Et gavlmaleriin Englih? press


RELIGIONSSKIFTET I DANMARK.

Historien om overgangen mellem asatro og kristendom


Foto: Jelling Heritage
I Jelling findes et 50 m2 stort gavlmaleri, som skildrer noget af denne historie . Det ses på gavlen af den store bygning syd for monumentområdet - på Gorms Torv.
Fortællingen fortolkes i maleriet, som er malet af kunstnerne Hans Oldau Krull og Peter Birk. Kunstnerne fokuserer på hver deres opgave. Peter Birk koncentrerer sig om den før-kristne tid med moderne, men tro, slyngede ornamenter og mytiske symboler.
I Peters arbejde på gavlmaleriet, såvel som i det grafiske værk; ser man "Yggdrasil", livets træ, og grisen "Særimner", Odins gris, som er kilde til rigeligt og evigt frisk koge-flæsk i "Valhal".
Hans Krull koncentrerer sig om personerne munken "Poppo" og Dronning Thyra. Kunstnerens fortolkning er, at hun holder et mistænksomt øje med "Poppo", der samtidig viser sin uskadte hånd frem, som et bevis for styrken i den kristne tro.
Det fortælles nemlig, at munken Poppo, kommer til Jelling og udfordrer kongen på den rette tro.
Kongen håner Poppo og udfordrer munken ved at foreslå ham at bære jernbyrd! Dvs. at Poppo skal bære en jernhandske, som er blevet gjort rødglødende i bålet. Og hvis Poppo undgår at brænde sig, vil Kongen anerkende, at “den hvide krist” er stærkere end de gamle nordiske guder!
Og ja, myten fortæller, at Poppos hånd var uskadt efter forløbet. Så Kongen, Harald Blåtand proklamerer, at fra nu af skal danerne være kristne.
Munken Poppo belønnes af kirken i Rom og bliver efterfølgende udnævnt som biskop i Køln.
Maleriet blev indviet i september 2022 i forbindelse med den årlige Verdensarvs uge i Jelling


Som forlæg til maleriet blev brugt dette  kunsttryk,
som også er lavet af Hans Oldau Krull og Peter Birk,

 
På kunsttrykket skildres på den ene side kulturelementer fra vikingetiden. Thors gris, Særrimner; Yggdrasil; autentisk vikingeornamentik osv.

Højre side er en skildring af alt det der gik forud!. For der er altid noget der går forud, som vores sognepræst Kristian Bøcker, sagde ved indvielsen af maleriet. Der er også noget der går forud for ASAtroen. Asa-troen kom sandsynligvis med folkevandringer fra Asien og ind i Skandinavien via Mongoliet, Rusland, Norge, Finland, Sverige til Danmark.
På kunsttrykket ser vi også hvad der kom efter Poppo’s besøg. Poppo viser sin uskadte hånd frem; han er blevet biskop, og lidt i baggrunden ser vi en alvorlig kvinde holde øje med begivenhederne. Vi regner med at, det er Dronning Thyra, som vi antager har haft en finger med i spillet, skønt hun har været død i 10 - 15 år på dette tidspunkt.

Historien om religionsskiftet er langt mere end fortællingen om, at der blev båret “Jernbyrd”. Magthaverne forsøger simpelthen at sælge et svært budskab til folket ved at binde dem en skrøne på ærmet. Altså "spin” eller “fake news”! Det kender vi alt for godt!
Dronning Thyra - der var dronning/drotning før hun blev gift med Kong Gorm - var tydeligvis den kloge, og politisk begavede, når Kong Gorm og Thyra vurderes op imod hinanden.

Kong Gorm der angiveligt har været sø-konge sammen med sin far var god til at drikke og slås; men han havde ikke evnerne til at styre et land. Det tog Thyra sig til gengæld af! Det var hun opdraget til!
Formentlig var det Gorms ægteskab med Thyra og via hendes slægt og status - der legitimerede Gorms kongestatus - og ikke omvendt!

Det vil derfor være mindst lige så rigtigt at kalde Kongernes Jelling for Dronningens Jelling - eller Thyras Jelling.
læs meget mere om maleriet og dets tilblivelse, om kunstnerne, om "EN HISTORIE OM EN RELIGION DER SKIFTER FORM", o.m.m. her  om Maleriet 

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side