MØLVANGVEJ 2

Hvis man kigger godt efter, kan man se, at Brugsen består af en ældre og en nyere del. Den ældre er bygget i 1960 og den er bygget med det formål at drive en brugsforening. Jelling havde haft en brugsforening siden 1920, men den lå i Gormsgade i et hus som ikke længere findes. 

Oprindeligt lå præcis her en af Jelling større gård, Rosenvold. Brugsen i Gormsgade levede på lånt tid, da man godt vidste, at der lå et stort ønske om at frilægge gravhøjene. Derfor havde man sikret sig ved at købe et par jordlodder fra den gamle gård Rosenvold og i 1959 kunne man i dette hus indvie en moderne selvbetjeningsbutik. 

Butikken lå i stueetagen, på første sal boede uddeleren og i tagetagen var der plads til kommis’erne. 

Se mere om gården Rosenvold længere nede


100 år med brugs i Jelling. læs historien
Vafo.dk
Nedenstående citeret delvist derfra:
  • Jelling og Omegns Brugsforening bliver stiftet 9. december 1920 på en generalforsamling i salen på Jelling Håndværkerforening.
  • Brugsforeningen lå på Gormsgade. Men den flyttede 22. juli 1959 til Mølvangvej.
  • I 1960’erne vokser Jelling, og brugsforeningens bestyrelse beslutter at bygge om og til.
  • I 1968 er butikken på 365 kvadratmeter. Det er også i disse år, at man begynder at bruge kontant betaling.
  • Jelling vokser yderligere, og Brugsen får brug for endnu mere plads – omtrent det dobbelte. I 1972 køber brugsforeningen ”Pumpemandens hus” på hjørnet af Fårupvej og Mølvangvej.
  • Gennem længere tid bliver det undersøgt, hvor i byen en ny og større brugsbutik kan ligge. Det ender med, at Brugsen i stedet for at flytte bliver udvidet. I 1982 åbner den 650 kvadratmeter store forretning.
  • I 1993/94 bliver Brugsen udvidet igen. To år senere – i 1996 – bliver Brugsens nuværende uddeler Henrik Werge ansat.


Den første brugsbygning 1920

Rosenvold
Rosenvold lå oprindelig i Østerbyen, formentlig ved siden af Højgård. Da den flyttedes om i Vesterbyen, blev den placeret på den snævre plads mellem Gormshøj og landevejen, tæt op ad Sydhøjens vestside og her havde den sin plads, til den ca. 1852 brændte. Dens ejer, Johan Frederik Rosenvold, opførte sin nye gård vest for landevejen, det nuværende Mølvangvej 2. Stuehuset var efter Jellingforhold meget stort og herskabeligt. Det fornemme har en eftertid valgt at understrege ved at opkalde gården efter bygherren og give den det smukke navn Rosenvold.
Bygningerne blev nedrevet i forbindelse med Brugsens opførelse 1959.
En villavej i Jelling på gårdens jorder har fået navn efter gården.Rosenvold 1948-52

Ålborg Luftfoto 1948-52/Det Kgl Bibliotek


Stuehus før nedrivning i 1958

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side