange forskellige funktioner. Her kunne rejsende søge ly og lokale kunne gå ind til en dram eller et måltid mad. Der er blevet holdt foredrag og holdt politiske møder. På et tidspunkt blev det almindeligt, at private personer lejede sig ind og holdt deres barnedåb, konfirmationer og bryllupper, ligesom gravøllet også typisk blev holdt på kroen: fra vugge til grav. Byen har her holdt sine høstfester og en gang imellem var der optrædende artister på kroen.

Oprindeligt hørte der landbrug med til kroen, men det blev solgt fra for mange år siden. Man beholdt dog en stor have med plads til flere lysthuse og dansepavilloner. 

På nordsiden af Jelling Kro lå byens markedsplads. Her mødtes man et par gange om året for især at handle med landbrugsvarer: kreaturer, heste, får, lam og grise. Når der var marked i byen, var der gang i gaderne. Der var udskænkning på pladsen, så det er ikke gået stille for sig. Jelling Kro 1905 Gormsgade 16.

I baggrunden Jelling savmølle.

Anna Andersen - Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Gormsgade set mod nord med kroen for enden
 af gaden 1905

ukendt/Jelling Lokalhistoriske ArkivJelling Kro med stalden i forgrunden 1930
Fotografen står på det nuværende Herningvej
og kigger mod øst. Vejen der går mod venstre
er Tørringvej (tidl. Hygumvej).

Henrik Kolstrup/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Jelling Kro 1935 B 1386

Svend Jørgensen - Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Luftfoto med kroen øverst i billedet 1965
Nedrivning af huse på østsiden af Gormsgade
er tilendebragt

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Mulighed for at se større billeder, klik her


Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side
​​​​

In English - press 


Kulturhuse - Vejle Kommune
© Byens Café Foto: VisitVejle

Byens Hus indviet 10.10.2010
Det er slet ikke til at se det, hvis man ikke ved det. Byens Hus, som blev opført i 2010, ligger hvor den tidligere Jelling Mølle lå. Vi ved ikke med sikkerhed, hvornår Jelling fik sin egen vindmølle med store møllevinger. Men den fandtes i hvert fald i 1870’erne. I 1889 blev der bygget et beboelseshus til møllen og efterhånden kom også et teglværk til. De første årtier var virksomhederne ejet af familien Kjær. I 1910 overtog familien Brøndum, og da var teglværks delen allerede nedlagt. Igennem årene blev mølleriet hele tiden forsøgt udvidet med andre sideerhverv. Mølleriet havde skiftende ejere og efterhånden handlede det mest om salg af korn- og foderstoffer. Omtrent 1935 blev vingerne pillet af den oprindelige og i 1959 blev resten af møllen revet ned. Der blev dog stadig drevet mølleri helt indtil 1982. I tiden frem til nedrivningen i 2009 var der i sidebygningerne kunstner atelier og gavebutik/café. I 2009 blev grundet ryddet og man gik i gang med at opføre Byens Hus.
Byens Hus i Jelling er resultatet af et fantastisk samarbejde mellem foreninger, private og kommune.
Her er både Café, Bibliotek, Biograf, Bryggeri og lokaler til brug for møder og for kreative sjæle. Det er også her Jelling Musikfestival og Jelling Lokalhistoriske samling har til huse
Ideen til Byens Hus opstod i forbindelse med Jelling Kommunes planer for fornyelse af Jelling Midtby omkring 2001/2002, hvor der var fare for, at det kreative centrum, der var omkring Møllecaféen og Møllens kunstnere, ville forsvinde. Så projektets mål er at fastholde og fremme et aktivt kunst- og kulturliv i Jelling Midtby, gerne sammen med et voksende handels- og forretningsliv.
En række foreninger og andre af Jellings aktive miljøer specielt inden for musik, billedkunst og teater, har sammen dannet baggrund for etablering af husets indhold. Et indhold, der dog fik tilføjet en væsentlig dimension, da fremsynede politikere besluttede at flytte byens bibliotek ind i huset.
Den daglige drift af den ikke-kommunale del af huset, skal primært klares af de forskellige foreninger og dermed ved hjælp af frivillige. Byens Hus og det folkelige engagement i huset er den institutionelle ramme, der skal sikre et bredt favnende kulturelt tilbud i Jelling – til gavn for kommunens borgere, besøgende og turister.


Jelling Mølle, ca 1906 teglværk, t.h. skrædder N.P. Hansens
ejendom opført 1905, seminariets pedelbolig og Jelling Skole

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Jelling Mølle først i 1900 talletfoto fra 1906
Møllevingerne fjernedes 1936, men først i 1959
forsvandt selve møllebygningen

Anna Andersen - Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Møllegade i 1920’rne

Til højre hjørnet af Gormsgade 11
Til venstre hjørnet af Gormsgade 9 B401

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Møllegade set fra højen 1925
Til venstre Gormsgade 9

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Luftfoto over Mølle området 1950’rne

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Det er muligt at se større billeder her


Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

In English? - press

Jelling Sparekasse på Gorms Torv 2006-2023

Den 3. april 1870 blev der i Jelling Skole afholdt et møde angående oprettelsen af en Spare- og Lånekasse for Jelling Sogn. Før mødet var der lavet udkast til love og 86 medlemmer tegnede indskudsbidrag på 30 rigsdaler.

Sparekassen havde til huse hos skiftende formænd formænd for i 1922 at flytte ind hos søstrene Bertelsens Vejlevej 5 1922, hvor de fik et lokale og købte huset i 1949

Fra 1967 -1994 opkøbte sparekassen Vejlevej 1 og 3 og man byggede om og byggede til for i 1994 at indvie et helt nyt hovedkontor

D. 1.December 2006 indvies det ny Domicil på Gorms Torv. Jelling sparekasse fik filialer flere steder og blev i årene 2006-2022 sammenlagt med andre pengeinstitutter, for til sidst at lukke  helt ned i Jelling. Den første lokalitet for Jelling Sparekasse 1870
var hjemme hos Peder Ravn på Fårupvej i
”Den gamle gård"

Sparekassens første rigtige lokale hos
Søstrene Bertelsen Vejlevej 5 1922-67Indvielse af den Nye Sparekasse 1994


Fotos Jelling Sparekasses FondDet er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

In English ?- press

udsnit SDFE Kort viewer


Den gamle hovedbygning til seminariet er en af de ældste bygninger af det nuværende Jelling Seminarium, eller CVU som det hedder i dag. Bygningen er fra 1889, men seminariet er helt tilbage fra 1841. 

Det var ikke givet på forhånd, der skulle bygges et seminarium i netop Jelling. Men man ville gerne have et seminarium i denne del af landet, blandt andet for at kunne tilbyde de dansksindede sønderjyder en dansk læreruddannelse. Ribe var også på tale, men det lå for langt væk og var i øvrigt en købstad. I Jelling kunne man placere et seminarium med primær rekruttering af landbo sønner, der ikke skulle lokkes i fordærv i alt for store byer.

Forstanderboligen blev opført, fordi man splittede hvervet som forstander og sognepræst. Indtil da havde en person varetaget begge hverv. Men fra 1894 fik Jelling altså omsider en forstander, der ikke også skulle fungere som sognets præst.

Forstanderboligen har været hjem for fire forstandere. En af de mest kendte var manden med det finurlige navn, Hemming Skat-Rørdam. Han var søn af en kendt biskop og kom til Jelling i 1903, da var han kun 31 år gammel. Selv om forstanderen ikke længere også var præst, havde Skat Rørdam en teologisk baggrund. Skat Rørdam var meget optaget af den nationale sag og var en flittig foredragsholder. Han engagerede sig i stort set alt, hvad der havde med kultur i Jelling at gøre. Det var ham der stod bag opførelse af både Uffe-stenen og byens Genforeningssten. Efter Genforeningen i 1920 forlod han Jelling for at varetage drømmejobbet som forstander af Haderslev Seminarium, et indtil 1920 udpræget tysk seminarium, som nu skulle omdannes til et dansk. Han fik kun godt fem år i Jelling, før han døde en alt for tidlig død.
Skat Rørdam har sat mange fingeraftryk i Jelling.

I 1933 blev der opført en ny rektorbolig. Den gamle forstanderbolig blev i første omgang lavet om til formningslokaler. I forbindelsen med anlæg af monumentområdet og palisadens forløb i perioden 2009-13 revet ned. Fra 1982 kom pædagoguddannelsen til. Samtidig med udvidelse af aktiviteterne ændrede seminariet i 2002 navn til CVU Jelling, som fire år senere fusionerede med syv andre uddannelsesinstitutioner i Trekantområdet og på Fyn under det fælles navn University College Lillebælt.ca. 1900 med Smededammen i forgrunden


Ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Forstanderbolig ca 1915

Anna Andersen/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Seminariet og præstegård 1947


Sylvest Jensen Luftfoto/Det Kgl Bibliotek

Seminariet set fra luften ca. 1950


Ålborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl Bibliotek


Hovedbygningen ses mellem til venstre præstegården og til højre den gamle gymnastiksal. I forgrunden ses Smededammen.De svungne gavle var ødelagt allerede 1895, seks år efter at hovedbygningen var bygget


Hansen-Marcussen/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Det er muligt at se større billeder - klik her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

MØLVANGVEJ 2

Hvis man kigger godt efter, kan man se, at Brugsen består af en ældre og en nyere del. Den ældre er bygget i 1960 og den er bygget med det formål at drive en brugsforening. Jelling havde haft en brugsforening siden 1920, men den lå i Gormsgade i et hus som ikke længere findes. 

Oprindeligt lå præcis her en af Jelling større gård, Rosenvold. Brugsen i Gormsgade levede på lånt tid, da man godt vidste, at der lå et stort ønske om at frilægge gravhøjene. Derfor havde man sikret sig ved at købe et par jordlodder fra den gamle gård Rosenvold og i 1959 kunne man i dette hus indvie en moderne selvbetjeningsbutik. 

Butikken lå i stueetagen, på første sal boede uddeleren og i tagetagen var der plads til kommis’erne. 

Se mere om gården Rosenvold længere nede


100 år med brugs i Jelling. læs historien
Vafo.dk
Nedenstående citeret delvist derfra:
  • Jelling og Omegns Brugsforening bliver stiftet 9. december 1920 på en generalforsamling i salen på Jelling Håndværkerforening.
  • Brugsforeningen lå på Gormsgade. Men den flyttede 22. juli 1959 til Mølvangvej.
  • I 1960’erne vokser Jelling, og brugsforeningens bestyrelse beslutter at bygge om og til.
  • I 1968 er butikken på 365 kvadratmeter. Det er også i disse år, at man begynder at bruge kontant betaling.
  • Jelling vokser yderligere, og Brugsen får brug for endnu mere plads – omtrent det dobbelte. I 1972 køber brugsforeningen ”Pumpemandens hus” på hjørnet af Fårupvej og Mølvangvej.
  • Gennem længere tid bliver det undersøgt, hvor i byen en ny og større brugsbutik kan ligge. Det ender med, at Brugsen i stedet for at flytte bliver udvidet. I 1982 åbner den 650 kvadratmeter store forretning.
  • I 1993/94 bliver Brugsen udvidet igen. To år senere – i 1996 – bliver Brugsens nuværende uddeler Henrik Werge ansat.


Den første brugsbygning 1920

Rosenvold
Rosenvold lå oprindelig i Østerbyen, formentlig ved siden af Højgård. Da den flyttedes om i Vesterbyen, blev den placeret på den snævre plads mellem Gormshøj og landevejen, tæt op ad Sydhøjens vestside og her havde den sin plads, til den ca. 1852 brændte. Dens ejer, Johan Frederik Rosenvold, opførte sin nye gård vest for landevejen, det nuværende Mølvangvej 2. Stuehuset var efter Jellingforhold meget stort og herskabeligt. Det fornemme har en eftertid valgt at understrege ved at opkalde gården efter bygherren og give den det smukke navn Rosenvold.
Bygningerne blev nedrevet i forbindelse med Brugsens opførelse 1959.
En villavej i Jelling på gårdens jorder har fået navn efter gården.Rosenvold 1948-52

Ålborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl Bibliotek


Stuehus før nedrivning i 1958

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side


In English - press


ca år 1900
Bygningen til højre i billedet hører til Jelling Seminarium. Imellem de to bygninger ses Sydhøjen.

Ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Jelling Station åbnedes sammen med Vejle-Give banen den 2. august 1894. Ved åbningen af Jelling Station var Jelling by kun en stor landsby med et udpræget gårdsamfund, men Jelling by voksede hurtig efter jernbanen kom til byen. Jelling Station blev hurtig en af banens bedste mellemstationer målt på persontrafik. I starten var det primært på grund af turistattraktioner som kirken med Jellingestenen og vikingegravhøjene, der tiltrak, men senere også som udflugts by.

Da statsbanerne overtog Jelling Station i 1914 i forbindelse med Givebanens forlængelse til Herning den 1. januar 1914, blev Jelling Station nedsat til holdeplads med sidespor. Efter kraftige protester for borgere i Jelling ophøjede DSB Jelling Holdeplads til Station i 1918

Vejle-Give-Herning strækningen blev fjernstyret fra Herning i 1969. På grund af en faldende trafikmængde blev Jelling Station nedsat til trinbræt med sidespor i 1973. Sidesporet blev nedlagt i 1988.

I 1978 blev den oprindelige stationsbygning nedrevet og erstattet af et posthus med tilhørende venterum.


Fra Jernbanen.dk/ Jernbanehistorisk forum er hentet følgende:
"Anlægget af en smalsporet jernbane fra Vejle til Give med et statstilskud på op til 100.000,- kr. blev vedtaget ved lov af Rigsdagen den 12. april 1889. Det var tredje gang man forsøgte; i 1882 og 1887 var forslaget blevet afvist. Lovteksten blev senere ændret til en normalsporet bane, og den 15. juni 1892 blev der udstedt koncession til ”Vejle-Give Jernbaneselskab” med åbning senest 1. maj 1896.
Ingeniørfirmaet Gluud, Werner og Winkel byggede uden de helt store problemer banen, der kunne åbne for ordinær drift den 2. august 1894.
For bl.a. at spare tilslutningsafgiften til DSB etablerede VGJ sig med egen station – Vejle Nord – lidt nord for statsbanernes station, dog forbundet med et overleveringsspor. I 1897 blev stationsområdet kraftigt udvidet, da den nye privatbane til Vandel (VVGJ) fik endestation her. Fra Vejle N påbegyndtes stigningen op gennem Grejsdalen til Grejsdal station efterfulgt af Højgaard holdeplads, Hørup holdeplads, Jelling station, Mølvang holdeplads, Gadbjerg station, Farre station og Give station.
I hovedparten af VGJs tid som privatbane kørtes der 3 togpar dagligt, og køretiden var ca. 1½ time for den 30 kilometer lange strækning.
I 1908 besluttedes det at DSB skulle forlænge banen fra Give til Herning samt overtage strækningen Vejle – Give. Anlægget af Give – Herning delen blev påbegyndt i 1911 og den 1. januar 1914 åbnede banen. Staten havde i 1912 overtaget ejerskabet af VGJ men først den 1. oktober 1914 overtog staten også driften af banen, hvorved VGJ ophørte med at eksistere."


Stationsbygning set fra sporet ca 1975


ukendt /Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Stationsvej set fra nord ned mod stationen

ukendt /Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Til venstre i billedet ses seminariet med
pedelbolig og gymnastiksal.
Til højre i billedet ses posthuset (Stationsvej 6)
og Rosendals Gård (Stationsvej 8) og bagest i billedet stationsbygningen.

Stationsvejs vestlige del blev først temmelig sent udbygget. Posthuset blev opført ca. 1906 og lå i den første tid ret isoleret med Rosendals Gård som eneste nabo. /Byens første posthus lå på Herningvej 2)
Stationsbygningen blev nedrevet omkring 1975.

På pladsen forrest til højre i billedet var der en tømmerplads og tømmerhandel (kendt som Rosendals Tømmerhandel) indtil 1933, hvor Gormsgade 1-3 blev opført.

Seminariets pedelbolig forrest til venstre blev revet ned ca. 1932. Efter pedelboligen ses seminariets første gymnastiksal.

Rosendals gård blev revet ned i 1933. Hvor den lå, kom Jellings nye mejeri til at ligge (Stationsvej 8). Mejeriets bygninger eksisterer stadigvæk, men mejeriet er nedlagt, og nu (2017) har Runecenteret til huse i bygningerne.

D en 1. august 1995 var der en togulykke i Jelling hvor to regionaltog stødte frontalt sammen i sydenden af Jelling Station. Ingen personer omkom ved ulykken – men af de i alt 69 personer i togene, blev 19 indlagt og 35 behandlet på skadestuer; 15 kom ikke på sygehus. De to regionaltog var så sammenfiltrede, at de måtte skæres op på stedet for at blive fragtet bort.
Strækningen mellem Vejle og Herning er enkeltsporet. Togene - fra Fredericia hhv. Herning - skulle planmæssigt krydse hinanden på Jelling station. Toget fra Herning satte - efter passagerudveksling - i gang fra Jelling station uden at have fået signal eller anden tilladelse til dette og kolliderede med det indkørende tog fra Fredericia (Vejle), der havde fået signal til indkørsel på stationen. Begge togs lokomotivførere nåede at bremse en smule før kollisionen, hvor togenes hastighed var ca. 50 km/t.
Togene bestod begge af togsæt Litra MR. Forreste førerrum i begge togsæt blev knust og i MRD 4268 fra tog 3756 knækkede vognkassen ved forreste dør. I MR 4066 fra 3746 var passagerafdelingen umiddelbart bag førerrummet også knust.

Jelling set fra sydøst. Forrest i billede jernbanen, Jelling Station, Jernbanevej. Midt i billedet Vejlevej.  mellem 1940-1960

ukendt /Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Stationsvej set fra Nord ned mod stationen


Ålborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl Bibliotek


Jelling Station. 1960


Sylvest Jensen luftfoto/Det Kgl. Bibliotek


Det er muligt at se større billeder her


Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

Et gavlmaleriin Englih? press


RELIGIONSSKIFTET I DANMARK.

Historien om overgangen mellem asatro og kristendom


Foto: Jelling Heritage
I Jelling findes et 50 m2 stort gavlmaleri, som skildrer noget af denne historie . Det ses på gavlen af den store bygning syd for monumentområdet - på Gorms Torv.
Fortællingen fortolkes i maleriet, som er malet af kunstnerne Hans Oldau Krull og Peter Birk. Kunstnerne fokuserer på hver deres opgave. Peter Birk koncentrerer sig om den før-kristne tid med moderne, men tro, slyngede ornamenter og mytiske symboler.
I Peters arbejde på gavlmaleriet, såvel som i det grafiske værk; ser man "Yggdrasil", livets træ, og grisen "Særimner", Odins gris, som er kilde til rigeligt og evigt frisk koge-flæsk i "Valhal".
Hans Krull koncentrerer sig om personerne munken "Poppo" og Dronning Thyra. Kunstnerens fortolkning er, at hun holder et mistænksomt øje med "Poppo", der samtidig viser sin uskadte hånd frem, som et bevis for styrken i den kristne tro.
Det fortælles nemlig, at munken Poppo, kommer til Jelling og udfordrer kongen på den rette tro.
Kongen håner Poppo og udfordrer munken ved at foreslå ham at bære jernbyrd! Dvs. at Poppo skal bære en jernhandske, som er blevet gjort rødglødende i bålet. Og hvis Poppo undgår at brænde sig, vil Kongen anerkende, at “den hvide krist” er stærkere end de gamle nordiske guder!
Og ja, myten fortæller, at Poppos hånd var uskadt efter forløbet. Så Kongen, Harald Blåtand proklamerer, at fra nu af skal danerne være kristne.
Munken Poppo belønnes af kirken i Rom og bliver efterfølgende udnævnt som biskop i Køln.
Maleriet blev indviet i september 2022 i forbindelse med den årlige Verdensarvs uge i Jelling


Som forlæg til maleriet blev brugt dette  kunsttryk,
som også er lavet af Hans Oldau Krull og Peter Birk,

 
På kunsttrykket skildres på den ene side kulturelementer fra vikingetiden. Thors gris, Særrimner; Yggdrasil; autentisk vikingeornamentik osv.

Højre side er en skildring af alt det der gik forud!. For der er altid noget der går forud, som vores sognepræst Kristian Bøcker, sagde ved indvielsen af maleriet. Der er også noget der går forud for ASAtroen. Asa-troen kom sandsynligvis med folkevandringer fra Asien og ind i Skandinavien via Mongoliet, Rusland, Norge, Finland, Sverige til Danmark.
På kunsttrykket ser vi også hvad der kom efter Poppo’s besøg. Poppo viser sin uskadte hånd frem; han er blevet biskop, og lidt i baggrunden ser vi en alvorlig kvinde holde øje med begivenhederne. Vi regner med at, det er Dronning Thyra, som vi antager har haft en finger med i spillet, skønt hun har været død i 10 - 15 år på dette tidspunkt.

Historien om religionsskiftet er langt mere end fortællingen om, at der blev båret “Jernbyrd”. Magthaverne forsøger simpelthen at sælge et svært budskab til folket ved at binde dem en skrøne på ærmet. Altså "spin” eller “fake news”! Det kender vi alt for godt!
Dronning Thyra - der var dronning/drotning før hun blev gift med Kong Gorm - var tydeligvis den kloge, og politisk begavede, når Kong Gorm og Thyra vurderes op imod hinanden.

Kong Gorm der angiveligt har været sø-konge sammen med sin far var god til at drikke og slås; men han havde ikke evnerne til at styre et land. Det tog Thyra sig til gengæld af! Det var hun opdraget til!
Formentlig var det Gorms ægteskab med Thyra og via hendes slægt og status - der legitimerede Gorms kongestatus - og ikke omvendt!

Det vil derfor være mindst lige så rigtigt at kalde Kongernes Jelling for Dronningens Jelling - eller Thyras Jelling.
læs meget mere om maleriet og dets tilblivelse, om kunstnerne, om "EN HISTORIE OM EN RELIGION DER SKIFTER FORM", o.m.m. her  om Maleriet 

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side
In English? Press

Historien om Hytteost, og Jelling Andelsmejeri som
blev til Runecentret i Jelling

Runecentrret 2023

Jelling har haft to mejerier. Det første er fra 1887  og var beliggende på Vejlevej 18. Da det var nedslidt, afløstes det af et nyt mejeri i 1926, som lå praktisk mellem Jelling Station og Jelling Posthus.

I 1882 oprettede man Danmarks, ja, verdens første andelsmejeri i Hjedding ved Ølgod. Kun fem år efter fik Jelling sit andelsmejeri. Torsdag den 12. september 1887 startede omkring 150 andelshavere levering af sødmælk til Jelling Mælkeri. Det nye mælkeri var bygget på hjørnet af Vejlevej og Skovgade, hvor Rema 1000 nu ligger. Med tiden blev også dette mejeri for lille og var nedslidt, da der stadig kom flere leverandører til, og man havde desuden problemer med beliggenheden, da mælkevognene ikke kunne blive ved med at holde på den stadig mere trafikerede hovedvej 18.
28. maj 1926 flyttede man til et nyopført mejeri på Stationsvej, som havde kostet den nette sum af 244.000 kr. Arkitekten var den på den tid meget benyttede arkitekt E. V. Lind fra Skive. Her var plads til kommende års udvidelse af leverandør kredsen. Mejeribestyrer Frode Kragh Iversen blev ansat den 15. august 1936 og virkede som en dygtig og fremsynet leder indtil 1971. I disse år udviklede Jelling Andelsmejeri sig meget. 14. september 1937 afholdtes 50 års jubilæum ved en fest i Jelling Håndværkerforening med 480 deltagere og dagen efter med 300 unge. I 1946 var mejeriet med til at starte DOFO i Vejle, der blev Danmarks største osteeksport selskab.

Jelling mejeri Vejlevej 18, 1910

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Jelling Mejeri, Vejlevej 18, 1912,
25 års jubilæum 

Anna Andersen - Jelling/Jelling Lokalhistoriske ArkivVejlevej 1925-30 Til venstre hjørnet af Damvej og Vejlevej med husene Vejlevej nr. 24, 22, 20, 18, 16.

I midten af billedet ses det daværende mejeri, som lå på hjørnet af Skovgade og Vejlevej (skorstenen).

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Jelling Mejeri, 1959

Elfelt - København/Jelling Lokalhistoriske Arkiv1960 I forgrunden til højre ses stationsbygningen
 og  Stationsvej

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Runecenteret – en del af Jelling butiksliv
I dag er der……..
Efter en beskeden start af Jelling Elforretning i 1976 fik Jonna og Niels Kjærgaard i 1977 muligheden for at købe Stationsvej 8. Jelling Andelsmejeris bygninger skulle sælges og finde anden anvendelse. Borgmester Karlo Søndergaard og formanden for mejeriet, Otto Pilgaard, fandt sammen med Niels Kjærgaard en løsning. Jonna og Niels Kjærgaard købte mejeriet og Jelling Elforretning fik dermed en tilsvarende placering i byen og samtidig åbnedes muligheder for udlejning af forretninger og lejligheder i de store bygninger. Mejeriet havde en grundplan på 1250 kvm og ca. 1000 kvm i overetagen.
En omfattende ombygning gik i gang og allerede 1. august 1978 flyttede Jelling Radio & TV ved Ib Jensen ind i de lokaler der før havde huset Jellings mejeriudsalg og oven på denne fløj, hvor der tidligere havde boet mejerister, blev værelserne nu udlejet til lærerstuderende.
I november 1979 blev Runecentret officielt åbnet med en festlig indvielse. Udover ”Jelling Radio & TV” var de første lejere ”Salon Poulsen”, ”Butik Kirsten” og ”Jelling Elforretning”. Siden har der naturligt været udskiftninger hen ad vejen, hvor andre butikker er kommet til, ligesom folk med behov for en privatbolig gennem længere eller kortere åremål har haft til huse i bygningen.
Niels Kjærgaard har hele tiden stået for ombygning af lejemålene efter drøftelse med lejerne. Målet har været at skabe et helhedsindtryk, hvor den gamle fine mejeribygning i videst muligt omfang holder stilen. Ved den seneste ombygning i 2015 har man i så stort omfang som muligt ført facaden ud mod Stationsvej tilbage til arkitekt E. V. Linds oprindelige byggestil fra midten af 1920´erne. En forskønnelse byens borgere i høj grad påskønner, og da Vejle Kommune har planer om at forskønne Stationsvej, ser fremtiden lovende ud for Runecenteret.
- af Conny Bæk Hansen


Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side


In English - press


Jelling Skole fra før 1903, hvor den blev revet ned
for at give plads for Jelling seminariums
øvelsesskole, som blev opført på samme sted.

Barbara Hansen - Jelling/Jelling Lokalhistoriske ArkivI 1742 fik Jelling Skole sin fundats. dvs den aftale, som Jelling Skole hviler på


Citat fra “AF JELLINGS NYERE HISTORIE”   Side 152
 “I Kristian den 4.s Tid havde vi en Præst, som var meget ivrig for at · hæge og værne om de gamle Kongeminder. Samme Præst ansøgte 1635 Kongen om Lov til at gøre et ,Gadehuse til Degnebo og beskikke en dansk Skolemester.”
Men hvad skete der i mellemtiden? læs historien.
Side 153  “I 1742 - Aaret før Jellingbønderne blev Selvejere - fik Jelling Skole sin Fundats. Børnene fra Rugballe skulde gaa til Jennum, og Børnene fra Skovbølling til Hygum, men alle andre Sognets Børn skulde undervises i Jelling Skole. I Fundatsen hedder det: “ Hvis Degnen ikke skulde være bekvem til Skolehold, skal en anden duelig Person altid dertil beskikkes, og i saa Fald skal Huset følge Skoleholderen, siden det af Begyndelsen er dertil bygge””

Først i 1814 kommer en bestemmelse om at alle drenge og piger skulle undervises fra de var 6-7 år til de fyldte 13-14 år. Herefter begyndte de at gå til konfirmationsforberedelse.

På landet var eleverne i skole 17-18 timer om ugen. Dengang gik eleverne også i skole om lørdagen. Tre dage om ugen underviste læreren den yngste klasse, og de tre øvrige dage den ældste klasse. I sommerhalvåret var der brug for, at de store børn hjalp til med arbejdet på markerne. Nogle steder gik den ældste klasse derfor kun i skole én eller to dage om ugen i sommerhalvåret. Til gengæld skulle de i skole 4-5 dage i vinterhalvåret. For den yngste klasse var det lige omvendt. På den måde kunne den samme lærer undervise begge klasser.Loven sagde, at der højst måtte være et par kilometer at gå, og derfor var der ikke så langt mellem skolerne ude på landet.

Forældrene fik en bøde, hvis de ikke sørgede for, at deres børn kom i skole. Men hvis de voksne havde brug for, at børnene arbejdede, kunne de finde på at holde dem hjemme fra skole alligevel. Barnets arbejde var ofte mere værd end bøden, som gårdejeren fik.


På Thyrasvej  3 lå den første skole i Jelling. Den blev revet ned for i 1903 at skaffe plads til den nye skole. Skolen med de mange navne: Jelling By og Seminarieskole, Jelling Øvelsesskole, Den gule Skole.


Forrest Jelling Skole indtil 1903,
Thyrasvej 3.
Midt i billedet ses smedens bolig,
Vejlevej 1.

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Jelling Skole (Thyrasvej 3 ( bag ved denne anes Haandværkerforeningen
(Thyrasvej 5)
Skolen er opført 1903 på tomten af den gamle Jelling skole og blev nedrevet i 1980.

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


1906 Set fra Smededammen

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Luftfoto med bagside af skolen ca 1950

Ålborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl BibilotekAnna Andersen/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Festpladsen mellem Gorms høj og det sydlige kirkegårdsdige blev indrettet under den første verdenskrig.
Talerstolen fra 1915 var bekostet af oberst Søren Listoe, seminarieforstander Svendsens plejesøn. Den blev tegnet af lærer Edsen Johansen. I juni 1915 blev den indviet ved et stort folkemøde, hvor tidligere statsminister I.C. Christensen talte.
Talerstolen står i dag på Stationsvej overfor Runecentret og foran seminariet

2023 EB

I oktober 1958 blev en ny og meget tiltrængt øvelsesskole indviet. Der var ikke længere plads i den gule skole, som så indtil 1981 fungerede som undervisningslokaler for seminariet - bl.a formning og håndarbejde

Den ny øvelsesskole blev bygget ved siden af seminariet på Jernbanevej/Grønnegade

Odense luftfoto /Jelling Lokalhistoriske Arkiv


II begyndelsen af 1970erne blev det klart, at skolen ikke kunne blive ved med at rumme de stadigt flere elever og seminarister, at en udvidelse var nødvendig. I stedet for at udvide på stedet, bsluttede man at bygge nyt. Således kom Bredagerskolen til at ligge på den anden side banen.På grund af økonomi blev byggeriet udført af 2 omgange.Først byggede man lokaler til 1-6 klasserne, der flyttede ind i august 1976. Eleverne på 7-10. klasserne fortsatte på Smededamsskolen til 1982 og så kunne de også glæde sig over de fine forhold i den nye skole - med idrætshal.
Da e yngst elever havde forladt Smededamsskolen,flyttede de store ind, idet bygningerne blev brugt til den nyoprettede pædagoguddannelse.
I 1995 blev Specialskolen Skovagerskolen bygget ved siden af Bredagerskolen.

Efter Jelling Øvelsesskole var blevet tømt for de små elever, flyttede de store ind, idet bygningerne blev brugt til den nyoprettede pædagoguddannelse.

I 2013 startede Jelling Friskole i en del af disse bygninger. Se artikel i VAF fra 2012
https://vafo.dk/jelling/smededamskolen-bliver-maaske-skole-igen
Det er muligt at se større billeder herDet er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side
In English ?- press


The Tour de France Stone

Billede fra afsløring af TDF stenen 30/6 2022

foto: Vejle Kommune


Gorm den Gamle gjorde det. Harald Blåtand gjorde det. Rejste sten i Jelling over deres store bedrifter.
Nu har Jelling rejst en sten over Tour de France rytternes bedrifter
Når den sidste Tour de France cykel er kørt ud af Jelling, så skal der være noget tilbage. Ikke kun de gode minder. Noget mere håndfast. Noget, vi kan røre ved og føle på. Noget, der måske kan stå i 1000 år.
Derfor har Jelling rejst en tonstung sten, der skal fortælle om store tanker, store bedrifter og lidt pral. En sten, der i sin udformning sender en hilsen tilbage til arven fra vikingekongerne og samtidig er moderne i sit udtryk og viser, at Tour de France sætter sit præg på området.
Tour de France er et møde mellem det rå og det raffinerede. Et møde mellem den til tider rå natur, rytternes råstyrke, hierarkiet på holdet, taktisk tænkning og den raffinerede cykel. Det møde kan ses og føles på stenens rå flade, hvor en cykel træder frem.
Stenen er ikke kun en fejring af Tour de France-feltets-besøg. Den er også en fejring hverdagens cyklister, af landevejenes lycra-klædte cykelhelte og dem, der har valgt at opleve Danmark på cykelferie. I fantasien kan cyklens stel udstyres med såvel klikpedaler og racerstyr som med en mere behagelige sadel, kurv og bagagebærer.
Og som cyklen kører igennem Jelling, præges den af arven fra Vindelev-skattens guldbrakteater, kong Gorms remspænde og Harald Blåtands store runesten. Denne arv er graveret i messing, der patinerer over tid.
Stenen er rejst i anledningen af Tour de France 3. juli 2022, hvor løbets 3. etape kørte gennem Jelling. Jelling Sparekasses Fond har skænket stenen og den er udført af Filip’s Sten & Billedhuggeri.


Se flere billeder og læs artiklen fra juni 2022 på VAFO.dk

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side


In English? press

Uffestenen blev afsløret den 22. juni 1913. Ikke alle brød sig om hverken udformningen eller den tekst, der var at læse på stenen. Den kendte forfatter og nobelprismodtager, Johannes V. Jensen, mente, at den var en skændsel. Vejle Amts Folkeblad kunne godt lide den, de kaldte den ”smuk”, ”harmonisk”, ”ejendommelig” og ”storslået”. En kendt billedhugger fra Vejle, Billeschou, havde taget sig af den mere håndværksmæssige side af sagen. Vejle Amts Folkeblad havde en nøje beskrivelse af stenen:
”Lad os begynde med den stor Overligger.
Dens forside består af to skrå Falder, der adskilles fra hinanden ved en omtrent lodret Kant.
Den ene Flade bærer navnet Vermund, den anden Navnet Uffe; Over hvert Navn findes anbragt en Krone og under hvert af dem en Ravn, Krigens Symbol
Som Tilslutning til på Fladernes nederste Kant er det Meningen at anbringe nogle Bølgelinjer.
På den Kant, som danner Grænsen mellem de to Flader, findes udbygget Sværdet Skræp.
På Bagsiden af Overliggeren skal sættes følgende Indskrift:
”Jeg kom fra Linnet i Vester. Læreskolens Sønner drog mig”.
Af de tre svære Sten, som bærer Overliggeren, vil kun den mod Gaden vendende få nogen Udsmykning. Her findes Navnet Folke, den Mand, der efter Sakses Beretning på Sønderjydernes Vegne overbragte Kong Vermund på Jelling Kongsgård Budskabet om den svenske Kong Atles Krigserklæring i så mandige Ord, at Kongen rakte ham sit Guldbæger tilbage.
I god Samklang med denne Fortælling har man på Stenen under Folkes Navn anbragt den sønderjyske Løve.
De to andre Bæresten i Dyssen vil kun komme til at bære Navnene på de Steder, hvorfra de er hentet, henholdsvis Jelling og Harresø.
Endelig Sokkelen. På Forsiden, altså under Navnene Vermund, Uffe og Folke, findes Indskriften:
”Søn skal løfte Faders Arv”, på Bagsiden Årstallet 1913, og på de to andre henholdsvis 13. April og 22. Juni. Den første Dato angiver hin mindeværdige Dag da den store Sten førtes fra Linnet til Jelling, den anden den Dag, da Monumentet afsløres og overgives til Offentligheden.”

Selve afsløringsdagen var en festdag i Jelling. Dannebrog vajede over hele byen og to store Dannebrogsflag dækkede monumentet. Cirka 3000 mennesker havde samlet sig på pladsen omkring Uffestenen. Et orkester spillede nationalsangen, hvor alle rejste sig og herrerne tog huer og kasketter af. Herefter sang man sammen ”I Danmark er jeg født” og så tog Skat-Rørdam ordet for at byde velkommen på Sønderjysk Forenings vegne. Skat Rørdam havde været med til at stifte Sønderjysk Forening for Jelling i 1908 og bestred formandsposten. Efter endnu en fællessang holdt Skat Rørdam selve afsløringstalen og her forstår man i hvilket ærinde stenen egentlig er sat. For det er faktisk et mindesmærke, til ”minde om de Mænd, som har levet på dette Sted, og om Begivenheder, som er foregået her”.

Uffe repræsenterer i denne forbindelse kærligheden til fædrelandet, og det er den man med stenen, ønskede at minde især de unge om, og især lærerskolens elever.

Det var Jelling Sønderjyske Forening, som Skat Rørdam var formand for, der stod bag hele ideen om etableringen af monumentet.

Ideen fik han ved en kæmpe folkefest i Jelling i 1912 

De sønderjyske foreninger og ungdomsforeninger i Vejle og Omegn havde inviteret 1000 unge sønderjyder til folkefest den 6.-7. juli i Vejle og byerne omkring. Målet med festlighederne var at styrke troen på folkeligt fællesskab og kærlighed til moderlandet imellem folk både syd og nord for Kongeågrænsen.

På folkefestens sidste dag var der flere særtog til Jelling og kørsel med hestevogne, og omkring 7000 mennesker samles i byen. Der var taler og sange, og det medbragte smørrebrød bliver sat til livs. Søndag aften fragter særtog sønderjyderne godt hjem.

Og det er under al festivitasen, at seminarieforstander Hemming Skat Rørdam fra Jelling får idéen til et stort monument til minde om Folkefesten. Indsamling finder sted under selve Folkefesten, og et års tid senere pruster, stønner og pukler både heste og 80 seminarieelever med at få monumentet på plads. 

Alene den øverste sten vejer mellem fem og syv tons. Hele Jelling følger med i arbejdet for at få monumentet på plads og kørt stenene hen til Smededammen. Her står den altså stadig og gør opmærksom på sig selv.


Se hele billedserien om Uffestenens vej fra Linnet
og til den endelige plads foran skolen
d. 13. og 14. april 1913
 


Anna Andersen, Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Uffestenen foran Jelling Øvelsesskole og Håndværkerforening ca 1960


ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Jelling Skole, Uffestenen og Hotel Gormshøj, set mod nord
(fra Vejlevej), ca. 1976

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Anlægget ved Smededammen ca. 1915

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv b684

Det er muligt at se større billeder her

Links til andre artikler om Vermund og sønnen Uffe hin Spage, som nogen kilder sammenligner med Gorm og Harald
Sagnet om Uffe hin Spage. - Tidsskrift.dk  (downloades til enhed)
herfra citeres: s 64-65
"Anglerne er altsaa annekterede som Danskere, og den førdanske Urtid er forsvunden. Deres Rigssæde er fra Angel flyttet til Jelling, som var Danmarks vigtigste Kongsgaard i 10. Aarhundrede, endnu kendelig for os gennem sine mægtige Kongshøje og Runestene. Og Vermund og Uffe er kun Masker for Gorm den Gamle og Harald Blaatand. Sagnet om Uffe hin Spage.  Sammensmeltningen kan være lettet af den Omstændighed, at Vermund allerede i »Beowulf« — synes at optræde med Navneformen Gar mund, der nærmer sig stærkt til Gorm. Vermund er gammel, bærer i nordisk Overlevering Tilnavnet »den vise«, hvad der forudsætter høj Alder; det passer jo godt nok til Gorms Tilnavn »den Gamle«. løvrigt tillægges der Vermund en vis Uvirksomhed, Passivitet; han har nedgravet sit ypperlige Slagsværd Skrep af Mistillid til Sønnen Uffes Evne til at svinge det. Hermed kan sammenholdes, at Gorm i Sagnet hos Sven Aggesøn kaldes »den løge«, dvs. »den lade«. Yderligere er Vermund affældig og blind; her tænker Digteren sikkert paa et almendansk Nationaltræk, den blinde Sorgløs¬ hed overfor Farer fra Udlandet. »O Danmark, paa Rænker du aldrig dig forstod!« Sønnen Uffe fremstilles som kæmpestærk, men dvask og næsten stum. Vi mindes her et lignende Motiv i en anden dansk Gendigtning af anglisk Urdigtning, nemlig den Dvask¬ hed, der tillægges Tvskertrællen Kong Ingild og revses i en Tordentale af Kæmpen Starkad; denne Tordentales danske Udgave har Axel Olrik netop tydet som møntet paa Harald Blaatand. Men Uffe ejer Evnen til i elvte Time at vaagne til Daad. Og dét, mener Ellekilde, sigter til Harald Blaatand, der kraftig sikrede Rigets Sydgrænse ved at nedkæmpe den svenske Indvandrer Gnupas Rige og saaledes stolt kunde sige paa Jellingstenen om sig selv, at han »vandt alt Danmark«. løvrigt kan Uffes Opvaagnen i elvte Time ogsaa tages som et Billede paa almendansk Art: »Kommer vi ikke idag, saa kommer vi imorgen; "


Kong Vermund og Uffe Hin Spage 400-500 årene  fra Fortidensjelling.dk
Denne fortælling er noget nemmere læst end ovenståendeDet er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

In English - press 

"Vandsten" på det nye sted foran Byens Hus

foto: EB

“Vandsten” er en skulptur skabt af billedhuggeren Ole Christensen (1932-2000). 

Kunstneren forklarede selv om stenen: - “Vandstrålen skal stå i 10 centimeters højde over stenen, der ser ud som den gør, fordi den skal danne en beskyttende omfavnelse af den lille vandstråle. Skulpturen hedder Vandsten, fordi det er det, den er. Så kan folk selv fortolke den lige nøjagtig, som de vil”
“Vandsten” blev rejst i 1991 på Hovkjær Torv som en gave til Jelling i anledning af forsikringsselskabet Vejle Brands 150-års jubilæum.
Den fik dog kun 15 år på sin plads, før den i 2005 måtte vige for Jelling Sparekasses byggeri af et nyt hovedsæde. Hovkær Torv er i dag Brugsens Parkeringsplads
Siden har den stået opmagasineret på tre forskellige lokationer.
Siden Vandsten forsvandt fra bybilledet i 2005, har borgere i årenes løb flere gange efterspurgt skulpturen. 

Efter 15 år på Vejle Kommunes lagre blev den fundet frem og der blev bevilget penge til at genopstille den i Jelling. Selve soklen var dog pist væk, så der måtte laves en ny.

I oktober 2022 blev Vandsten så sat op på sin nye plads ved Byens Hus


Mere fra Vejle Amts Folkeblad:

   Forsvundet kunstværk: Jellingborgere forsøger igen at redde Vandsten
  'Det har været en lang, hård kamp': Forsvundet skulptur gør comeback efter 17 år
  Penge øremærket skulpturprojekt: Vandstenen vender snart tilbage til Jellings bybillede

Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side

In English - press


Se mere på www.Jellingguiden.dk

VIDSTE DU …
....at der er mange overnatningsmuligheder i Jelling:.
B&B - Trine Andersen
Dambo Bed & Breakfast
Fårup Sø Camping
Jelling Apartment
Jelling Familie Camping
Jelling Kro
Kolleruplund Gårdferie
Nørrelide ferielejlighed og herberg
Skelgaard Ferielejlighed
Skovdal Kro
Skovlyst Bed & Breakfast

…at der er gode muligheder for kultur og bevægelse i Jelling.
Byens Hus, Møllegade 10, indeholder Biograf, Bibliotek, Borgerservice og café m/koncertarrangementer
Gormshallen, Kathrinelund 1, har to idrætshaller, fitnesslokale, spinninglokale, skydebaner, e-sports lokale, stort udendørs idrætsanlæg med tennisbaner, beach-bane samt fodboldbaner. Derudover er der motionssti rundt om fodboldbanerne med udendørs
træningsredskaber.
Ragnarok SkatePark Skinbjerg 1. Banen er til skateboard, løbehjul, rulleskøjter eller BMX. Der er ca. 830 m2 til at boltre dig på.


…at i Jelling er der flere steder, hvor du kan spise og drikke godt:

Jelling Kro, Gormsgade 16
SEJD Café & Boutique , Gorms torv 7
Byens Café, Byens Hus Møllegade 10
Pandekagehuset, Gormsgade 21
Jelling Pizzeria, Jernbanevej 1
Jelling Familiecamping, Mølvangvej 55
Skovdallund kro Fårupvej


…at der er flere steder man kan bade i Jelling.

Fårup Sø har rent vand, og her kan du trygt bade.
Vejle Kommune måler vandets indhold
af bakterier hen over sommeren.
Du kan også leje vandcykler og robåde ved
kiosken i den østlige ende af Fårup Sø.
Jelling Friluftsbad - en opvarmet oase for hele
familien. Her er 25 m bassin, børne og småbørnsbassin, og altid mindst 25 grader varmt.
Friluftsbadet blev indviet i 1966 og det store bassin blev udgravet ved håndkraft af en gruppe frivillige

…at der i Jelling hvert år sidst i maj samles mellem 30.000 og 40.000 glade mennesker til
Jelling Musikfestival. Landets 3. største musikfestival.
Og at der hvert år i den første weekend i juli samles vikinger fra nær og fjern til det store Vikingemarked.
at der arrangeres verdensarvs uge hvert år omkring d. 1.september, med Høstmarked, loppemarked, Fællessang ved højene, fællesspisning, underholdning, og meget mere.
Se mere via dette link  

...at der ikke er langt til flere oplevelser.
0 km. til Hærvejsstien
- den går lige gennem Monumentområdet
2 km. til Fårup Sø
11 km. til Vejle
8 km. til Givskud Zoo
8 km. til Kongens Kær
16 km. til Randbøldal Plantage
22 km. til Syvårssøerne
22 km. til Gudenåens udspring
22 km. til Lalandia
24 km. til Legoland
26 km. til Egtvedpigens grav
Grejsdalsstien starter i Kongernes Jelling.


 in English? Press

...og historien om den frygtelige drukneulykke
Damvej er anlagt ind over en mark, der hørte til gården Grangård, dengang den lå ved Østerbydammen. Det første hus på Damvej er bygget i 1932. Det er Damvej 2.

Når man kigger ud over Østerbydammen, ser man en af de sidste gårde, der stadig ligger i Jelling by, nemlig Østergård. Oprindeligt lå der rigtig mange gårde i Jelling.

Selv om Jelling er en by i evig forandring, er der stadig huse og steder, som er let genkendelige på trods af et mere end 100 år gammelt motiv. Det gælder for eksempel dette blik ned ad Vejlevej med Østerbydammen til højre og den smukke aftægtsbolig til Østergård midt i billedet.

Aftægtsboligen blev opført af Geert Hansen Sørensen, der havde Østergård fra 1874-1906. I 1906 solgte han gården og flyttede med sin familie i Damrosa, som aftægtsboligen så smukt kom til at hedde.


Østerbydammen Villa Rosa 1906


ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Villa Damrosa, Vejlevej 28  1912

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Østergaard
I forgrunden ses Geert Hansen Sørensen med familie,
som ejede Østergård 1874-1906
De byggede villaen Vejlevej 28 (Damrosa)

 

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Østerbydammen, set fra vestmed Vejlevej 28 i
bBaggrunden, ca 1910


ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Østerbydammen 1947


Sylvest Jensen Luft foto/Det Kgl BibliotekHer ved Østerbydammen gemmer sig en sørgelig historie om Anna Olsen og hendes familie. Vejle Amts Folkeblad, 6. februar 1913:
”I Eftermiddags ved 2-Tiden er en Pige paa 4 Aar, Anna Olsen, Datter af Gaardejer Ole Olsen, Jelling, druknet. Hun kørte paa Slæde paa en Dam tæt ved Gaarden, faldt i et Hul og kom ind under Isen. Det varede et Kvarter, inden man fik hende trukket op, og da var hun død.”.

Ole Grangaard fortæller:
“Der er tale om min fars søster, familien boede dengang i det der i dag hedder Dambo. Det var en en af byens gårde placeret få meter fra kanten af Dammen. Østerbydammen blev brugt om vinteren til at skære frosne isblokke til brug i byens frysekælder.
Der blev ikke talt meget om ulykken i familien - det gjorde man ikke, den slags skulle man "komme over" ved at forsøge at glemme.
Det fik dog en medvirkende betydning for mine bedsteforældres beslutning om at flytte gården (i bogstaveligste forstand) væk fra Østerbydammen og over på den anden side af banen. Dels fordi min bedstemor ønskede at komme væk fra dammen og derudover fordi gårdens jorde lå på den anden side af banen. Den nye gård, Grangaard(i dag børnehave, danmarks bedste i 2017), bør, blev i vid udstrækning bygget af genbrugsmaterialer fra den gamle gård. Så vidt jeg ved blev kun en mindre længe stående tilbage.
Annas mor, min bedstemor, var gravid da det skete og da hun kort efter fødte en datter blev hun døbt Anna. Anna fik således som sit lod i livet at være den der skulle erstatte den døde pige. Det blev rigtig svært. Min kusine Anne Marie Ejrnæs, der er forfatter har skrevet en gribende historie om min faster Annas liv. Bogen hedder: Theas færd". Der er flere andre bøger af min kusine om familien i Jelling. F.eks. bogen, "Sneglehuset".Sneglehuset er beliggende på hjørnet af Jernbanevej og Skovgade.”


Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side
  • Jelling, South Denmark, Denmark

udbygges løbende
Med nyere historie menes de sidste 2-300 år

Jelling var endnu en lille landsby med middelalderkirke i midten af 1800-tallet. I 1841 blev Jelling Seminarium oprettet. Men i anden halvdel af 1800-tallet kom der både en sparekasse, et andelsmejeri og en håndværkerforening; sidstnævnte blev stiftet i 1883.
I 1894 blev Jelling stationsby på Vejle-Give-banen. Jernbanen fik væsentlig betydning for Jellings udvikling, og det samme fik seminariets vækst. I 1921 var der 839 indbyggere i byen. Indirekte havde seminariet også betydning for byens fysiske udseende, idet den mangeårige forstander Hemming Skat Rørdam satte sig i spidsen for en frilæggelse af de to vikingetidshøje i midten af byen. Der var bygget tæt langs højene, men nu begyndte man at nedrive husene på østsiden af Gorms Høj. I 1935 blev det sidste af disse huse fjernet, og i årene derefter fortsatte processen med yderligere nedrivninger for at frilægge højene.
I 1950 boede der 1.003 personer i Jelling, og dette tal var i 1970 vokset til 1.540. I 1960’erne opstod parcelhuskvarterer mod især vest og sydvest. I 1966 blev der bygget et friluftsbad, og i 1969 åbnede fritidscenteret Gormshallen. Seminariet voksede; indtil 1958 var det kun for mænd, herefter fik kvinder lov at komme på seminarium, hvilket fordoblede elevtallet. Det nødvendiggjorde opførelse af nye seminariebygninger, indviet i 1967, for at få plads til alle seminaristerne. I 1982 blev socialpædagogisk afdeling føjet til seminariet, og i 2002 blev det til center for videregående uddannelse (CVU).
Udbygning mod syd og opførelsen af nye beboelser fortsatte fra slutningen af 1900-tallet og ind i 00’erne. Indbyggertallet steg til 2.614 i år 2000 og lå i 2006 på 2.932. Frilægningen af bymidten med vikingehøjene og kirken fortsatte; oplevelsescenteret Kongernes Jelling åbnede i år 2000.
I perioden 1970‑2006 var byen administrativt centrum for Jelling Kommune. Der blev bygget en ny kommunal administrationsbygning i 1977 og etableret asylcenter fra 1993. Første udgave af Jelling Musikfestival fandt sted i 1989.

Links til andre artikler
Læs bl.a.fortælling om Jelling tilbage til 1500-tallet -om Skidendammen, der tog navneændring til Smededammen, om hvordan Kongevejen og Høvdingeborg kom til betyde en stor bevågenhed og udvikling af Jelling i det 16. århundrede, om at Konge Frederik d. 2 i 1536 fik sit eget Herberge i Jelling. Og mange andre sjove og spændende oplysninger:

Billeder fra Nationalmuseets billedsamling - primært vedr. monumentområdet og gamle udgravninger

Se forskellen på Jelling fra 1954 til 2020  lukker op i map.Krak.dk.

Mulighed for at se større billeder. Gå til Galleriside

Der er stor forskel på Mølvangvej omkring Brugsen ca 1960 og 2020’rne

Sylvest Jensen Luftfoto/Det Kgl Bibliotek

Hjørnet af Fårupvej/Mølvangvej  1960 

Sylvest Jensen Foto/Det Kgl. Bibliotek

Vejlevej 20, 

1948-52 Ålborg Luftfoto Det Kgl. Bibliotek

Jelling fra luften ca 1930

Hærens Flyvetropper/Det Kgl Bibliotek

Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side


Anesminde ca. 1935

unknown/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Anesminde was one of the largest farms in Jelling town. It has been here since 1794, but very recently Vejle Municipality took over the buildings. The farm has been called Anesminde ( Memory of Ane) since 1839. That's when Ane Gys, who was married to the farm owner Knud Pagh, died. He honored her by naming the beautiful farm after her.
Over the years, the farm has had many different owners, but it has always been a large farm with many employees. Around the year 1900, the Wistoft family owns the farm. Jens Peter Wistoft was the formal owner, but farms have always been family-run businesses. His wife, Jacobine, has been in charge of all the household with the help of a handful of servants. She had to ensure that there was food on the table for everyone every day, that the servants were under control, that the herb gardens were looked after. Not infrequently it was the wives who had control of the farm's accounts. The couple had five children who certainly also had their significant roles on the farm, as they have been able to take on responsibilities.

Anesminde 1910

unknown/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Anesminde ca. 1960

 unknown/Jelling Lokalhistoriske Arkiv 

Anesminde before the demolition of the farmhouse and
commencement of remodeling
section of google maps map


Plan for Anesminde and the area around the farm.
Reconstruction 2023-24


Vejle municipality

It is possible to see larger pictures here

It is not allowed to copy the images on this site.

GORMSGADE 13


Asta Andersen - a legend in Jelling


Bookstore at the corner of Gormsgade og Mølvangvej 1957

unknown/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Same spot 1920
ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


In this corner house there was a bookstore for almost 80 years. It was the only 27-year-old widow, Anna Marie Andersen, who in 1918  rented the house and set up a small bookstore, which over the years became famous knowledge of. She had her little three-year-old daughter, Asta, with her. Before Anna Andersen started her bookshop at Gormsgade 13 in 1918, shoemaker Lützen lived here with their 12 children.

Iin 1936, the road had to be widened and a new house was built behind the old one
Anna Andersen became the owner of the "new" house. The house was quite large and the Andersen family always had several seminarians living there.

As soon as she could, little Asta helped her mother in the store, and it was only natural that after her mother's death, she continued the business.

It was Asta who made the bookstore famous. Asta Andersen was a great personality. She was strongly involved in Jelling's cultural life and it was an experience to step into her bookshop. There were many books here - and much else. If the weather permitted, Asta Andersen sat at a table outside the shop. Here she could follow big and small and have a chat with everyone who had an errand in Gormsgade. The bookstore closed in 1997.

Asta Andersen, was born on an estate south of Jelling, as the daughter of Anna and Marius Andersen.Asta's father died suddenly after a few days of illness, when Asta was only 5 months old. After that, Asta's mother worked at baker Jacobsen in Jelling, and from 1918 she ran a bookstore on the corner of Mølvangvej and Gormsgade, where Surdejsbageren is now located. Asta did not start a family herself. Her mother had looked after her from an infancy and had managed without help. Asta felt a deep commitment to her mother, and early on chose to follow in her mother's footsteps and continued the bookstore. Before Asta Andersen took her education as a bookseller at Boghandlernes Højskole, she attended Snoghøj Gymnastikhøjskole and for a time she taught gymnastics at the seminary's exercise school in Jelling
, gymnastics shows, dilettante performances in the Craftsmen's Association and at the seminary. She was often called for for female roles in the seminary's dilettante performances, as until 1958 there were only male students at the seminary. Jelling's story was one of Asta Andersen's great interests. She followed the archaeological excavations closely, and was at home among the many museum people and archaeologists who visited Jelling.The town of Jelling was her brainchild, and she knew a lot about the city and its inhabitants.
And she became a person who was known and treasured throughout the city, and in 2022 construction has started on a residential area named after her in Jelling


The corner house with bookstore before it was
demolished in 1936 and replaced by a new corner
 building withdrawn from the road

Unknown/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Asta Andersen in front of her bookshop,
which closed in 1997

A picture containing text, building, store, shop Description automatically generated

Erling Nygaard, Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

It is possible to see larger pictures here


It is not allowed to copy the images on this sitev


Pictures from KØS
Museum of art in public space

Latest news 28/3 2023:
Currently Confiance cannot  be seen at Gorms Torv. The statue was weathering in its attachment to the foundation and has therefore been taken in for loving treatment. It is not known if and when it will return. But the story of Confiance lives on


The bronze sculpture "Confiance" has been given a fine location on Gorms Torv with Gorms Høj as an elegant background. It is one of the greatest and most distinguished sculptors in the history of Danish sculpture, Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984), who executed the work in 1963. It was previously located in front of Jelling's town hall

In 1982, Confiance was unveiled in front of the town hall in Jelling. And Confiance means trust. At the unveiling, the members of the city council quickly changed the title to "trust in the municipality's government". It was Jelling's former mayor, Karlo Søndergaard, who had to pull on his official clothes to reveal the sculpture. Its appearance was now no secret: it has been standing in the hall of the town hall for a long time. The sculpture is made in bronze by the 71-year-old Sonja Ferlov Macoba. has previously been in a group with, among others, Asger Jorn.

It is not allowed to copy the images on this site.