Per Lampe/Google maps


Som alle andre gode byer i Danmark, har Jelling naturligvis også en kro. Sandsynligvis har der ligget beværtninger af en slags i Jelling, lige så længe, der har været mennesker her. Men den nuværende Jelling kro kan dateres tilbage til 1820. 

Der hvor Jelling Kro ligger, har der siden 1690 ligget en gård. Ejeren - Hans Møller drev fra ca. 1773 kro virksomhed på gården

Jelling Kros historie kan derfor føres tilbage til 1773. I de første år fungerede stedet som herberg med beværtning for rejsende. Det var et privilegium, men også en pligt, som blev pålagt en gård, der lå hensigtsmæssigt i forhold til ”alfarvej”.

Ca. år 1820 blev en bygning i én etage opført til brug for kro virksomhed. Kromanden havde selv ansvaret for beværtningen, der nu også indbefattede servering for byens folk.

I 1842 blev kroen og gården delt, da ejeren ønskede at sælge. Samtidig fik Jelling Kro Kongelig bevilling (helt præcist den 20/6 1842). Den øverste etage blev bygget på kroen omkring 1843-44, oprindelig med 2 kviste, og 3 skorstene. På loftet var der stuepige værelser.

Kroens bygninger blev sammen med Kirken og Højene totalfredede af overfredningsnævnet den 13. oktober 1947. 

Kroen har gennem tiden haft mange forskellige funktioner. Her kunne rejsende søge ly og lokale kunne gå ind til en dram eller et måltid mad. Der er blevet holdt foredrag og holdt politiske møder. På et tidspunkt blev det almindeligt, at private personer lejede sig ind og holdt deres barnedåb, konfirmationer og bryllupper, ligesom gravøllet også typisk blev holdt på kroen: fra vugge til grav. Byen har her holdt sine høstfester og en gang imellem var der optrædende artister på kroen.

Oprindeligt hørte der landbrug med til kroen, men det blev solgt fra for mange år siden. Man beholdt dog en stor have med plads til flere lysthuse og dansepavilloner. 

På nordsiden af Jelling Kro lå byens markedsplads. Her mødtes man et par gange om året for især at handle med landbrugsvarer: kreaturer, heste, får, lam og grise. Når der var marked i byen, var der gang i gaderne. Der var udskænkning på pladsen, så det er ikke gået stille for sig. Jelling Kro 1905 Gormsgade 16.

I baggrunden Jelling savmølle.

Anna Andersen - Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Gormsgade set mod nord med kroen for enden
 af gaden 1905

ukendt/Jelling Lokalhistoriske ArkivJelling Kro med stalden i forgrunden 1930
Fotografen står på det nuværende Herningvej
og kigger mod øst. Vejen der går mod venstre
er Tørringvej (tidl. Hygumvej).

Henrik Kolstrup/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Jelling Kro 1935 B 1386

Svend Jørgensen - Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Luftfoto med kroen øverst i billedet 1965
Nedrivning af huse på østsiden af Gormsgade
er tilendebragt

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv

Mulighed for at se større billeder, klik her


Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side