Med links til andres artikler - billedsamlinger mv.


Med nyere historie menes de sidste 2-300 år

Jelling var endnu en lille landsby med middelalderkirke i midten af 1800-tallet. I 1841 blev Jelling Seminarium oprettet. Men i anden halvdel af 1800-tallet kom der både en sparekasse, et andelsmejeri og en håndværkerforening; sidstnævnte blev stiftet i 1883.
I 1894 blev Jelling stationsby på Vejle-Give-banen. Jernbanen fik væsentlig betydning for Jellings udvikling, og det samme fik seminariets vækst. I 1921 var der 839 indbyggere i byen. Indirekte havde seminariet også betydning for byens fysiske udseende, idet den mangeårige forstander Hemming Skat Rørdam satte sig i spidsen for en frilæggelse af de to vikingetidshøje i midten af byen. Der var bygget tæt langs højene, men nu begyndte man at nedrive husene på østsiden af Gorms Høj. I 1935 blev det sidste af disse huse fjernet, og i årene derefter fortsatte processen med yderligere nedrivninger for at frilægge højene.
I 1950 boede der 1.003 personer i Jelling, og dette tal var i 1970 vokset til 1.540. I 1960’erne opstod parcelhuskvarterer mod især vest og sydvest. I 1966 blev der bygget et friluftsbad, og i 1969 åbnede fritidscenteret Gormshallen. Seminariet voksede; indtil 1958 var det kun for mænd, herefter fik kvinder lov at komme på seminarium, hvilket fordoblede elevtallet. Det nødvendiggjorde opførelse af nye seminariebygninger, indviet i 1967, for at få plads til alle seminaristerne. I 1982 blev socialpædagogisk afdeling føjet til seminariet, og i 2002 blev det til center for videregående uddannelse (CVU).
Udbygning mod syd og opførelsen af nye beboelser fortsatte fra slutningen af 1900-tallet og ind i 00’erne. Indbyggertallet steg til 2.614 i år 2000 og lå i 2006 på 2.932. Frilægningen af bymidten med vikingehøjene og kirken fortsatte; oplevelsescenteret Kongernes Jelling åbnede i år 2000.
I perioden 1970‑2006 var byen administrativt centrum for Jelling Kommune. Der blev bygget en ny kommunal administrationsbygning i 1977 og etableret asylcenter fra 1993. Første udgave af Jelling Musikfestival fandt sted i 1989.

Links til andre artikler
Læs bl.a.fortælling om Jelling tilbage til 1500-tallet -om Skidendammen, der tog navneændring til Smededammen, om hvordan Kongevejen og Høvdingeborg kom til betyde en stor bevågenhed og udvikling af Jelling i det 16. århundrede, om at Konge Frederik d. 2 i 1536 fik sit eget Herberge i Jelling. Og mange andre sjove og spændende oplysninger:

Billeder fra Nationalmuseets billedsamling - primært vedr. monumentområdet og gamle udgravninger

Se forskellen på Jelling fra 1954 til 2020  lukker op i map.Krak.dk.

Mulighed for at se større billeder. Gå til Galleriside

Der er stor forskel på Mølvangvej omkring Brugsen ca 1960 og 2020’rne

Sylvest Jensen Luftfoto/Det Kgl Bibliotek

Hjørnet af Fårupvej/Mølvangvej  1960 

Sylvest Jensen Foto/Det Kgl. Bibliotek

Vejlevej 20, 

1948-52 Ålborg Luftfoto Det Kgl. Bibliotek

Jelling fra luften ca 1930

Hærens Flyvetropper/Det Kgl Bibliotek

Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side