​​​​

In English - press 


Kulturhuse - Vejle Kommune
© Byens Café Foto: VisitVejle

Byens Hus indviet 10.10.2010
Det er slet ikke til at se det, hvis man ikke ved det. Byens Hus, som blev opført i 2010, ligger hvor den tidligere Jelling Mølle lå. Vi ved ikke med sikkerhed, hvornår Jelling fik sin egen vindmølle med store møllevinger. Men den fandtes i hvert fald i 1870’erne. I 1889 blev der bygget et beboelseshus til møllen og efterhånden kom også et teglværk til. De første årtier var virksomhederne ejet af familien Kjær. I 1910 overtog familien Brøndum, og da var teglværks delen allerede nedlagt. Igennem årene blev mølleriet hele tiden forsøgt udvidet med andre sideerhverv. Mølleriet havde skiftende ejere og efterhånden handlede det mest om salg af korn- og foderstoffer. Omtrent 1935 blev vingerne pillet af den oprindelige og i 1959 blev resten af møllen revet ned. Der blev dog stadig drevet mølleri helt indtil 1982. I tiden frem til nedrivningen i 2009 var der i sidebygningerne kunstner atelier og gavebutik/café. I 2009 blev grundet ryddet og man gik i gang med at opføre Byens Hus.
Byens Hus i Jelling er resultatet af et fantastisk samarbejde mellem foreninger, private og kommune.
Her er både Café, Bibliotek, Biograf, Bryggeri og lokaler til brug for møder og for kreative sjæle. Det er også her Jelling Musikfestival og Jelling Lokalhistoriske samling har til huse
Ideen til Byens Hus opstod i forbindelse med Jelling Kommunes planer for fornyelse af Jelling Midtby omkring 2001/2002, hvor der var fare for, at det kreative centrum, der var omkring Møllecaféen og Møllens kunstnere, ville forsvinde. Så projektets mål er at fastholde og fremme et aktivt kunst- og kulturliv i Jelling Midtby, gerne sammen med et voksende handels- og forretningsliv.
En række foreninger og andre af Jellings aktive miljøer specielt inden for musik, billedkunst og teater, har sammen dannet baggrund for etablering af husets indhold. Et indhold, der dog fik tilføjet en væsentlig dimension, da fremsynede politikere besluttede at flytte byens bibliotek ind i huset.
Den daglige drift af den ikke-kommunale del af huset, skal primært klares af de forskellige foreninger og dermed ved hjælp af frivillige. Byens Hus og det folkelige engagement i huset er den institutionelle ramme, der skal sikre et bredt favnende kulturelt tilbud i Jelling – til gavn for kommunens borgere, besøgende og turister.


Jelling Mølle, ca 1906 teglværk, t.h. skrædder N.P. Hansens
ejendom opført 1905, seminariets pedelbolig og Jelling Skole

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Jelling Mølle først i 1900 talletfoto fra 1906
Møllevingerne fjernedes 1936, men først i 1959
forsvandt selve møllebygningen

Anna Andersen - Jelling/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Møllegade i 1920’rne

Til højre hjørnet af Gormsgade 11
Til venstre hjørnet af Gormsgade 9 B401

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Møllegade set fra højen 1925
Til venstre Gormsgade 9

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Luftfoto over Mølle området 1950’rne

ukendt/Jelling Lokalhistoriske Arkiv


Det er muligt at se større billeder her


Det er ikke tilladt at kopiere billederne på denne side