In English? Press

Historien om Hytteost, og Jelling Andelsmejeri som
blev til Runecentret i Jelling

Runecentrret 2023

Jelling har haft to mejerier. Det første er fra 1887  og var beliggende på Vejlevej 18. Da det var nedslidt, afløstes det af et nyt mejeri i 1926, som lå praktisk mellem Jelling Station og Jelling Posthus.

I 1882 oprettede man Danmarks, ja, verdens første andelsmejeri i Hjedding ved Ølgod. Kun fem år efter fik Jelling sit andelsmejeri. Torsdag den 12. september 1887 startede omkring 150 andelshavere levering af sødmælk til Jelling Mælkeri. Det nye mælkeri var bygget på hjørnet af Vejlevej og Skovgade, hvor Rema 1000 nu ligger. Med tiden blev også dette mejeri for lille og var nedslidt, da der stadig kom flere leverandører til, og man havde desuden problemer med beliggenheden, da mælkevognene ikke kunne blive ved med at holde på den stadig mere trafikerede hovedvej 18.
28. maj 1926 flyttede man til et nyopført mejeri på Stationsvej, som havde kostet den nette sum af 244.000 kr. Arkitekten var den på den tid meget benyttede arkitekt E. V. Lind fra Skive. Her var plads til kommende års udvidelse af leverandør kredsen. Mejeribestyrer Frode Kragh Iversen blev ansat den 15. august 1936 og virkede som en dygtig og fremsynet leder indtil 1971. I disse år udviklede Jelling Andelsmejeri sig meget. 14. september 1937 afholdtes 50 års jubilæum ved en fest i Jelling Håndværkerforening med 480 deltagere og dagen efter med 300 unge. I 1946 var mejeriet med til at starte DOFO i Vejle, der blev Danmarks største osteeksport selskab.

Jelling mejeri Vejlevej 18, 1910

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Jelling Mejeri, Vejlevej 18, 1912,
25 års jubilæum 

Anna Andersen - Jelling/Jelling Lokalhistoriske ArkivVejlevej 1925-30 Til venstre hjørnet af Damvej og Vejlevej med husene Vejlevej nr. 24, 22, 20, 18, 16.

I midten af billedet ses det daværende mejeri, som lå på hjørnet af Skovgade og Vejlevej (skorstenen).

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Jelling Mejeri, 1959

Elfelt - København/Jelling Lokalhistoriske Arkiv1960 I forgrunden til højre ses stationsbygningen
 og  Stationsvej

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Runecenteret – en del af Jelling butiksliv
I dag er der……..
Efter en beskeden start af Jelling Elforretning i 1976 fik Jonna og Niels Kjærgaard i 1977 muligheden for at købe Stationsvej 8. Jelling Andelsmejeris bygninger skulle sælges og finde anden anvendelse. Borgmester Karlo Søndergaard og formanden for mejeriet, Otto Pilgaard, fandt sammen med Niels Kjærgaard en løsning. Jonna og Niels Kjærgaard købte mejeriet og Jelling Elforretning fik dermed en tilsvarende placering i byen og samtidig åbnedes muligheder for udlejning af forretninger og lejligheder i de store bygninger. Mejeriet havde en grundplan på 1250 kvm og ca. 1000 kvm i overetagen.
En omfattende ombygning gik i gang og allerede 1. august 1978 flyttede Jelling Radio & TV ved Ib Jensen ind i de lokaler der før havde huset Jellings mejeriudsalg og oven på denne fløj, hvor der tidligere havde boet mejerister, blev værelserne nu udlejet til lærerstuderende.
I november 1979 blev Runecentret officielt åbnet med en festlig indvielse. Udover ”Jelling Radio & TV” var de første lejere ”Salon Poulsen”, ”Butik Kirsten” og ”Jelling Elforretning”. Siden har der naturligt været udskiftninger hen ad vejen, hvor andre butikker er kommet til, ligesom folk med behov for en privatbolig gennem længere eller kortere åremål har haft til huse i bygningen.
Niels Kjærgaard har hele tiden stået for ombygning af lejemålene efter drøftelse med lejerne. Målet har været at skabe et helhedsindtryk, hvor den gamle fine mejeribygning i videst muligt omfang holder stilen. Ved den seneste ombygning i 2015 har man i så stort omfang som muligt ført facaden ud mod Stationsvej tilbage til arkitekt E. V. Linds oprindelige byggestil fra midten af 1920´erne. En forskønnelse byens borgere i høj grad påskønner, og da Vejle Kommune har planer om at forskønne Stationsvej, ser fremtiden lovende ud for Runecenteret.
- af Conny Bæk Hansen


Det er muligt at se større billeder her

Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side